B I U L E T Y N       I N F O R M A C Y J N Y
06 kwietnia 2018

Negocjacje płacowe w spółkach cd.

Tak jak informowaliśmy przed świętami, w większości spółek udało się porozumieć z pracodawcami, w konsekwencji czego pracownicy otrzymali zwyczajowe nagrody świąteczne. Przed nami dokończenie negocjacji i wypracowanie uzgodnień dotyczących stałych wzrostów wynagrodzeń. Założyliśmy sobie aby do końca kwietnia zakończyć negocjacje w spółkach, oczywiście chcielibyśmy aby to nastąpiło w formule uzgodnień wynikających ze zwyczajowego toku negocjacji.

 

Przed naszą organizacją związkową coroczna, tym razem Sprawozdawczo – Wyborcza Konferencja Delegatów. Na Konferencji oprócz statutowego rozliczenia naszej działalności, wypracowania strategii na kolejne lata, Delegaci dokonają wyboru władz związku na kolejną czteroletnia kadencję. Będziemy wybierać osoby funkcyjne, Prezydium Związku i Komisję Rewizyjną. Konferencja odbędzie się w Domu Technika, 20 kwietnia, początek o godz. 8:00.

Prosimy Delegatów o trochę wcześniejsze przybycie, tak abyśmy mogli dokonać potwierdzenia obecności i punktualnie rozpocząć obrady.    

 

Wspominaliśmy niedawno o prowadzonym przez Orlen procesie różnie nazywanym przez autorów ale przyjmijmy nazwę przeglądu rynku usług medycznych. Organizacje związkowe od początku różniły się z pracodawcą co o sposobu dojścia do celu czyli poprawy jakości i ujednolicenia opieki w całej Grupie Kapitałowej. Pracodawca chciał to zrobić w formule ofertowego przeglądu rynku i do tej pory nie wiemy co by było gdyby na końcu tego procesu  znaleźli się potencjalni usługodawcy, którzy zaoferowaliby być może z pozoru lepsze, może nawet tańsze świadczenia – co by wtedy zrobił pracodawca? czy zrezygnował by z usług Centrum Medycznego Medica i zacząłby współpracę z innymi podmiotami, które w praktyce znalazłyby w Płocku podwykonawców, bo nie znam żadnej tak dużej firmy na rynku lokalnym, która by mogła wprost świadczyć dla nas usługi medyczne?

Związki zawodowe jak mało kto, znający bolączki naszej współpracy z CM Medica uważały, że aby dojść do poprawy współpracy i ujednolicenia usług w Grupie Kapitałowej nie jest konieczne uruchamianie procesu, który na końcu może wymknąć się spod kontroli, a lepszym rozwiązaniem jest rzeczowa rozmowa, negocjacje być może nowej umowy pomiędzy dwoma poważnymi partnerami reprezentującymi dwie duże Spółki z udziałem skarbu państwa.

W związku z tym, z zadowoleniem odebraliśmy ostatnią stanowczą deklarację Pani Dyrektor Wioletty Kandziak kierowaną do organizacji związkowych, że w procesie tym ważna jest opinia organizacji związkowych i jeśli Związki reprezentujące pracowników uważają, że dalej powinniśmy współpracować z CM Medica, to tak po prostu będzie. Cieszy nas tak rzeczowe i konkretne podejście do tak drażliwego tematu. Liczymy oczywiście, że strony umowy dogadają się co dalszych dobrych zasad współpracy dla dobra naszych pracowników.

 

W ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie zespołu pracodawczo – związkowego, powołanego do wypracowania propozycji zmian w taryfikatorze stanowisk pracy, stanowiącego ważny element ZUZP PKN ORLEN S.A. Prace nad propozycjami zamian taryfikatora, zgłoszonymi przez organizacje związkowe trwają już od poprzedniego roku. To właśnie wtedy pojawiły się propozycje zmian w obszarze produkcji, konsekwentnie powiązanych ze wsparciem produkcji, jak również w obrębie stanowisk pracy w Straży Pożarnej.

 

 

 

Bardzo ciężkie i mało efektywne były rozmowy w trakcie formalnych negocjacji układowych, stąd też pomysł aby podwaliny propozycji przedyskutować i przygotować w mniejszym zespole, który dogłębniej przyjrzałby się każdej propozycji. Strony przyjęły założenie, że prace takiego zespołu powinny zakończyć się do końca czerwca tego roku. Na wspomniane ostatnie spotkanie pracodawca przygotował propozycje nowych opisów stanowisk pracy na produkcji, jak i w części dotyczącej dowódców Straży Pożarnej, sygnalizując tym samym kierunkową zgodę na zamiany w tych obszarach. Po pobieżnej analizie nasza organizacja wskazuje na brak korelacji pomiędzy produkcją a wsparciem ( jest to konieczny warunek z naszej strony na zgodę na zmiany ), brak także podziału stanowiska ratownik-kierowca w Straży na dwie kategorie, który także jest jednym z kluczowych dla nas warunków proponowanych zmian. Co do Straży uporządkowania wymagają także historyczne przypisanie stanowisk ratowników chemicznych do grupy stanowisk wsparcia, co nie jest zgodne z opisami stanowisk. Dużo więc przed nami jeszcze pracy, jednak warto podjąć próbę zmian, które wynikają z oceny funkcjonowania Taryfikatora dla wspomnianych grup pracowników.

Nasza organizacja związkowa reprezentująca pracowników bardzo różnych obszarów kładzie bardzo duży nacisk na to, aby ewentualne zmiany nie zachwiały akceptowalnej i nieźle wyważonej równowagi pomiędzy różnymi stanowiskami w Taryfikatorze oddającymi przypisanie różnych grup pracowniczych.

W pracach zespołu trzy reprezentatywne organizacje związkowe prezentują wspólne uzgodnione stanowiska, a pojawiające się drobne różnice zdań – pozostawimy „w szatni”.

     

 

Kilka dni temu w siedzibie OPZZ odbyła się debata nad projektami Kodeksu Pracy przygotowanymi przez Komisję Kodyfikacyjną. W spotkaniu wzięło udział ponad 100 przedstawicieli OPZZ z różnych branż i regionów kraju. Na pytania licznie zgromadzonych uczestników odpowiadali członkowie Komisji Kodyfikacyjnej. Związkowcy wskazali wiele punktów nowego Kodeksu Pracy niekorzystnych dla pracowników, w tym: znaczne wydłużenie czasu trwania umów o pracę na okres próby, znaczne poluzowanie obowiązków dla pracodawcy zatrudniającego nie więcej niż 10 pracowników, możliwość indywidualnych kont wynagrodzeń za godziny nadliczbowe, brak obowiązku konsultacji w razie zamiaru zwolnienia pracownika, znaczące ograniczenie ochrony pracownic w ciąży. Ze względu na antypracownicze rozwiązania zawarte w nowym Kodeksie Pracy, OPZZ odniósł się do projektu Kodeksu Pracy negatywnie.

Tymczasem rzeczniczka prasowa PiS, Beata Mazurek ogłosiła, że partia rządząca nie poprze propozycji Komisji Kodyfikacyjnej. Zapewniła, że PiS nie pracuje nad żadnymi zmianami w Kodeksie Pracy. Na prace Komisji Kodyfikacyjnej rząd przeznaczył ponad milion złotych. Okazało się, że były to całkowicie zbędne wydatki.

 

Po pół roku od obniżenia wieku emerytalnego emerytury są coraz niższe. Z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że w porównaniu z październikiem, średnie świadczenia kobiet są o 33 zł niższe, a mężczyzn aż o 110 zł. Od 1 października do końca marca wnioski o emeryturę złożyło 433 tys. osób. Niemal 360 tys. Polaków już przyznano emerytury. Ale okazuje się, że z miesiąca na miesiąc kwota przyznawanych świadczeń spada.

 

Główny Urząd Statystyczny przedstawił wstępne dane o inflacji w marcu bieżącego roku. Zgodnie z nimi ceny towarów i usług konsumpcyjnych w stosunku do lutego 2018 roku spadły o 0,1%, a w porównaniu z lutym ubiegłego roku wzrosły o 1,3%. W lutym roczna inflacja wynosiła 1,4%. W skali roku znacznie wzrosły ceny żywności i napojów bezalkoholowych – aż o 3,7%. Ceny nośników energii wzrosły w tym czasie o 1,9%. Wydatki na żywność mają najwyższy udział w kosztach życia osób o najniższych dochodach.

 

 

 

Opracował:

Mariusz Konopiński