B I U L E T Y N       I N F O R M A C Y J N Y
15 czerwca 2018

Czerwiec to czas podsumowań. Tak jak wspominałem w poprzednich Biuletynach, tegoroczne negocjacje w Spółkach z Grupy Kapitałowej można uznać za udane. Niestety zawsze pozostaje niedosyt i w tym przypadku również odczuwamy pewien dyskomfort. Przysłowiową ,,kością niezgody” pozostała karta zakupowa, nazywana potocznie ,,paliwówką”. Niestety w tym elemencie, możemy powiedzieć o połowicznym sukcesie. W pięciu Spółkach, gdzie udało się w miarę szybko wynegocjować Porozumienia, nie ma tych benefitów. Niestety, ten element negocjacyjny pojawił się dopiero w kolejnych, podpisywanych dokumentach. W związku z powyższym,  zwróciliśmy się do poszczególnych  Spółek oraz Pana Prezesa Daniela Obajtka, z prośbą o obdarowanie pracowników nieobjętych tym programem, wspominaną kartą. Niestety, w odpowiedzi jaką otrzymaliśmy od Pana Prezesa, czytamy m.in., że realizacja naszego wniosku, w tym roku jest ograniczona. Prowadzimy dalsze rozmowy na temat znalezienia kompromisowego rozwiązania w tej sprawie, jakże ważnej dla dużej grupy pracowników.

 

W dniu 12.06.2018 roku, na terenie Zakładu Produkcyjnego w Płocku, odbyła się prezentacja, podczas której Prezes Zarządu, Pan Daniel Obajtek przedstawił plan inwestycyjny PKN ORLEN S.A., który będzie największą w historii naszego zakładu, inwestycją petrochemiczną. Jej szacowana wartość wyniesie ok. 8,3 mld złotych. W ramach przyjętego  programu rozwoju petrochemii, do 2023 roku zrealizowane zostaną nowe inwestycje, zarówno w Płocku, jak i we Włocławku. Po zakończeniu realizacji wspominanych zadań, roczny zysk EBITA może wzrosnąć nawet o 1,5 miliarda złotych.

Bardzo cieszy nas informacja przekazana przez Pana Prezesa. Jest to ogromna szansa na rozwój całej Grupy Kapitałowej oraz zatrudnienie nowych pracowników, zarówno do samego koncernu jak i firm wykonawczych. Powyższa inwestycja, to również rozwój dla całego, naszego regionu.

 

W ostatnim czasie, spotkaliśmy się z nowymi Prezesami firm: Orlen Asfalt oraz Orlen Paliwa. Na spotkaniu poruszyliśmy szereg problemów nurtujących pracowników tych Spółek. Pytaliśmy również o strategię na najbliższy okres. W obu firmach, przedstawiono nam  wizję rozwoju, która miejmy nadzieję, że będzie spójna z interesami pracowników. Ponadto, w dniu 12.06.2018 roku, w Spółce ORLEN Serwis,  odbyło się kolejne spotkanie z cyklu negocjacji  Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Strony wypracowały harmonogram spotkań na kolejne miesiące oraz wielkość zespołów negocjacyjnych. Kolejne spotkanie negocjacyjne odbędzie się w piątek, 22.06.2018 roku.

 

W dniu 13.06.2018 roku, spotkaliśmy się również z Zarządem firmy Petrotel. Celem spotkania było omówienie bieżących problemów. Wnieśliśmy również wniosek, o kolejne spotkanie mające na celu rozpoczęcie działań mających na celu uporządkowanie istniejącej siatki płac w regulaminie płacowym tej firmy. Zarówno organizacje związkowe jak i władze Spółki, widzą możliwość dyskusji na tej płaszczyźnie. Niebawem zostanie przygotowana analiza dotycząca przypisania poszczególnych pracowników do odpowiednich progów, co będzie podłożem do dalszej pracy w tym zakresie.   

 

W dniu dzisiejszym, na stronach intranetu pojawiła się ankieta dotycząca benefitów w PKN ORLEN S.A. Zachęcamy do wypełniania jej do dnia 25.06.2018 roku. Niebawem wszyscy pracownicy otrzymają stosowny link.

 

Koleżanki i koledzy, zapraszamy na nasz piknik związkowy, który odbędzie się w dniu dzisiejszym, w „ Zielonym Ogródku ” MOSiRu (przy Wieży Ciśnień). Zabawę rozpoczynamy o godzinie 18.00, a kończymy o północy. Upraszamy wszystkich uczestników o zabranie wspaniałej pogody, mnóstwa siły oraz worka dobrego humoru.

Życzymy Wam,  udanego i słonecznego weekendu oraz miłej zabawy zarówno na naszym pikniku jak i w obchodach Dnia Chemika.

 

Przygotował: Michał Umiński – Wiceprzewodniczący Związku.