B I U L E T Y N      I N F O R M A C Y J N Y
20 czerwca 2017

W dzisiejszym Biuletynie można będzie przeczytać o :

 

  • negocjacjach płacowych ( CM Medica ),
  • posiłkach profilaktycznych, posiłkach pracowniczych ( PKN ORLEN S.A., Basell Orlen ),
  • wstępna ocena tegorocznego Dnia Chemika PKN ORLEN S.A.,
  • przejście pracowników spółki Amlux do nowego pracodawcy,
  • piknik integracyjny dla członków Związku.

 

Niestety kolejny już rok ( każdy, licząc od sprzedaży spółki do PZU ) jedną z nielicznych spółek, gdzie pracownicy nie otrzymali wzrostu wynagrodzeń jest właśnie CM Medica. Sprzedaż Spółki to nie tylko zmiana w podejściu do procesu obsługi, leczenia, usług świadczonych na rzecz największego zleceniodawcy ale z naszego punktu widzenia najgorsza zmiana nastąpiła w podejściu nowego właściciela do kwestii wynagrodzeń pracowników Spółki. Powiem to jeszcze raz: pracownicy tej spółki pod rządami PZU nie dostali ani grosza podwyżki, a biorąc pod uwagę ciągłe mieszanie pracodawcy w systemie premiowym (także ze szkodą dla pracowników) można się pokusić o stwierdzenie, że w Spółce tej sporo pracowników mniej zarabia niż przed sprzedażą Spółki. Trudno sobie wyobrazić, że taki stan rzeczy zaakceptują działające w spółce Związki Zawodowe. Wraz z OM Solidarność wszczęliśmy procedurę sporu zbiorowego, która po kolejnej nieudanej próbie negocjacji z pracodawcą jest już na etapie wyboru zewnętrznego mediatora.  Mamy więc problem, który na tą chwilę nie wiadomo jak się zakończy, dopóki  jednak rozmawiamy, a taki jest teraz etap, liczymy na dojście do porozumienia.

 

Temat posiłków w ostatnich tygodniach, to „gorący kartofel” podrzucany przez osoby mające wpływ na cały ten proces. Stan na dziś jest taki, że posiłki ponownie są wydawane uprawnionym pracownikom i nie ma jak na razie złych opinii. Nie znamy jak na razie odpowiedzi na najbardziej nurtujące nas pytanie – co było przyczyną wstrzymania dystrybucji posiłków?

Po ponownym uruchomieniu dystrybucji posiłków w Orlenie,  organizacje związkowe wystąpiły z wnioskiem do pracodawcy w spółce Basell Orlen Polyolefins o podjęcie decyzji przywracającej wstrzymany, także w tej Spółce proces  dystrybucji posiłków.

Pracodawca przekazał nam informację o rozwiązaniu umowy z firmą, która dostarczała posiłki i w konsekwencji rezygnację z dostarczania posiłków dla pracowników. Argumentuje to odpowiedzialnością za ryzyko utraty zdrowia pracowników, a także koniecznością zapewnienia obsady pracowników na poszczególnych instalacjach w przypadku ponownego wystąpienia podobnego incydentu. Kolejny argument pracodawcy to ryzyko narażenia Spółki na ogromne koszty związane z przerwą w produkcji lub pozostawieniu maszyn i urządzeń bez należnego nadzoru.

 

Krótko na temat organizacji tegorocznego Dnia Chemika. Pierwsze nasze i pracowników spostrzeżenia to: ciągły znak zapytania dotyczący wspólnego świętowania z miastem, mający chyba tyle samo przeciwników co  zwolenników i wynikające pewnie także z tego duże kolejki np. przy atrakcjach dla dzieci. Po raz kolejny bardzo głośna muzyka w trakcie części integracyjnej, która tak naprawdę uniemożliwiała rozmowy przy stołach. Niestety pojawiały się także długie kolejki przy cateringu.

Co do całościowej oceny organizacji naszego święta umówieni jesteśmy z pracodawcą  po wakacjach, czekamy zatem na kolejne konkretne opinie od uczestników imprezy zarówno tej integracyjnej jak i sportowej.

 

Z dniem 1 lipca byli pracownicy Orlen Administracji pracujący w obszarze utrzymania czystości, po raz kolejny zmienią pracodawcę. Po „przygodzie” z firmą Amlux, o której to wiele razy mówiliśmy, pracownicy od lipca będą pracownikami firmy CLIMBEX S.A. która wygrała przetarg ogłoszony przez Orlen na utrzymanie czystości. Jak zwykle w tego typu procesach, staramy się aktywnie włączyć w proces zabezpieczenia interesów pracowniczych zarówno pracowników,  którzy przechodzą do nowej firmy na podstawie art. 23 jak i tych, którzy będą zatrudniani jako nowi pracownicy tej firmy. Proces nie jest łatwy, bo od lat znane są problemy tej właśnie branży. Wraz z OM NSZZ Solidarność jako organizacje reprezentujące te grupy pracowników, bogatsi o doświadczenia poprzedniego procesu, postaramy się dopilnować spraw pracowniczych.

 

W najbliższą środę odbędzie się spotkanie trzech największych organizacji związkowych działających w PKN ORLEN S.A. z Członkami Zarządu Firmy: Panem Mirosławem  Kochalskim i Panem Krystianem Paterem oraz z przedstawicielami obszaru HR w temacie tzw. kierowników zmian. Temat, który budzi kontrowersje jest dość złożony i kilkuwątkowy, wymaga debaty w gronie wymienionych osób. Przypomnę, że związki mają zastrzeżenia co do formy, czasu jak i sposobu wdrażania tego procesu przez pracodawcę. 

 

Już w najbliższy piątek organizujemy jedyny w tym roku piknik integracyjny dla naszych Członków Związku.

Miejsce pikniku, zasady uczestnictwa są takie same jak w latach ubiegłych.

Mamy jeszcze niewielką pulę zaproszeń – chętnych zapraszamy do Biura Związku.

 

 

Opracował:

Mariusz Konopiński