B I U L E T Y N      I N F O R M A C Y J N Y
11 marca 2016

W ubiegłym tygodniu przedstawiliśmy informacje o zakończeniu i efektach negocjacji płacowych w Orlenie. Sygnalizowaliśmy także rozpoczęcie negocjacji w spółkach.

             Odbyte do tej spory spotkania, niestety nie napawają tak dużym optymizmem, jak to  niektórzy jeszcze przed rozpoczęciem rozmów głosili.

W każdej praktycznie ze spółek zderzamy się z informacją o zaplanowanym jeszcze w ubiegłym roku budżecie, w którym nie ujęto kwot, które mogłyby wpisać się w oczekiwania pracowników i związków zawodowych.

Można by z tego wywnioskować, że odpowiedzialni za projektowanie tegorocznych budżetów wynagrodzeń w Spółkach Grupy Kapitałowej ORLEN dalej planowali politykę nieuzasadnionego zaciskania pasa w kwestiach płacowych i z zaskoczeniem przyjęli dobre Porozumienie w Orlenie, które naszym zdaniem powinno i musi rzutować na porozumienia w Spółkach.

Powiem tak, budżety rzecz ważna, ale ważne jest także odbicie w nich sytuacji finansowych spółek i ich wpływ  na wynagrodzenia pracowników. Ubiegły rok w kwestii wyników finansowych w większości spółek był bardzo dobry. Wiadomo, że to  nie oznacza wprost  ich „przejedzenia”, ale kiedy jak nie w takim okresie pracownicy powinni otrzymać podwyżki wynagrodzeń ?

Oczekujemy zatem, że zarządzający Koncernem z racji uprawnień właścicielskich spowodują korektę zarówno w podejściu do negocjacji jak i w budżetach spółek.

             Na dzień dzisiejszy mamy zawarte porozumienia w Orlen Serwisie i Orlen Ochronie. Rozpoczęły się rozmowy w Orlen Laboratorium i CM Medica.  Jesteśmy na finiszu rozmów w spółce Basell Orlen Polyolefins. Przed nami sporo umówionych spotkań ( Orlen Administracja, Orlen Asfalt, Orlen Paliwa, Orlen Eko, OCS Opole, Orlen Oil, Orlen Budonaft )  o ich efektach będziemy informować.

 

Coraz więcej ekspertów twierdzi,  że Kodeks pracy nie odpowiada na dzisiejsze potrzeby rynku. Konieczne jest uproszczenie regulacji oraz doprecyzowanie przepisów dotyczących czasu pracy i zawierania umów o pracę. Kodeks powinien wspierać mniejsze przedsiębiorstwa oraz firmy rodzinne, a także promować wśród pracodawców zatrudnianie na etat.                       Obecnie obowiązujący Kodeks Pracy funkcjonuje od 1973 roku i był kilkadziesiąt razy nowelizowany, a próby napisania go od nowa były nieskuteczne. Indywidualne prawo pracy ulega częstszym zmianom, zbiorowe prawo pracy właściwie od początku lat 90 jest na podobnym poziomie i daleko idących zmian nie było. Coraz mniej przystaje on do rzeczywistości. Rynek pracy i współczesna gospodarka wymuszają zupełnie inne podejście do Kodeksu pracy.

Część norm Kodeksu pracy można byłoby przenieść na poziom zakładów pracy i w ten sposób zostawić je do decyzji pracodawców i pracowników. Lepszy dialog w firmach mógłby się przyczynić do większej konkurencyjności polskiej gospodarki i poprawy warunków pracy. Przykładem mogą być Niemcy, gdzie to układy zbiorowe są podstawą regulacji stosunków pracy.

Informujemy naszych Delegatów, że Zarząd Związku podjął decyzję o wyznaczeniu na  dzień 15 kwietnia 2016 r. Konferencji Sprawozdawczej, w Domu Technika, od godz. 8.00.

Prosimy o kontakt z biurem związku w sprawach oddelegowania.   

 

Opracował:

Mariusz Konopiński