B I U L E T Y N       I N F O R M A C Y J N Y
01 lipca 2016

Nasza organizacja bardzo pozytywnie i z dużym zaskoczeniem przyjęła odstąpienie PKP Cargo od transakcji zakupu spółek Orlen KolTrans i Euronaft Trzebinia.

To dla nas duża, miła niespodzianka, bo z naszych informacji ze strony PKN ORLEN wynikało, że transakcja jest już przesądzona i pozostaje jedynie kwestią czasu. Przypomnijmy, że w ostatnich dniach oficjalnie informując giełdę PKP Cargo i jej spółka zależna PKP Cargotabor Usługi odstąpiły od warunkowej umowy i nie zakupią 99,85 proc. udziałów spółki Orlen KolTrans oraz zorganizowanej części przedsiębiorstwa Euronaft Trzebinia, podmiotów z grupy PKN ORLEN.

Powodem jest brak decyzji Prezesa UOKiK w sprawie bezwarunkowej zgody na taką koncentrację na rynku przewozów kolejowych. Zgodnie ze wstępną umową sprzed siedmiu miesięcy strony miały prowadzić negocjacje „w dobrej wierze" do 16 maja.

Od samego początku opowiadaliśmy się za odstąpieniem od tej transakcji, zwracając uwagę na strategiczne znaczenie Orlen KolTrans w Grupie Kapitałowej ale odpowiedź, którą otrzymaliśmy już od nowych władz Spółki nie pozostawiała nadziei.

Ostatecznie od transakcji odstąpiła strona kupującego, wykorzystując zapis we wstępnej umowie o finalizacji transakcji w ciągu sześciu miesięcy. Nieoficjalnie mówi się, że nowe władze PKP Cargo nie były do końca zadowolone z wynegocjowanej jeszcze przez poprzedni Zarząd tej Spółki ceny.

Co dalej? Trudno cokolwiek wyrokować na temat przyszłości ale osobiście wydaje mi się, że przynajmniej na jakiś czas ta transakcja pozostanie w uśpieniu.

 

            Jak wynika z informacji przekazanych w trakcie spotkania przez Panią Maję Jonatowską, Dyrektora Biura Zarządzania Kompetencjami i Rozwojem w najbliższym czasie podobnie jak w roku ubiegłym odbędą się rozmowy przełożonych z pracownikami dotyczące indywidulanych planów  rozwojowych. Rozmowy mają charakter dobrowolny, a ich celem jest wsparcie budowania potencjału każdego zespołu i pracownika indywidualnie. Elementami wspólnymi każdej rozmowy powinny być tematy dotyczące znalezienia pola wsparcia w zakresie realizowanych przez pracownika zadań, poszerzenia wiedzy lub umiejętności czy też oczekiwania i plany rozwoju na przyszłość.

Podczas rozmów o indywidualnych planach pracowników, istotne jest połączenie kierunków rozwoju obszaru z indywidualnymi oczekiwaniami pracownika.

Dobrze, że rozmowy odbędą się w czasie opracowywania budżetu szkoleń i powstawania planów dla poszczególnych obszarów. Warto zatem spróbować przełożyć dyskusję o indywidualnych planach rozwoju  na plany w poszczególnych obszarach. Ale aby tak się stało, potrzebna jest otwarta, rzetelna i merytoryczna postawa przełożonego, a także chęć rozmowy i dyskusji po stronie pracownika.

            Z naszej strony zachęcamy pracowników do takich rozmów, pomimo tego, że rozmowy są dobrowolne warto zadbać o swój rozwój. Po ubiegłorocznych wątpliwościach pojawiających się wśród pracowników, że jest to ukryta ocena pracownicza, co nie było prawdą, w tym roku nie powinni już ich mieć.

Oczywiście chętnie wsłuchamy się także w głosy i opinie dotyczące tej sprawy, zachęcamy do kontaktu z biurem związku.

 

            Podgoniliśmy trochę kwestię porozumień płacowych. Pozostały jeszcze spółki: Orlen Paliwa gdzie dziś mamy przewidzianą kolejną turę trudnych rozmów, Orlen Projekt w poniedziałek no i Orlen Administracja, ale tu zgodziliśmy się na lekki poślizg w rozmowach – w lipcu powracamy do stołu negocjacji.

 

            W ostatnim tygodniu odbyło się w Orlenie spotkanie przedstawicieli pracodawcy z obszaru produkcji ze związkami zawodowymi w kwestii tzw. APM ( aplikacja premii miesięcznej ).

Przypomnieć należy, że jest to autorski projekt menedżerów produkcji przy wsparciu naszego biura IT, którego celem jest stworzenie i wprowadzenie w życie aplikacji, w opinii wielu, usprawniającej i ujednolicającej administrowanie procesem przyznawania premii miesięcznej na obszarze produkcji.

System ten był już testowany na kilku instalacjach, a także przedstawiony praktycznie całej kadrze mistrzowskiej. Kolejne spotkanie w tym tygodniu, także z udziałem grupy kilku mistrzów produkcji, miało na celu pogłębienie wiedzy jak i znalezienie rozwiązań dotyczących  transparentnego wdrażania systemu w życie.

Na tą chwilę wszystko wskazuje na to ( opinia tych, którzy mieli szanse testować tą aplikację ), że rozwiązanie to naprawdę ma szanse poprawić i usprawnić zarządzanie premią.

Oczywiście są jeszcze elementy, które trzeba wyjaśnić, doprecyzować czy też ujednolicić, ale zapewne da się to zrobić.

Rozumiemy, że po stronie pracowników mogą pojawić się wątpliwości, czy to nie jest aby narzędzie do obniżania wysokości premii? – Zawsze takie wątpliwości są i będą przy wprowadzaniu nowych rozwiązań związanych z wynagrodzeniami pracowników.

W kwestii premii na produkcji faktem jest i świadczą o tym konkretne cyfry, że od momentu wprowadzania nowych, lepszych lub gorszych rozwiązań administrowania premią ( od 2013 roku ) średnia wysokość premii rośnie.

Wracając do  aplikacji uważamy, że nawet najlepsze rozwiązanie można zepsuć poprzez złe wdrożenie.

Ewentualne wdrożenie tego systemu ( pewnie dobrze gdyby to było w formie pilotażu ) powinno być poprzedzone dobrą i czytelną komunikacją skierowaną do mistrzów jak i poszczególnych pracowników. Dobrze przygotowany i czytelny proces wdrożenia w mojej ocenie to przynajmniej połowa sukcesu.

Jakie będą dalsze losy tego projektu? Kiedy będzie wdrażany? – trudno w tej chwili wyrokować, szczególnie, że nie zależy to tylko od merytorycznej dyskusji …

 

             W najbliższy wtorek odbędzie się w Orlenie spotkanie związków zawodowych z osobami odpowiedzialnymi za organizację Dni Chemika po stronie pracodawcy. Mamy swoje spostrzeżenia. Widzimy też, że jest ankieta w intranecie ale czekamy także na opinie od pracowników, które osobiście przekażemy do organizatorów.

 

             W tym tygodniu wystąpiliśmy do pracodawcy w spółce Orlen Oil z oficjalnym pismem w sprawie dotyczącej parkingów dla pracowników centrali w Krakowie. Zmiana siedziby Spółki i przeprowadzka do nowego budynku, w okolicach którego brak jakichkolwiek szans na parkowanie, poza  parkingiem wchodzącym w skład kompleksu biurowego, to może już niedługo stanowić duży problem dla pracowników dojeżdżających do pracy własnymi autami.

Liczymy w tej sprawie na dobrą wolę nowego Prezesa i pro pracownicze rozwiązanie tego problemu poprzez zarezerwowanie i opłacenie miejsc dla pracowników na istniejącym parkingu.

 

             Kolejne nasze wystąpienie z tego tygodnia, które mam nadzieję zakończy się dobrymi informacjami dla pracowników, to pismo kierowane do Prezesa Wojciecha Jasińskiego, Prezesa Krystiana Patera oraz Dyrektorów Krzysztofa Zdziarskiego i Artura Kobli, a oto jego fragmenty:

 

Dotyczy: nagrody z Funduszu Nagród Pracodawcy.

 

Szanowny Panie Prezesie,

Szanowni Panowie Dyrektorzy,

 

Gratulujemy niewątpliwego sukcesu, jakim był sprawnie przeprowadzony postój technologiczny instalacji Hydrokrakingu.

Trudność wykonania poszczególnych elementów operacji technologicznych związanych z wymianą katalizatora wymagało szczególnej uwagi i staranności od wszystkich osób zaangażowanych w ten proces.

Wykonanie całego zakresu robót w terminie 5 dni – krótszym od planowanego, to wymierny efekt finansowy, przekładający się na większą efektywność Pracodawcy.

W związku z powyższym występujemy do Panów o podjęcie działań, których skutkiem byłyby nagrody finansowe uruchomione z Funduszu Nagród Pracodawcy dla pracowników, których zaangażowanie i wykonanie dodatkowych zadań, przyczyniły się do sukcesu całej operacji postoju technologicznego instalacji Hydrokrakingu.

Z góry dziękujemy.

 

                     

Opracował:

Mariusz Konopiński