B I U L E T Y N   I N F O R M A C Y J N Y
17 maja 2017

W dzisiejszym biuletynie można będzie przeczytać o :

 

  • negocjacjach płacowych w spółkach ( CM Medica )
  • posiłkach profilaktycznych, posiłkach pracowniczych w PKN Orlen SA.
  • nominacja kandydatów na  zasłużonych pracowników PKN Orlen SA.
  • połączenie spółek kolejowych Grupy Orlen

 

Po raz kolejny od kilku już tygodni kwestie płacowe są częścią naszego biuletynu.

W ostatni piątek odbyliśmy kolejne spotkanie w spółce CM Medica, niestety bez żadnych uzgodnień i bez porozumienia. Kolejny już raz ( od 2012  roku ) pracodawca nie planuje stałego wzrostu wynagrodzeń pracowników i składa  propozycje  stronie związkowej dotyczącą wypłaty nagród jednorazowych, które tak naprawdę mogą utrzymać tylko wysokość wynagrodzeń z lat ubiegłych i to nie do końca.  Nie trudno się domyśleć, że nie ma naszej zgody na taką propozycję. Nie dostrzegamy żadnych racjonalnych argumentów po stronie pracodawcy, aby nas i pracowników przekonać do odstąpienia od oczekiwań wzrostu wynagrodzeń.

Jedyny argument, który  dostrzegamy a z którym absolutnie się nie zgadzamy to jest chciejstwo i dążenie wszelkimi możliwymi sposobami do zwiększania zysków przez nowego właściciela spółki - spółkę  PZU. To tam tak naprawdę zapadają decyzje o generowaniu zysków nawet kosztem braku godziwych warunków wynagradzania pracowników.

Związki działające w spółce ( MBZZ, OM Solidarność ) nie zamierzają jednak poddawać się na tym etapie rozmów, mamy kilka pomysłów działań i nie wszystkie mogą być przyjemne dla właściciela spółki, który rozczarowuje nas swoją antyspołeczną postawą, nie licującą z deklaracjami w czasie procesu kupna spółki. W dniu wczorajszym przeszliśmy do kolejnego etapu walki o podwyżki płac, jest to wejście w procedurę sporu zbiorowego, wysunęliśmy postulaty na których spełnienie oczekujemy do dnia 22 maja. Nie wiemy jak dalej potoczą rokowania? Na którym etapie i czy w ogóle dojdzie do porozumienia ? czy może będziemy musieli zradykalizować nasze działania ? te pytania pozostają dziś otwarte.

 

Z informacji jakie docierają do nas od pracodawcy wynika, że jest szansa na to, że w najbliższych dniach ponownie zostanie uruchomiony proces dystrybucji posiłków profilaktycznych i pracowniczych w formie gorących dań. Wierzymy, że po tym „pięknym falstarcie”  tym razem decyzja będzie już przemyślana i proces ten w żaden sposób nie będzie stanowił zagrożenia dla zdrowa pracowników a także zachowania ciągłości procesu technologicznego zakładu produkcyjnego.. Oczekujemy i będziemy się domagać od pracodawcy wyczerpującej informacji dotyczącej zaistniałego zdarzenia a także podjętych działań na przyszłość  nazwijmy to zabezpieczających proces.

 

W ostatni piątek komisja złożona z przedstawicieli pracodawcy, związków zawodowych, rzecznika etyki   wybrała z grupy ponad 80 osób 30 kandydatów do tegorocznego tytułu Zasłużony dla PKN ORLEN SA. Z tego grona Prezes Jasiński wybierze 15 laureatów w trzech kategoriach. Ogłoszenie wyboru i wręczenie nagród odbędzie się przy okazji obchodów tegorocznego Dnia Chemika.

 

W czerwcu nastąpi połącznie dwóch spółek kolejowych Grupy Orlen.

Część kolejowa spółki Euronaft z Trzebini zostanie włączona w struktury Orlen Koltrans. Naszym zdaniem to dobry ruch, ale o wile za późno. Nie potrzebna była cała  ta szopka ze sprzedażą Koltransu, już wcześniej nasze spółki powinny działać razem w ramach naszej grupy kapitałowej. Nieracjonalne naszym zdaniem decyzje właściciela spółki w latach poprzednich doprowadziły do  tego że nowy podmiot skonsolidowanych spółek musi mocno wziąć się do roboty, aby gonić stracony czas do konkurencji. Na szczęście konkurenci na rynku nie są mistrzami świata i przy odpowiednio dobrych decyzjach szczególnie związanych z procesami inwestycyjnymi w spółce jest szansa na zbudowanie silnego podmiotu na rynku przewozów kolejowych i jeszcze raz podkreślam w Grupie Orlen.

Proces łączenia firm to także sporo procesów pracowniczych z tym związanych. Jesteśmy po drugim już spotkaniu pracodawcy ze związkami zawodowymi reprezentującymi pracowników łączonych spółek mającym na celu zabezpieczenie interesów pracowników z Trzebini, którzy zmieniają pracodawcę. Założenia procesu w sprawach pracowniczych są takie, że praktycznie nie widać większych zagrożeń dla stabilności warunków wynagradzania i pracy.

Oczywiście pojawiają się  pewne tematy, które należy uporządkować takie jak choćby fundusz socjalny czy kasa zapomogowo - pożyczkowa, ale są to tematy z którymi na pewno sobie poradzimy.  

 

W dniu 23 czerwca organizujemy jedyny w tym roku piknik integracyjny dla członków naszego związku. Formuła, miejsce, niezmienne od wielu lat. Zaproszenia do nabycia w biurze związku,  członek związku  płaci 25 zł. osoba towarzysząca nie będąca członkiem związku 50 zł. – Zapraszamy.

 

 

Opracował:

Mariusz Konopiński