Międzyzakładowy Branżowy Związek Zawodowy
w Grupie Kapitałowej ORLEN S.A.

 

 

 

 

Międzyzakładowy Branżowy Związek Zawodowy
w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A.

 

 

INFORMACJA ZWIĄZKOWA

Na mocy Uchwały Konferencji Delegatów w dniu 14 kwietnia 2023r., w związku z przynależnością do Międzyzakładowego Branżowego Związku Zawodowego w Grupie Kapitałowej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. od 01 maja 2023 roku wzrosły o 3 zł składki członkowskie i wynoszą 14,00 zł miesięcznie.

 

 

Zgodnie ze statutem MBZZ, wypłacane są świadczenia pieniężne. Dla członków o rocznym stażu związkowym świadczenia wynoszą:

 

Rodzaj świadczenia

Urodzenie się dziecka do 30.04. 2023r. 700,00 zł od 01.05. 2023r. 800,00 zł

Zgon członka Związku z500,00 zł na 600,00 zł

Zgon członka rodziny: (matka, ojciec, teściowa, teść, współmałżonek i dzieci) z 400,00 zł na 500,00 zł

Świadczenie pieniężne dla odchodzących na emeryturę lub rentę z 350,00 zł na 400,00 zł

Członkom Związku o stażu krótszym niż 12 miesięcy, wyżej wymienione zasiłki statutowe wypłacane są w kwocie wprost proporcjonalnej do ilości miesięcy stażu związkowego. Osobom przechodzącym z innej organizacji związkowej do naszej, zaliczamy staż związkowy. Zarząd MBZZ