B I U L E T Y N     I N F O R M A C Y J N Y
08 stycznia 2016

Zakończył się okres świąt, przyszedł czas Nowego Roku, a zatem z nową siłą, zapałem i energią przystępujemy do pracy.

Korzystając z okazji, w pierwszym Biuletynie tego roku chciałbym złożyć życzenia wszystkim pracownikom: szczęśliwego, dobrego i bogatego roku 2016.

 

Corocznie okres końca grudnia zazwyczaj nie obfituje w szczególnie trudne tematy w naszej działalności, ostatnie dni też takie były, poza jednym wyjątkiem, a ten jeden bardzo ważny temat, to sprawa planowanej sprzedaży dwóch kluczowych Spółek Grupy Kapitałowej.

Przypominamy, że proces ten jest na etapie zawarcia przez właściciela wstępnych umów sprzedaży z potencjalnymi inwestorami i oczekiwania na formalną zgodę na taką transakcję UOKiK.

 

Organizacje związkowe od początku są przeciwne decyzji skutkującej sprzedażą Orlen KolTrans i Orlen Transport. Na dziś, pomimo naszych interwencji u Ministra Skarbu i Posłów ziemi płockiej, nie widać żadnych oznak, które mogą świadczyć o zmianie decyzji o sprzedaży.

Nie poddajemy się jednak i szukamy dalej sprzymierzeńców w obronie naszych płockich Spółek.

Nie ukrywamy, że duże nadzieje w tej sprawie wiążemy ze zmianą na stanowisku Prezesa Koncernu.

Prezes Wojciech Jasiński jako płocczanin wydaje się być naturalnym naszym sprzymierzeńcem.  Pomimo tego, że Pan Prezes dopiero kilkanaście dni zarządza Spółką, uznaliśmy, że w tym temacie nie możemy dać Prezesowi wiele czasu na przemyślania, bo po prostu niedługo może być już za późno na jakiekolwiek zmiany decyzji. Szanując więc zwyczajowo przyjętą zasadę 100 dni spokoju  na przejęcie władzy, w tej pilnej sprawie postanowiliśmy już teraz skierować wraz z dwoma największymi związkami w Orlenie pismo, licząc oczywiście na szybką reakcję ze strony Pana Prezesa, a oto treść pisma:

 

Organizacje związkowe działające w Spółkach Grupy Kapitałowej ORLEN: Międzyzakładowy Branżowy Związek Zawodowy w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A., Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” PKN ORLEN S.A. i Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A. w związku z informacją, że PKN ORLEN S.A. podpisał warunkowe umowy sprzedaży 100 % akcji spółki ORLEN Transport S.A. oraz 99,85 % udziałów spółki ORLEN KolTrans Sp. z o.o. firmom: Trans Polonia i PKP Cargo, wnoszą o weryfikację podjętych zobowiązań i zmianę decyzji, skutkiem której byłoby odstąpienie od procesu sprzedaży wymienionych Spółek.

 

Działania właściciela Spółek, który podpisał umowy skutkujące sprzedażą tychże Spółek, bez uprzedniego współdziałania ze Związkami zawodowymi w sprawie pakietów gwarancji, uważamy za szkodliwe społecznie i protestujemy przeciwko takiemu postępowaniu.

 

Uważamy, iż cały sektor przewozowy Grupy ORLEN zapewnia niezawodną i pewną usługę wywozu produktów z dostarczeniem ich do odbiorców. Zachowanie bezpośredniej kontroli nad procesami logistycznymi powinno stanowić podstawową działalność okołoprodukcyjną.

Z tych powodów uważamy sprzedaż spółek: ORLEN Transport i ORLEN KolTrans za szkodliwą i zagrażającą bezpieczeństwu Zakładu Produkcyjnego, dlatego stanowczo nie zgadzamy się z decyzjami o sprzedaży!

 

Sprzedaż wymienionych Spółek jest także wysoce szkodliwa dla miasta, na terenie którego znajduje się Zakład Produkcyjny – największa tego typu jednostka w Europie Środkowo-Wschodniej.

Pomimo deklaracji o transparentności, odpowiedzialności biznesu i zdobywaniu wielu nagród, tak naprawdę polityka Spółki osłabia tylko nasz region poprzez likwidację stanowisk pracy, przenoszenie siedzib poszczególnych spółek do innych miast.

Można odnieść wrażenie, iż cały nakład sił i środków jest wynoszony poza nasz region.

Wiele konkurencyjnych w stosunku do nas firm w pierwszej kolejności dba o środowisko lokalnych społeczności, rozwój zaplecza kadrowo-technicznego w miejscu lokalizacji zakładu głównego, a dopiero potem skupia się na działaniach w szerszym obszarze.

 

Jako mieszkańcy Płocka - Mazowsza zwracamy także uwagę na to, że ewentualne sprzedaże wymienionych Spółek byłyby kolejnym w tym roku ( ORLEN Paliwa – zmiana księgowa siedziby Spółki ) „wyprowadzeniem” Spółek z naszego miasta, co znacznie wpłynie na kwestie podatków jakie miasto otrzymuje z racji prowadzonej przez Spółki działalności.

 

W imieniu zaniepokojonych pracowników oraz miasta Płocka, o którego dobro wszyscy zabiegamy, prosimy o podjęcie szybkich i stanowczych interwencji w podnoszonej przez nas sprawie.

 

Obecnie wraz z pracownikami wymienionych Spółek czekamy na dobre informacje.

 

 

Po sprawie, która początek ma w ubiegłym roku, czas na nowe inicjatywy.

W 2015 roku nastąpiły duże zmiany w obszarze Produkcji. Decyzje podjęte przez pracodawcę zmieniające gruntownie system czasu pracy, restrukturyzacja zatrudnienia wraz z programem dobrowolnych odejść, to bardzo poważne zmiany w strukturze funkcjonowania produkcji. Na głębszą merytoryczna ocenę zmian jest jeszcze za wcześnie, jednak ocena funkcjonowania różnych kwestii, nazwijmy to około pracowniczych w nowym systemie czasu pracy jest naszym zdaniem jak najbardziej wskazana.

W związku z powyższym, do Członka Zarządu odpowiedzialnego za obszar Produkcji Pana Krystiana Patera wystąpiliśmy z pismem, inicjującym dyskusję na temat funkcjonowania produkcji, w nazwijmy to „nowej szacie”.

 

Dotyczy: oceny funkcjonowania równoważnego systemu czasu pracy w PKN ORLEN S.A.

 

W 2015 roku decyzją Pracodawcy w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku wprowadzony został równoważny system czasu pracy. W dniu dzisiejszym już praktycznie wszyscy pracownicy ruchu ciągłego pracują w takim systemie czasu pracy.

Koniec roku pozwala zapewne na pierwsze podsumowanie dotyczące nowej organizacji pracy.

 

Wnosimy więc do Pana Prezesa o zorganizowanie spotkania kadry zarządzającej obszarem Produkcji, przedstawicielami obszaru Kadr jak i związkami zawodowymi reprezentującymi pracowników produkcji.

Spotkanie powinno dotyczyć m.in. następujących tematów:

  • wykorzystania przez pracowników urlopów i dni wolnych w 2015 roku,
  • oceny etatyzacji w poszczególnych obszarach produkcji,
  • organizacji szkoleń BHP (potrzeba całorocznego planowania terminów szkoleń poszczególnych pracowników),
  • organizacja szkoleń ratowników chemicznych,
  • organizacja procesu przeprowadzania badań okresowych.

 

Ocena i przyjęte rozwiązanie w wymienionych tematach pozwolą nam na podjęcie dyskusji, w efekcie której chcielibyśmy wpłynąć na wypracowanie jak najbardziej przyjaznych dla pracowników warunków pracy.

 

Oczywiście pismo jest tylko zachęceniem stron do podjęcia dyskusji.

Wymienione tematy to nie wszystkie problemy jakie mogą występować w procesie pracy.

Otwarci jesteśmy na wszelkie merytoryczne uwagi i spostrzeżenia płynące od pracowników, które przeniesiemy na forum spotkania, które mamy nadzieję zostanie wkrótce zorganizowane.

             

A co jeszcze w planach na  najbliższe tygodnie?  

Skuteczne negocjacje płacowe, uporządkowanie spraw pracowniczych w spółce Orlen Serwis, dokończenie negocjacji układowych w spółkach, w Orlenie dalej będziemy chcieli zrealizować inicjatywę związaną z dodatkowymi 2 dniami wolnymi dla rodziców wychowujących dzieci niepełnosprawne, pamiętamy o naszej inicjatywie związanej z uruchomieniem przez Orlen domu opieki dla byłych pracowników. To tylko kilka tematów, którymi będziemy się zajmować.

Kończąc, mam nadzieję na mało roboty w tym roku w indywidulanych sprawach pracowniczych, które mogłyby skutkować utratą pracy.

   

 

Opracował: Mariusz Konopiński