B I U L E T Y N    I N F O R M A C Y J N Y
31 marca 2017

Marzec, to w tym roku miesiąc negocjacji i decyzji płacowych.

Zaczęło się źle – brak porozumienia płacowego w PKN ORLEN S.A., Zarządzenie pracodawcy, które nie spełniło wszystkich oczekiwań pracowników, to elementy, które mogły niepokoić w przeddzień negocjacji w Spółkach. Nie będziemy komentować wspomnianych zdarzeń, na ten temat powiedziano już chyba wszystko, a może nawet trochę za dużo, na tą chwilę chyba większość pracowników ma już wyrobione zdanie na temat takiego, a nie innego przebiegu tegorocznego procesu negocjacji płacowych w Orlenie.

Dziś na końcu marca można już powiedzieć, że nasze obawy związane z negocjacjami w spółkach były przedwczesne, bo pomimo wspomnianych decyzji w Orlenie, w spółkach udaje się zawierać niezłe porozumienia płacowe, które rzeczywiście są małym kroczkiem do „zwierania nożyc” w dość dużych dysproporcjach płacowych pomiędzy Orlenem a Grupą Kapitałową.

Oczywiście trudno mówić o jednakowych wynegocjowanych wartościach, bo każda ze spółek ma trochę inną sytuację finansową, często działają także na różnych rynkach i w różnej konkurencji. Po zakończonych do tej pory negocjacjach można pokusić się o wskazanie jednakowych cech porozumień płacowych w Spółkach Grupy. W każdej praktycznie spółce pracownicy w tym roku dostaną stały wzrost płacy zasadniczej, często w postaci podwyżki obligatoryjnej jak i  w formie podwyżek uznaniowych. Nagrody wypłacane przy okazji świąt jak i w niektórych spółkach nagrody roczne, to elementy, które dopełniają tegoroczne Porozumienia. Konstruktywne podejście i dobra wola stron negocjacji, zarówno po stronie związków jak i pracodawców, doprowadziły do zawarcia Porozumień w spółkach: Orlen Ochrona, Basell Orlen, Orlen Serwis, Orlen Administracja,  Orlen Centrum Serwisowe, Orlen Budonaft, OTP S.A.

 

Wczoraj odbyło się spotkanie w spółce Orlen Laboratorium, niestety pomimo dobrej atmosfery rozmów nie udało się zawrzeć porozumienia – mamy rozbieżność co do wysokości i sposobu podziału podwyżek płacy zasadniczej. Kolejne spotkanie już za kilka dni.

 

Praktycznie każdego dnia odbywają się rozmowy w kolejnych spółkach (dziś Orlen CUK i Orlen Eko), gdzie także idziemy z nadzieją na zawarcie porozumień. Jeśli nie udałoby się we wszystkich spółkach zawrzeć porozumień przed Świętami Wielkanocnymi, będziemy chcieli przynajmniej ustalić wysokość nagród jednorazowych, aby pracodawcy takie nagrody jeszcze przed świętami wypłacili.

 

Rozpoczął się kolejny proces nadawania tytułu Zasłużony Pracownik PKN ORLEN S.A. To już kolejna edycja i tym razem niedługo po wręczeniu ubiegłorocznych wyróżnień. Stało się tak, bo ponownie po kilku latach tytuł ten i oficjalne jego wręczanie będzie towarzyszyć tegorocznym obchodom naszego święta branżowego. Związki zawodowe od kilku lat wnosiły o powrót do tego, aby te wydarzenia odbywały się w jednym czasie – tym razem się udało. Pracodawca wsłuchał się w nasze oczekiwania i dlatego już teraz jesteśmy w fazie zgłaszania kandydatów do tegorocznej edycji. 

 

Czy to już koniec projektu posiłki pracownicze w Orlenie w obecnie obowiązującej formule? Niestety ilość „niepożądanych zdarzeń” pojawiających się w ostatnim czasie na produkcji,  może być podstawą tak zadanego pytania.

Jakie są przyczyny kłopotów zdrowotnych wielu pracowników w czwartek? – na to pytanie musi odpowiedzieć pracodawca, bo to on jest odpowiedzialny za kształtowanie warunków pracy.

Dobry w założeniach pomysł mający na celu zrekompensowanie pracownikom większego wydatku energetycznego związanego z wydłużonym czasem pracy, w tej formie od początku niesie za sobą duże ryzyko.  Oczywiście przedwcześnie jeszcze na daleko idące wnioski, mamy jednak nadzieję, że odpowiednie służby zarówno wewnątrz ale także spoza firmy wyjaśnią zaistniałe w ostatnich dniach zdarzenia i  podejmą stosowne decyzje w celu wyeliminowania zagrożeń dla zdrowia pracowników, a także wynikające z tego zagrożenie ciągłości toku produkcyjnego.

             

Informujemy Delegatów naszego Związku o planowanej na dzień 12 kwietnia 2017 roku Konferencji Sprawozdawczej MBZZ. Obrady rozpoczną się od godz. 8.00, w Domu Technika.

           

I na koniec informacja, którą przekazujemy w imieniu Związku Nauczycielstwa Polskiego:

 

Drodzy Rodzice!

 

W piątek, 31 marca 2017 roku pracownicy oświaty przyjdą do szkół, ale nie będą pracować. Strajkujemy, bo zależy nam na edukacji i przyszłości naszego zawodu.

 

Zdecydowaliśmy się na ten niełatwy dla nas wychowawców  krok, wiedząc, że zamknięcie szkół i przedszkoli w dniu strajku może skomplikować Wam życie rodzinne i zawodowe. Jednak to będzie tylko jeden dzień. Tymczasem reforma edukacji spowoduje wieloletni chaos, bo nie polega tylko na likwidacji gimnazjów. Jej negatywne skutki odczują wszyscy: od trzylatków, dla których zabraknie miejsc w przedszkolach po uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej i gimnazjalistów. Jak podkreślają rodzice z koalicji „Nie dla chaosu w szkole", w tej zmianie nie chodzi o dobro uczniów.

 

Drodzy Rodzice,

 

w imieniu strajkujących nauczycieli i pracowników oświaty proszę o zrozumienie naszej decyzji. Wspierajcie nas 31 marca! Bądźcie z nami!

 

Sławomir Broniarz /-/

Prezes ZNP

 

Wspieramy działania ZNP, bo jako związki zawodowe, jeśli dzieje się źle i taka jest decyzja członków związku, mamy prawo, a wręcz obowiązek aby protestować!

Jako związkowcy nie możemy się zgadzać na zastraszanie pracowników oświaty!

Konstytucja RP stanowi, że „związkom zawodowym przysługuje prawo do organizowania strajków pracowniczych”.

           

 

Opracował:

 

Mariusz Konopiński