B I U L E T Y N       I N F O R M A C Y J N Y
18 maja 2018

Maj to czas wzmożonej działalności organizacji związkowych związanej z negocjacjami płacowymi w Spółkach Grupy Kapitałowej. W większości Spółek Grupy Kapitałowej mamy już  zakończone. W ostatnim okresie podpisaliśmy Porozumienia m.in. w  ORLEN Eko, ORLEN Paliwa, ORLEN CUK. Z informacji jakie do nas docierają, pracownicy w znamienitej większości, podchodzą z zadowoleniem do zawartych Porozumień. Również w pozostałych Spółkach negocjacje płacowe powoli mają się ku końcowi i mamy nadzieję, że kolejne porozumienia w ORLEN KolTrans, ORLEN Laboratorium, ORLEN Centrum Serwisowe oraz ORLEN Projekt, to już kwestia najbliższego czasu. Swoistym novum w tegorocznych negocjacjach jest Karta Zakupowa, zwana potocznie ,,paliwówką”, która znalazła się w zapisach kilku porozumień w  naszych Spółkach. Mając na uwadze duże zainteresowanie pracowników tym programem,  wspólnie z innym organizacjami związkowymi, postanowiliśmy zwrócić się do Zarządów Spółek, gdzie zostały podpisane już Porozumienia, a w których nie znalazł się ten, jakże ważny dla pracowników bonus, o  podarowanie pracownikom wspomnianej karty.  W celu autoryzacji działań trzech reprezentatywnych związków zawodowych, złożyliśmy stosowne pismo do Prezesa PKN ORLEN S.A., Pana Daniela Obajtka, z prośbą o podjęcie decyzji kierunkowych w rzeczowej sprawie.

 

W złączeniu wspomniany dokument:

 

 

 

                         

 

Płock, dnia 18.05.2018 r.

 

Pan Daniel Obajtek

Prezes Zarządu – Dyrektor Generalny

PKN ORLEN S.A.

 

 

Dotyczy: kart zakupowych dla pracowników Spółek Grupy Kapitałowej ORLEN.

 

 

Szanowny Panie Prezesie,

W imieniu reprezentowanych przez nas Członków i wszystkich pozostałych pracowników zwracamy się do Pana Prezesa z uprzejmą prośbą o wsparcie naszych starań w zapewnieniu pracownikom Spółek Grupy Kapitałowej ORLEN kart zakupowych o wartości 500 zł.

Takie wyraźne oczekiwanie pojawia się ze strony pracowników w rozmowach z przedstawicielami naszych Organizacji, dlatego też chcielibyśmy, aby kartą zakupową zostali objęci także pracownicy Spółek, gdzie porozumienia płacowe zostały zawarte znacznie wcześniej i nie pojawiła się w ówczesnej ofercie pracodawcy karta zakupowa, tj. Basell ORLEN Polyolefins Sp. z o.o., ORLEN Ochrona Sp. z o.o., ORLEN Administracja Sp. z o.o., ORLEN Budonaft Sp. z o.o., ORLEN Asfalt Sp. z o.o., ORLEN Oil Sp. z o.o. oraz tam, gdzie obecnie jeszcze negocjujemy porozumienia płacowe, tj. ORLEN KolTrans Sp. z o.o., ORLEN Laboratorium S.A., ORLEN Projekt S.A. i ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z o.o., natomiast w Spółce ORLEN Serwis S.A. jest karta zakupowa na poziomie 400 zł i tu również prosimy o wsparcie naszego wniosku o zwiększenie do kwoty 500 zł.

Jesteśmy przekonani, że taki gest spotkałby się z ogromnym zadowoleniem Załogi i wpisywałby się on w bardzo dobrze odbieraną przez pracowników politykę władz ORLENu dotyczącą ujednolicania i wyrównywania zakresu świadczeń płacowych. Stosowne wnioski do Spółek zostały przez nas wystosowane.

Szanowny Panie Prezesie, jeszcze raz bardzo prosimy Pana o osobiste wsparcie w tym temacie.

 

Z poważaniem

 

 

 

Dw.:

Pani Wioletta Kandziak; Dyrektor Wykonawczy ds. Kadr PKN ORLEN S.A.

▪ Pani Anna Lewandowska – Romanowska; Dyrektor Biura Zarządzania Relacjami Społecznymi PKN ORLEN S.A.

 

 

W poniedziałek, 14.05.2018 roku, trzy największe organizacje związkowe, spotkały się z Panem Prezesem Józefem Węgreckim. Podczas spotkania poruszyliśmy szereg nurtujących załogę problemów, w tym:

 

  1. Problemy z minimalnymi obsadami na poszczególnych instalacjach oraz Terminalach Paliw.
  2. Problemy z wypłacaniem nadgodzin (w zamian zmuszanie pracowników do odbioru dni wolnych).
  3. Rozszerzenie ruchu osobowego dla pracowników o Bramę Nr 11 związanego z rozbudową obwodnicy Płocka.
  4. Remont okolicznych ulic (Łukasiewicza, Chemików).

 

Pan Prezes Węgrecki obiecał przyjrzeć się omawianym problemom oraz w najbliższym czasie zorganizować wspólne spotkanie Organizacji Związkowych oraz Dyrektorów Wykonawczych odpowiedzialnych za poszczególne piony. Odniósł się również do zagadnienia dotyczącego otwarcia oraz przebudowy Bramy Nr 11 dla szerszej grupy pracowników. Pan Prezes poinformował nas o zakończeniu ankiety pracowniczej na ten temat. Niebawem zostanie upubliczniony jej wynik oraz  zostaną rozpoczęte dalsze prace w tym zakresie.

 

 W tym samym dniu, odbyło się kolejne spotkanie na temat wprowadzenia programu Kafeteria dla pracowników PKN ORLEN S.A. Program ten ma być platformą zniżkową, dzięki której pracownicy będą mogli korzystać z  przygotowanych, tańszych ofert np. wypoczynku, zakupu/wynajmu samochodu, usług medycznych, itp. Nasza organizacja od początku stała na stanowisku, że wspomniany program ma być wyłącznie  dodatkiem do istniejącego już w PKN ORLEN S.A.  funduszu socjalnego, a nie może być w żaden sposób jego zamiennikiem. Ponadto wnosimy aby programem zostali  objęci również pracownicy Grupy Kapitałowej. Podczas spotkania otrzymaliśmy zapewnienie, że zarówno w pierwszym jak i drugim postulacie pracodawca znajduje zrozumienie. Niebawem zostanie rozesłana do pracowników ankieta na temat oczekiwań związanych z wdrożeniem. Program na razie jest w trakcie budowy w wersji pilotażowej i wielce prawdopodobne, że w pełnym zakresie wejdzie w życie w 2019 roku.

 

W dniu 16.05.2018 roku odbyło się spotkanie związków zawodowych z przedstawicielami pracodawcy, dotyczące tegorocznych obchodów Dnia Chemika.  Nasze wspólne święto rozpoczynamy w piątek w Domu Technika, gdzie zostaną wręczone nagrody  ,,Zasłużony dla PKN ORLEN S.A.’’ Sobotnie przedpołudnie to zmagania w ramach ORLEN Olimpiady oraz wieczorny koncert finalistów programów muzycznych jednej z telewizji. Młodzi wokaliści, z udziałem Płockiej Orkiestry Symfonicznej, w ramach obchodów 100-lecia Niepodległości, zaprezentują piosenki z międzywojnia, w nowych aranżacjach.  Niedziela to Talentiada oraz szereg atrakcji dla dzieci. Oczywiście cały weekend to sport, zabawa i smaczne jedzenie. Podsumowaniem spotkania była informacja, iż w tym roku Dzień Chemika otwarty jest również dla mieszkańców Płocka. Przedstawiciele związków zawodowych złożyli również wniosek o zorganizowanie dodatkowych pikników w Domu Technika dla pracowników zmianowych, którzy ze względu na swój system pracy zmianowej, nie mogli uczestniczyć w obchodach. Nasza organizacja złożyła dodatkowo wniosek, aby rozszerzyć w/w pikniki na pracowników Spółek, którzy również nie mogli uczestniczyć w naszym święcie. Na zakończenie spotkania przedstawiciele pracodawcy, przekazali nam  informacje, że po zakończeniu obchodów naszego święta, do wszystkich pracowników zostanie rozesłana ankieta dotycząca organizacji kolejnych obchodów. W ankiecie ma znaleźć się również pytanie, czy pracownicy chcą, aby ich święto było otwartą imprezą.

 

W dniu 17.05.2018 roku, w Państwowej Szkole Muzycznej, odbyła się uroczysta gala z okazji 25-lecia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 24, zwanej potocznie przez wszystkich płocczan ,,Szkołą Życia”. Z okazji tego podniosłego święta,  nasz związek otrzymał wyróżnienie w postaci podziękowań,  za niesienie pomocy potrzebującym dzieciom. Przypomnę, że nasza organizacja, od blisko dwóch  dekad, wspiera niepełnosprawne dzieci, przekazując środki najbardziej potrzebującym. Również od blisko 15 lat,  pomagamy w organizacji bali dla niepełnosprawnych maluchów. Cieszy, że wielu naszych członków bardzo angażuje się w działalność społeczność, co czyni nas jeszcze bardziej otwartymi na los innych.

 

 

To tyle, z ostatnich dni.

Życzymy Wam,  udanego i słonecznego weekendu.

 

Opracował: Michał Umiński – Wiceprzewodniczący Związku.