B I U L E T Y N     I N F O R M A C Y J N Y
17 czerwca 2016

Tym razem dobre informacje, zgodne z naszymi oczekiwaniami dotyczącymi zakończenia negocjacji płacowych w Spółkach do końca czerwca. W ostatnich dniach zawarliśmy Porozumienia w spółkach: Orlen Laboratorium, Orlen Eko, Orlen CUK, a przed nami umówione spotkanie w Orlen Asfalt i plany kontynuowania rozmów w spółce Orlen Paliwa i Orlen Projekt.

Porozumienia odzwierciedlają sytuacje finansowe poszczególnych Spółek, w każdym z nich jest gwarantowany wzrost płacy zasadniczej dla wszystkich pracowników, mniejsza część uznaniowa do dyspozycji pracodawcy jak i nagrody.

Problemy z osiągnięciem kompromisu mamy w spółce CM Medica, gdzie w związku z brakiem postępu w rozmowach, organizacje związkowe reprezentujące interesy pracowników Spółki ( MBZZ, OM NSZZ Solidarność ) zwróciły się do pracodawcy z żądaniami wzrostu wynagrodzeń w trybie ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Jest to pierwszy etap procedury, który może przy braku porozumienia doprowadzić do powstania sporu zbiorowego ze wszystkimi jego konsekwencjami.

Duży problem mamy w spółce Orlen KolTrans gdzie na finiszu rozmów płacowych, a także w trakcie trwającego procesu dezinwestycji  Zarząd Spółki z niewidomych nam przyczyn, postanowił jeszcze bardziej podgrzać atmosferę wśród i tak zdenerwowanych procesem sprzedaży pracowników Spółki.

W momencie gdy byliśmy bardzo blisko zakończenia negocjacji płacowych  i podpisania  porozumienia, pracodawca postanowił usztywnić swoje stanowisko w kwestii podwyżki płacy zasadniczej dla pracowników, chcąc w całości przeznaczyć ją na uznaniowy wzrost płac zasadniczych.

Nasza organizacja związkowa jak i OM Solidarność nie zgadzają się z taką propozycją. Uważamy, że w momencie gdy za chwilę Spółka może być sprzedana nie jest dobry czas na zamieszanie wynikające z procesu przyznawania podwyżek uznaniowych. Uważamy, że w takiej sytuacji powinniśmy podnieść płace w formie podwyżki obligatoryjnej wszystkim pracownikom Spółki, traktując to jako swoiste „wiano” przed zmianą właściciela, trudno bowiem liczyć na to, że po zmianie właściciela pracownicy szybko otrzymają podwyżki.

Nie zgadzamy się z argumentami Prezesa Spółki o niwelowaniu dysproporcji w płacach pracowników. Pytamy się: gdzie przez ostatnie lata był Zarząd Spółki, który godził się na duże ponoć dysproporcje? Nie kupujemy tego argumentu, zależy nam na sprawiedliwym, obligatoryjnym podziale. Podział uznaniowy prowadzony przez obecny Zarząd Spółki, jeszcze w trakcie sprzedaży Spółki, tego pracownikom nie gwarantuje.

Przy negocjacjach płacowych często informujemy o tym, że rozmowy są trudne ale także, że liczymy na dobre zakończenie, bo dopóki trwają rozmowy i jest jakakolwiek szansa na osiągnięcie kompromisu, to trzeba ją wykorzystać i my z takimi intencjami negocjujemy.

Nie potrafi tego jednak Zarząd tej Spółki, który po kolejnej turze rozmów płacowych z dużym prawdopodobieństwem włączył się w akcję manipulowania pracownikami i wywierania w  sprawie zawarcia porozumienia presji na związkach zawodowych, używając w tym celu możliwości wypłaty i wysokości kwoty nagrody rocznej, uzależnionej od podpisania przez związki porozumienia zgodnego z linią Zarządu.

Zadajemy pytanie: kto i pod czyją kontrolą stworzył listy z podpisami pracowników, którzy zgadzają się ze stanowiskiem pracodawcy ? Czemu ma to służyć ? Czy w osłabieniu roli związków?

Szkoda, że w przededniu sprzedaży Spółki cześć pracowników dało się wciągnąć w gierkę mającą na celu osłabienie roli związków. Czy naprawdę uważacie, że u nowego pracodawcy, to Zarząd będzie tym, który będzie najlepiej reprezentował Wasze interesy? – nie sądzę i niestety szybko się o tym przekonaliście! Przypomnę w tym momencie ostatnią z przed kilku dni decyzję Zarządu Spółki obniżającą o 30 % premię za miesiąc czerwiec dla wszystkich pracowników Spółki.

Ale my się nie obrażamy, pomimo akcji skierowanej przeciwko nam, dalej robimy swoje i staramy się jak najlepiej reprezentować zbiorowe interesy pracowników.

 

W sprawie obniżenia premii, uważając decyzję Zarządu Spółki za bezprawną, nasza organizacja w ostatnią środę wystosowała oficjalne pismo do pracodawcy ( z poinformowaniem właściciela ) z żądaniem naprawienia popełnionego błędu i zweryfikowania podjętej decyzji, jeśli to się nie stanie uruchomimy inne przewidziane prawem kroki w celu wyegzekwowania naszych racji.

 

A o co chodzi w sprawie premii? – Przypadek jest na tyle ciekawy, że w kilku słowach o nim napiszę.

Zarząd Spółki w związku z wypadkiem przy pracy, jaki miał miejsce w kwietniu ( skręcenie nogi przez pracownika ) i nie osiągnięciem w kwietniu wskaźnika wypadkowości (TRR) dla Spółki, podjął decyzję o obniżeniu wysokości premii dla wszystkich pracowników w miesiącu – uwaga – czerwcu !

Kuriozalna decyzja: wypadek w kwietniu, premia za czerwiec, zbiorowa odpowiedzialność pracowników, powód – wskaźnik wypadkowości wpływający na premię oparty o polecenie służbowe pracodawcy, które z naruszeniem prawa ( bez uzgodnienia ze związkami ) reguluje czynniki wpływające na wysokość premii, to elementy, które wpływają na to, że decyzja jest wydana z naruszeniem przepisów prawa pracy.

W kwestii premii, liczymy na szybką weryfikacje decyzji pracodawcy, a wracając na pole negocjacji płacowych,  dalej musimy szukać pola na zawarcie kompromisu – najbliższa szansa już w poniedziałek.

 

 

Na początku czerwca Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ) podało do wiadomości publicznej informację, że zamierza starać się o wydłużenie urlopu wypoczynkowego z 26 do 32 dni (w przypadku pracowników ze stażem pracy 10 lat i więcej) oraz z 20 do 26 dni (w przypadku pracowników ze stażem pracy do 10 lat).

Powód? Polacy są jednym z najbardziej zapracowanych narodów nie tylko w Europie, ale również na świecie. Według danych OECD (ostatnie dane za 2014 rok) Niemcy pracują rocznie 1371 godzin, Francuzi 1473, Austriacy 1629, Hiszpanie 1689, Japończycy 1729, Czesi 1776, a Amerykanie 1789. Polscy pracownicy pracują zaś aż 1923 godzin rocznie, czyli prawie najwięcej ze wszystkich badanych krajów. OPZZ zapowiada, że chce przygotować ustawę, którą następnie przedłoży Radzie Dialogu Społecznego. Liczy na znalezienie sojuszników nie tylko wśród stron RDS ale również w Parlamencie.

OPZZ od lat opowiada się za tym, aby Polacy pracowali krócej. Już wcześniej pojawiły się pomysły skrócenia tygodniowej normy czasu pracy z 40 godzin (aktualnie obowiązuje) do 38 godzin tygodniowo.

Propozycja OPZZ jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniu wielu pracowników, gdzie słyszymy w niektórych branżach, że ludzie są przemęczeni, że każe im się pracować coraz dłużej

Niepokojące informacje płyną także z raportu Państwowej Inspekcji Pracy (PIP). Kontrole w zakładach wykazały, że nadgodziny w Polsce są coraz popularniejsze, a co ciekawsze, pracownicy nie otrzymują za nie wynagrodzenia.

Także wielu polityków i ekspertów stawia diagnozę, że polscy pracownicy są przepracowani.

Aby projekt OPZZ stał się prawdopodobny, do realizacji musiałby zyskać sprzymierzeńców wśród polityków Prawa i Sprawiedliwości, a biorąc kierunek, którym zmierza ta partia, nie należy z góry zakładać, że pomysł spali na panewce.

 

            Rada Ministrów przedstawiła propozycję wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2017 r. do poziomu 2000 zł brutto, czyli 47% przeciętnego wynagrodzenia. Jest to odpowiedź Rządu na postulat OPZZ i pozostałych central związkowych, które w maju br. we wspólnym stanowisku zaproponowały, aby płaca minimalna wzrosła w 2017 r. o co najmniej 6,5%. Jest to krok we właściwym kierunku, ale równocześnie dalece niewystarczający w kontekście powtarzanego przez OPZZ od wielu lat oczekiwania, aby płaca minimalna wynosiła co najmniej 50% płacy przeciętnej, czyli aktualnie około 2150 zł.

 

            Przypominamy naszym członkom związku, o obowiązku  ponownego  wypełnienia deklaracji członkowskiej w przypadku zmiany miejsca zatrudnienia i chęci dalszej przynależności do naszej organizacji związkowej, a warto, bo dobrze reprezentujemy interesy swoich członków związku, a i składka u nas niewysoka, bo tylko 10 zł, przy zachowaniu świadczeń statutowych na poziomie innych organizacji związkowych. Niewypełnienie deklaracji niestety pozbawia członkostwa.

 

Trwają jeszcze zapisy na pierwszy tegoroczny piknik integracyjny dla naszych członków Związku. Impreza odbędzie się 24 czerwca. Kto w tym terminie nie może się z nami integrować już teraz informujemy, że drugi piknik odbędzie się 2 września. 

Koszt zaproszenia dla członka związku 25 zł,  dla osoby towarzyszącej 50 zł.  

Serdecznie zapraszamy.   

 

 

Opracował: Mariusz Konopiński