B I U L E T Y N   I N F O R M A C Y J N Y
10 lutego 2017

Falstart w negocjacjach płacowych w Orlenie. Rozpoczęcie rozmów jeszcze styczniu, kolejna sesja już po tygodniu, to mogło wskazywać na szansę zbudowania szybkiego kompromisu i możliwość dogadania się wcześniej niż z końcem lutego. Niestety druga sesja, która odbyła się w ostatni poniedziałek, szybko zgasiła w zespołach ten przez chwilę płonący promyk nadziei na inne niż w poprzednich latach negocjacje płacowe. Jak do tego dodamy poślizg, w jaki wpadły negocjacje w związku z feriami zimowymi na Mazowszu, to nie jest dobra informacja co do rokowań końcowego efektu tegorocznych rozmów.

A teraz trochę konkretów. Bardzo dobre wyniki firmy, dobre porozumienie płacowe w 2016 r. i wspomniane dobre tempo rozpoczęcia rozmów to elementy, które chcąc nie chcąc zbudowały atmosferę do tegorocznych negocjacji. Jak widać po czynach, nie przełożyło się to jednak na propozycję ze strony pracodawcy, która mówiąc delikatnie nie wyszła naprzeciw oczekiwaniom pracowników, nie trudno się domyśleć, że była i jest ona daleka od propozycji związków zawodowych.

Na dzień 10 lutego, taki stan negocjacji, można by potraktować pewnie jako coś zupełnie normalnego  ( patrząc historycznie ), jednak zbudowanie pewnej aureoli innego podjęcia, innej jakości, nie tylko przez pracodawcę,  może w tej chwili już budzić pewne lekkie rozgoryczenie. Do takiego odczucia na pewno przykłada się propozycja pracodawcy kolejnego spotkania dopiero w dniu 27 lutego. Trzy tygodniowa przerwa, w tle której są ferie zimowe, jako przeszkoda w kontynuowaniu rozmów ( abstrahując od długości przerwy, bo mało kto z nas ma komfort trzech tygodni ferii zimowych), nie wskazuje jednak na duży optymizm co do zakończenia rozmów.

Wydaje nam się, że ten otaczający nas ze wspomnianych przyczyn optymizm był zbudowany na dość kruchych podstawach, a przynajmniej na to wskazują propozycje pracodawcy. Nie odniosę się do konkretnych cyfr, nie chcemy grzać atmosfery, szczególnie poza firmą jeszcze w trakcie rozmów, nikomu to nie pomaga na tym etapie dialogu. Pomimo takich naszych odczuć na tym etapie negocjacji, pomimo tak rozbieżnych stanowisk, nasza organizacja dalej w tej sprawie będzie szukać dialogu i kompromisu w drodze do osiągnięcia porozumienia, w które mimo wszystko wierzymy ale nie za wszelką cenę i nie na każdych warunkach. 

 

            Po informacjach z negocjacji  w Orlenie, trudno liczyć na konkrety w sprawie negocjacji w spółkach. Bez rozstrzygnięć po pierwszym wczorajszym spotkaniu w Orlen Serwis, mamy wyznaczone daty spotkań w Orlen Ochronie i Basell Orlen Polyolefins. 

 

             W poprzednim naszym Biuletynie wspominaliśmy, że nie ma jeszcze rozstrzygnięcia w sprawie przetargu na usługi utrzymania  czystości w PKN ORLEN S.A. Oficjalnie nie wiemy, że takie rozstrzygnięcie zapadło, nieoficjalnie jednak docierają do nas informacje, nie ma co ukrywać, niezbyt optymistyczne. O obecnej firmie świadczącej wymienione usługi powiedziane już zostało chyba wszystko, nie jest także tajemnicą, że „pogonienie jej” z naszego rynku usług było celem organizacji związkowych. Można by powiedzieć sukces, będzie zmiana, jednak jak się dowiadujemy, że na to miejsce została wybrana kolejna firma o marnej reputacji, o dziwnych powiązaniach kapitałowych, z tą różnica tylko, że jest z Wrocławia, a nie z Warszawy, to już nie jest sukces i pewnie marna pociecha dla pracowników. Firma, o której mówiliśmy już raz, była mocno zaangażowana w proces sprzedaży jednej z naszych spółek, na szczęście nie został on sfinalizowany, dziwi nas jednak ponowny powrót na nasze podwórka i zgoda na to decydentów.

 

Jak dalej rozwinie  się sprawa tego przetargu? – pokażą pewnie najbliższe tygodnie. Organizacje związkowe zaangażowane związkowo w interesy pracowników z tego obszaru, niezadowolone za takiego stanu rzeczy, podejmą stosowne działania.

 

              

​            W Orlenie trwa „Badanie zaangażowania i satysfakcji pracowników”. Już po raz trzeci mamy możliwość wyrażenia swojej opinii o ważnych obszarach funkcjonowania naszej firmy. Udzielając odpowiedzi na pytania w kwestionariuszu, możemy wypowiedzieć się m.in. o warunkach pracy i komunikacji. 

Badanie jest anonimowe. Kwestionariusz można wypełnić online. Wejście do ankiety nie jest spersonalizowane, co oznacza, że użytkownicy nie są identyfikowani.

Zachęcamy do udziału w badaniu, zachęcamy do szczerych i prawdziwych odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie.

 

            Mamy zapytania od pracowników zmianowych dotyczące organizowanego przez MZZPRC w przyszłym tygodniu referendum w sprawie systemu czasu pracy.

Nie włączeni w proces, mamy niewielką wiedzę co do prowadzonej akcji, ale postaramy się odpowiedzieć na zadane pytania: Kto jest inicjatorem referendum? – Jest to suwerenna decyzja wymienionej organizacji związkowej, w całości zaplanowana i przeprowadzana przez ten związek. Co do pytania czemu ma służyć i jakie skutki może mieć to referendum dla pracowników? – Nie bardzo wiemy ale domyślamy, że w zależności od wyników pojawić się mogą postulaty zmierzające do zmiany obecnego systemu czasu pracy. Czy prowadzone są w Orlenie rozmowy pracodawcy ze związkami w sprawie, która jest tematem referendum? – Odpowiadam, że nasza organizacja w takich rozmowach nie uczestniczy i nic nam nie wiadomo aby takie rozmowy były prowadzone. Czy powinniśmy brać udział w referendum? – Jest to suwerenna decyzja każdego pracownika, nasza organizacja nie zajmuje stanowiska w tej sprawie.

Takie pytania powtarzały się, na ile potrafimy, to odpowiadamy – zastrzegamy, że nie znamy wszystkich intencji organizatora, każda organizacja ma prawo do tego typu inicjatyw i nie nam oceniać poczynania naszych kolegów.

              

Do Prezesa Mirosława Kochalskiego wraz z Solidarnością i MZZPRC wystosowaliśmy  pismo, którego podstawą były napływające do nas sygnały, o niepokoju pracowników spółki ORLEN Projekt związane z jej przyszłością.

Dziś zaprezentujemy odpowiedź jaką otrzymaliśmy od Pana Prezesa.

 

Szanowni Panowie Przewodniczący,

 

Po zapoznaniu się z Panów pismem z dnia 17 stycznia 2017 roku dotyczącego sytuacji spółki ORLEN Projekt S.A., uprzejmie informuję Panów i wszystkich członków Państwa organizacji związkowych co następuje:

 

- Spółka ORLEN Projekt S.A. jest istotną częścią Grupy Kapitałowej PKN ORLEN, a jej wsparcie wydaje się niezbędne dla realizacji celów inwestycyjnych przyjętych w nowej Strategii Koncernu na lata 2017-2021;

 

- Pomimo okresowych wahań wynikających z koniunktury, wyniki ekonomiczne ORLEN Projekt S.A., jak również potencjał wewnętrzny podmiotu nie dają podstaw do obaw o przyszłość tej Spółki. W latach 2015 – 2016 przed Spółką otworzyły się możliwości dywersyfikacji sprzedaży specjalistycznych usług inżynieryjnych zwłaszcza na rynkach zewnętrznych w sektorze produkcji rafineryjnej i w sektorze energetycznym. W swoich planach Zarząd ORLEN Projekt S.A. zakłada umacnianie pozycji i wzrost sprzedaży w oparciu o dotychczasowe filary, takie jak rafineria, petrochemia, logistyka oraz o nowe kompetencje, takie jak energetyka, ochrona środowiska;

 

- Obowiązujące w PKN ORLEN S.A. procedury zakupowe pozwalają Koncernowi korzystać z zasobów merytorycznych spółki ORLEN Projekt S.A. w sposób wzajemnie korzystny przy zachowaniu rynkowego charakteru tych relacji;

 

- Strategia Koncernu na lata 2017 – 2021 nie zakłada sprzedaży spółki ORLEN Projekt S.A. i nie są prowadzone prace w tym kierunku;

 

- Wspomniana w Panów piśmie Pracownia Projektowa w PKN ORLEN nie stanowi konkurencji dla ORLEN Projekt. Przyjęci w 2013 roku pracownicy z ORLEN Projekt oraz nowo zatrudnieni projektanci skupiają się przede wszystkim na opracowywaniu Koncepcji Programowo-Przestrzennych (KPP) oraz Zbiorczych Zestawień Kosztów (ZZK) na własne potrzeby PKN ORLEN, minimalizując zlecenia zewnętrzne.

 

W świetle powyższego, przytaczane w Panów piśmie obawy, że PKN ORLEN S.A. zacznie w jakiś sposób konkurować z podmiotem, którego jest niemal wyłącznym właścicielem, nie mają uzasadnienia.

 

 

Na koniec informujemy Delegatów naszego Związku, o mającej się odbyć w dniu 12 kwietnia 2017 roku Konferencji Sprawozdawczej MBZZ.

Prosimy o potwierdzenie swojego udziału w Konferencji.    

           

 

Opracował:

Mariusz Konopiński