B I U L E T Y N    I N F O R M A C Y J N Y
26 lutego 2016

Wczoraj w Orlenie odbyło się kolejne spotkanie negocjacyjne tegorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w PKN ORLEN S.A. Pomimo uczestnictwa w spotkaniu Prezesa Kochalskiego i merytorycznej długiej dyskusji, stronom siedzącym przy stole negocjacji nie udało się osiągnąć porozumienia. Nie komentujemy stanowisk stron w trakcie negocjacji z prostej przyczyny – bo tak się umówiliśmy, a przede wszystkim dlatego, że nie są to stanowiska końcowe, co oznacza, że mogą jeszcze i pewnie ulegną zmianie. Zaznaczyć należy, że organizacje siedzące przy stole, wspólnie przedstawiają jednolite stanowisko.  W propozycjach, nad którymi dyskutujemy są elementy stałego wzrostu wynagrodzeń ( tzw. obligo i uznaniowe ), a także nagrody jednorazowe. Problemem na tą chwilę są grupy beneficjentów poszczególnych elementów jak i wysokość kwot. Pomimo tego, że dziś mamy już przedostatni dzień możliwych negocjacji ( ZUZP zobowiązuje strony do zakończenia rozmów w terminie do końca lutego ), to jak zawsze dopóki toczy się dyskusja jest nadzieja i szansa na kompromis jak i zawarcie porozumienia. 

 

Sprzedaż spółek Orlen KolTrans i Orlen Transport.

Jak już informowaliśmy dwa tygodnie temu, proces sprzedaży Spółek, zdaniem decydentów, jest na tyle zaawansowany, że w praktyce trudno wyobrazić sobie zmianę decyzji.

            No niestety w kwestii Orlen Transportu wszystko wskazuje na to, że do końca lutego transakcja zostanie formalnie zamknięta.

Ten tydzień był zatem ostatnim, w którym mogliśmy zająć się dopięciem tzw. pakietu gwarancji dla pracowników Spółki, która już w marcu będzie miała nowego właściciela.

Kilkukrotne rozmowy z inwestorem – spółką Trans Polonia, doprowadziły w środę do zawarcia Porozumienia zabezpieczającego proces sprzedaży w aspektach pracowniczych.  

Oprócz tzw. sztywnych zapisów dotyczących np. okresu gwarancji, pojawiły się też zapisy w formie deklaracji i zobowiązań złożonych przez nowego właściciela. 

A oto najistotniejsze ustalenia zawarte w Porozumieniu:

  • Pracownicy objęci zostają 30 miesięcznym okresem gwarancji trwałości stosunku pracy.
  • W okresie powyższych gwarancji wynagrodzenia zasadnicze pracowników nie mogą zostać obniżone, a zasady wynagradzania określone w wewnętrznych aktach prawa pracy nie mogą zostać pogorszone.
  • W Spółce do końca 2016 r. będą obowiązywać zasady funkcjonowania Funduszu Świadczeń Socjalnych nie odbiegające od istniejących w Spółce. W przypadku, jeśli strony nie osiągną do końca roku Porozumienia w sprawie ustalenia nowego regulaminu socjalnego – fundusz na warunkach obecnych będzie obowiązywał do końca 2017r.
  • Trans Polonia zobowiązuje się, że Orlen Transport utrzyma strukturę zatrudnienia na obecnym poziomie, który zabezpiecza efektywną działalność Spółki.
  • TP zobowiązuje się, że Orlen Transport nie zmieni siedziby.
  • Strony w dobrej wierze podejmą wspólne rozmowy w zakresie zasad, systemu i wysokości wynagradzania w Orlen Transport, nie później niż w ciągu 6 miesięcy.
  • Pracownicy Orlen Transport według kryterium stażu pracy otrzymają dodatkowe jednorazowe świadczenie pieniężne związane z procesem dezinwestycji w średniej wysokości 1000 zł brutto na pracownika.

                                                                                               

             To tyle ważniejszych kwestii dotyczących pakietu gwarancji. Przed nami okres formalnej zmiany właściciela – nie ukrywamy, że my a przed wszystkim pracownicy oczekują od nowego właściciela zmian w funkcjonowaniu Spółki, szczególnie w aspektach społecznych. W tych sprawach mamy spore oczekiwania.

 

            W spółce Orlen KolTrans jesteśmy na etapie oczekiwania na wskazanie przez ministerstwo mediatora – trochę to się ślimaczy. Musimy zatem rozważać inne scenariusze na najbliższe tygodnie, także ten związany z przystąpieniem do rozmów z inwestorem.

W tej Spółce nie ma jeszcze daty finalizacji transakcji, bo do maja UOKIK przedłużył okres na wydanie decyzji w sprawie sprzedaży.

 

            W dość szybkim tempie zbliża się okres połączenia spółki Orlen Wir z Orlen Serwisem. Decyzja właściciela o połączeniu obu Spółek zapadła już dość dawno, a jeszcze dłużej trwały przygotowania do tego procesu. Od marca Spółki te będą już jednym podmiotem.

Od kliku dni organizacje związkowe działające w Spółkach toczą rozmowy w sprawie porozumienia  regulującego pracownicze aspekty zmiany pracodawcy. 

Oprócz trwałości zatrudnienia, ważnymi kwestiami jest ustalenie sposobu zmiany umów o pracę z pracownikami tak, aby mogli zafunkcjonować w systemie wynagrodzeń obowiązujących w Orlen Serwisie. Porozumienie, które prawdopodobnie dziś podpiszemy zabezpiecza ten proces, zarówno w kwestii trwałości zatrudnienia jak i gwarantuje wysokość obecnego wynagrodzenia dla wszystkich pracowników spółki

 

            W ostatnich tygodniach po raz kolejny dotarły do nas formalne papiery dotyczące reorganizacji w Orlenie (w Zespole ds. Administracji Projektów Inwestycyjnych, w Dziale Infrastruktury Logistycznej, w Biurze Inwestycji i Efektywności Produkcji).

W większości przypadków mechanizm działania przedstawicieli pracodawcy (szefa danego obszaru czy komórki) jest bardzo podobny. Pod płaszczykiem nieprzekonujących nas zmian organizacyjnych w danym obszarze, pracodawca zwalnia w procesie reorganizacji jednego, dwóch czy też kilku pracowników. Często też po pewnym czasie w takim obszarze czy komórce zatrudniane są nowe osoby.

Niestety zwalniane są często osoby z wykształceniem odpowiednim do wykonywanych czynności, jak też w wieku mocno odbiegającym od wieku emerytalnego. Mamy także nieodparte wrażenie, że podstawą takich procesów czasami jest także tzw. „brak chemii” pomiędzy przełożonym a pracownikiem, skutkiem czego następuje instrumentalne wykorzystanie procesu reorganizacji do pozbycia się pracownika. Proces przeprowadzony jest z wykorzystaniem instrumentów prawnych przy wsparciu obszaru HR – kilka utartych regułek, kilka zwrotów kodeksowych, wątłe argumenty biznesowe, to są podstawy do zwolnienia pracownika.

W ten sposób, przy takim podejściu pracodawcy, można praktycznie zwolnić każdego pracownika.

Nasza organizacja związkowa podejmuje walkę systemową z tym procederem. Korzystając ze zmian jakie następują i nastąpią w firmie, także w obszarach, które sterują i decydują o takich procesach, podejmiemy działania zmierzające do wyeliminowania w przyszłości procederów, skutkujących kroczącą redukcją zatrudnienia.

Podejmiemy inicjatywę zmian w obowiązującym porozumieniu restrukturyzacyjnym tak, aby tego typu procesy nie były łatwe do przeprowadzenia przez pracodawcę. Podejmiemy inicjatywę wpisania do porozumienia wysokich kwot rekompensat z tytułu zwolnień pracowników tak, aby ten element był także jedną z przeszkód w procesie zwolnienia pracownika.

To tyle w tej sprawie, o naszych kolejnych działaniach będziemy informować. 

                  

 

Opracował:

Mariusz Konopiński