Międzyzakładowy Branżowy Związek Zawodowy
w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A.

Prawo Pracy - zmiany od 2013

Newslettera OPZZ

Pogoda Płock z serwisu
16 listopada 2023
  . Dzisiejszy Biuletyn zaczynamy od przejścia części zakładu pracy obejmującego Pracowników zatrudnionych w Dziale Wsparcia Baltic Power w Obszarze Dyrektora Wykonawczego ds. Energetyki w ORLEN S.A. do Spółki OREN Neptun. Od dłuższego czasu negocjowaliśmy Porozumienie Transferowe w sprawie potwierdzenia uprawnień Pracowników objętych tym procesem. W dużej mierze Pracodawca przyjął postulaty
10 sierpnia 2023
  Dzisiejszy Biuletyn rozpoczniemy od procesów połączeniowych wynikających z fuzji ORLENU i LOTOSU. Jak już wielokrotnie pisaliśmy, kolejnym etapem są procesy połączeniowe w ramach Grupy Kapitałowej. I tak z początkiem lipca w ramach konsolidacji połączono: LOTOS Kolej, który przejął Spółkę ORLEN KolTrans oraz ORLEN Oil, który przejął LOTOS Oil. Jak zawsze
25 kwietnia 2023
  Biuletyn zaczynamy od Konferencji Delegatów naszego Związku, która odbyła się w dniu 14 kwietnia 2023 roku w Centrum Konferencyjnym „Dom Technika” w Płocku. Podczas spotkania omówiliśmy ostatni rok pracy, działań podjętych przez nasz Związek oraz spraw, z którymi borykaliśmy się w tym okresie. Przedstawiliśmy również naszym Delegatom plan działania na
24 marca 2023
  Biuletyn zaczynamy od spraw najważniejszych czyli negocjacji płacowych w Spółkach Grupy Kapitałowej. W tym roku (z małymi wyjątkami) negocjacje zostały przeprowadzone dosyć sprawnie i bez zbędnej zwłoki. Cieszy fakt, iż słowa wypowiedziane przez Pana Prezesa Daniela Obajtka, dotyczące zrównywania podwyżek pracowników Grupy Kapitałowej, jak i negocjowania bez zbędnej zwłoki przez
16 stycznia 2023
  Witamy w pierwszym Biuletynie 2023 roku. Z okazji Nowego Roku, wszystkim naszym członkom i sympatykom życzymy wszelkiej pomyślności i radości. Dużo zdrowia i spełnienia wszystkich marzeń zarówno zawodowych jak i osobistych. Dzisiejsze informacje zaczniemy od kwestii negocjacji płacowych w Spółkach Grupy Kapitałowej. W dniu 04.01.2023 roku wraz dwoma organizacjami (Ruchem
20 grudnia 2022
  Witamy w ostatnim Biuletynie powoli odchodzącego 2022 roku. Dzisiejsze informacje zaczniemy od tematyki związanej z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w GK PKN ORLEN. Jak wiadomo, w drodze długiej dyskusji związki zawodowe wraz z pracodawcą porozumiały się w kwestii zmian progów dochodowych oraz zwiększenia wypłaty niektórych świadczeń (wysokość dofinansowania do wypoczynku
18 listopada 2022
  Dzisiejszy Biuletyn rozpoczynamy od gorącej informacji, dotyczącej negocjacji Aneksu do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników PKN ORLEN S.A. W nowym dokumencie (Aneksie nr 5) uległy zmianie następujące elementy: 1. Numeracja kategorii zaszeregowania poprzez połączenie kategorii 1 i 2 oraz likwidacji kategorii 4A i 4B. Ilość kategorii w nowym rozwiązaniu