B I U L E T Y N      I N F O R M A C Y J N Y
01 kwietnia 2016

Negocjacje płacowe.  To temat, który na pewno jeszcze kilka tygodni będzie gościł w naszych Biuletynach, a to z powodu trwających w dalszym ciągu negocjacji płacowych w Spółkach. W okresie przedświątecznym udało się porozumieć z większością pracodawców co do wypłat nagród okolicznościowych, ale zdajemy sobie sprawę, że to był ten łatwiejszy element tegorocznych negocjacji w Spółkach.  

Najbliższe dni i tygodnie to czas  na negocjacje pozostałych elementów i dopinanie porozumień. Jak już sygnalizowaliśmy, na tą chwilę nie wygląda to ciekawie. Po stronie pracodawców słyszymy magiczne zwroty o planowanych budżetach, a po stronnie związkowej oczekiwania, porównania z Orlenem, a także nadzieja na „dobrą zmianę” w kwestii wzrostów wynagrodzeń. Jasno trzeba też w tym miejscu powiedzieć, że pewnie bez wsparcia decydentów, którzy mogą wpłynąć na negocjacje w Spółkach  zmuszeni będziemy w interesie pracowników, u niektórych pracodawców wejść w spory zbiorowe.

W sprawach płacowych mamy w obszarze naszej działalności pracowników, którzy niestety nie otrzymali żadnych nagród i podwyżek. Mam tu na myśli Petro Mechanikę, Petro EnergoRem, Orlen Transport czy też pracowników Amluxa.

Dwie pierwsze Spółki walczą o utrzymanie się na rynku, co  niestety ma bezpośredni wpływ na wynagrodzenia pracowników. 

Spółka Orlen Transport już w pierwszym miesiącu działalności pod okiem nowego właściciela „zapomniała” o podjęciu negocjacji ze związkami zawodowymi. Na tą chwilę traktujemy to jako wypadek przy pracy w zmorzonym okresie dezinwestycji – oczywiście nie zapominamy o negocjacjach w tej Spółce i oczekujemy na rozpoczęcie rozmów.

Sytuacja pracowników Amluxa, to już całkiem inna historia, o której niedawno pisaliśmy. Po kolejnym spotkaniu odbytym z przedstawicielami spółki w ostatnich dniach, z którego nie wyszliśmy mówiąc delikatnie zadowoleni, wraz z OM NSZZ Solidarność postanowiliśmy w trybie Ustawy o sporach zbiorowych dochodzić roszczeń płacowych. Do tej sprawy płac i ogólnie działalności tej firmy na terenie PKN ORLEN S.A.  będziemy na pewno wkrótce wracać.      

 

            Na początku stycznia nasza organizacja wystąpiła z pismem do pracodawcy o zorganizowanie spotkania dotyczącego oceny funkcjonowania równoważnego systemu czasu pracy na produkcji. 18 marca takie spotkanie się odbyło.

Trochę trwało przygotowanie przez pracodawcę materiałów, rozumiemy to, bo była to dość rzeczowa i konkretna analiza.

W całym tym procesie rozbawił nas jednak fakt „śmiertelnie poważnego” podejścia do przedstawionych analiz przez pracodawcę, nadając im klauzulę „Tajemnica Spółki” z całym procesem odpowiedzialności osób uczestniczących w spotkaniu. Naszym zdaniem było to przesadne działanie, nie dociekamy czemu tak postanowiono, bo w samej prezentacji, ocenie funkcjonowania nie ma rzeczy, które nie są powszechnie wiadome.

Ale ok! można i tak, jak się chce stworzyć atmosferę wielkiego sukcesu, którym nie będziemy się z nikim dzielić, a już na pewno nie z konkurencją. 

A co sama analiza? – większość pracowników akceptuje nowy rozkład czasu pracy, niedogodności związane z wydłużonym czasem pracy rekompensowane są większą ilością dni wolnych od pracy.

W trakcie roku nie zanotowano znaczących zmian w statystykach związanych z absencjami chorobowymi, czy też wykorzystywaniem urlopów wypoczynkowych. Przez cały okres od wdrożenia systemu trwają prace monitorujące i usprawniające  system szkoleń BHP, szkoleń ratowników chemicznych, tak aby były one dostosowane do nowego systemu rozkładu czasu pracy.

            Oczywiście pojawiają się także sygnały, że nie we wszystkich komórkach organizacyjnych wszystkie wspomniane elementy funkcjonują dobrze, a przyczyną tego  może być zbyt małe zatrudnienie. Pracodawca zadeklarował ocenę takich przypadków i podjęcie ewentualnych decyzji związanych z zatrudnieniem pracowników, jeśli byłoby takie uzasadnienie.

Biorąc pod uwagę odbyte spotkanie podsumowujące nowy rozkład czasu pracy, a przede wszystkim rozmowy z pracownikami, pomimo rozlanej przez niektórych kilka miesięcy temu  fali niepokojów, można w tej chwili stwierdzić, że większość ówczesnych niepokojów, jakie towarzyszyły wprowadzeniu nowego systemu nie ma miejsca w praktyce.

Aby przeciąć także pojawiające się co pewien czas spekulacje i zapytania o to, czy prowadzane są prace zmierzające do powrotu do poprzedniego systemu? – nasza organizacja oświadcza, że nic nie wie o takich działaniach, z dużą dozą prawdopodobieństwa można powiedzieć, że nie są one prowadzone i trudno sobie wyobrazić, że w najbliższym czasie będą.       

 

            Dotarła do nas dobra informacja o nieudanej kolejnej próbie sprzedaży spółki Orlen Budonaft.

Spółka Orlen Budonaft to spokojnie funkcjonująca i  dobrze poukładana Spółka naszej Grupy Kapitałowej, która zajmuje się przede wszystkim pracami związanym z budową stacji paliw. Stalowe elementy wiat na stacjach, pawilony z których korzystamy, to w wielu przypadkach efekt dobrej roboty pracowników tej Spółki. Spółka i jej pracownicy przez ostatnie lata przeszli trudny, długi i żmudny proces restrukturyzacji. Wiele wyrzeczeń, które przez lata ponieśli ma pozytywne przełożenie na obecną sytuację Spółki.

Wszystko to fajnie, ale… jest takie biuro w Orlenie, które co pewien czas chce sprzedać Spółkę. Mamy wrażenie, że Panowie z Biura Inwestycji Kapitałowych co pewien czas otwierają szufladę z dokumentami Budonaftu, robią nowe analizy, zamieszanie, wywołają zaniepokojenie wśród pracowników i ponownie na jakiś czas odkładają dokumenty do szuflady i tak już przez ładnych parę lat – daleki jestem od takiej teorii, ale można odnieść wrażenie, że przecież coś muszą robić!

Sytuacja taka mocno komplikuje normalne, codzienne funkcjonowanie – nie może być tak, że Spółka jest prawie cały czas w procesie sprzedaży!

Panowie decydenci dajcie tej Spółce normalnie funkcjonować, realizować inwestycje, przynosić zyski dla właściciela, a przede wszystkim pozwólcie spokojnie pracownikom wykonywać swoją pracę!

   

            W ostatnich dniach odbyliśmy spotkanie w spółce CM Medica z Prezesem PZU Zdrowie przy udziale Zarządu Spółki w temacie dzierżawy obszaru laboratorium.

Decyzja w tym temacie w praktyce już zapadła. Nie ma co prawda jeszcze oficjalnych informacji jaki podmiot będzie wkrótce realizował tą usługę, są jednak niepokoje wśród zatrudnionych w tym obszarze pracowników.

Spotkanie z osobami odpowiedzialnymi w grupie PZU za obszar usług zdrowotnych, miało rozwiać zaniepokojenie pracowników i przybliżyć nam strategię i plany rozwojowe grupy.

Co do procesu dzierżawy laboratorium, mamy zapewnienie dotyczące niepogorszenia warunków zatrudnienia i wynagradzania pracowników. Przed finalizacją procesu dojdzie także do spotkania z  dzierżawcą, w celu omówienia kwestii pracowniczych. Proces ten oprócz fazy decyzyjnej, na którą nie mamy wpływu jest monitorowany przez organizacje związkowe działające w Spółce.

 

Informujemy naszych Delegatów, że w dniu 15 kwietnia 2016 r. o godz. 8.00 rozpocznie się  w Domu Technika, Konferencja Sprawozdawcza naszego związku.

 

W kolejnym Biuletynie będzie o decyzjach w sprawie jubileuszówek dla Pracowników ORLEN Serwis oraz o dodatkowych rabatach na zakup paliw i produktów poza paliwowych.

 

 

Opracował: Mariusz Konopiński