B I U L E T Y N      I N F O R M A C Y J N Y
30 listopada 2018

W ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie ,,dopinające” ostatnie ustalenia w ramach negocjowanego aneksu do ZUZP w PKN ORLEN S.A. Tematem rozmów było ustalenie kryteriów stanowisk w obszarze wsparcia produkcji (Terminale Paliw)  oraz w Zakładowej Straży Pożarnej. Po długiej i konstruktywnej dyskusji strony, zarówno Pracodawcy jak i Związkowa, doszły do wspólnego wniosku, iż należy poważnie i rzeczowo podejść do zaniedbywanego przez wiele lat problemu, a co za tym idzie odpowiednio przyporządkować pracowników do nowej siatki stanowisk. Już dziś możemy przekazać dobre wiadomości dla tych dwóch obszarów. Pracodawca wziął pod uwagę zdanie i obawy Związków Zawodowych i przychylił się do naszej propozycji w tym zakresie. Niebawem rozpocznie się wspomniany proces w Terminalach Paliw oraz w obszarze naszej Straży Pożarnej.

 

 

W kolejnej Spółce ruszyły rozmowy na temat Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Wspomnianą firmą jest ORLEN Administracja. Na dzień dzisiejszy przedyskutowaliśmy kwestie związane z zapisami ogólnymi, natomiast czekamy na propozycje Pracodawcy dotyczącą taryfikatora, tabeli stanowisk wraz z  przypisaniem do niej pracowników. Kolejnym Pracodawcą, u którego negocjujemy ZUZP jest Spółka ORLEN Serwis oraz ORLEN Laboratorium, gdzie można by rzec, że powoli widać już ,,drugi brzeg”. W ostatnich tygodniach rozpoczęliśmy również rozmowy nad ,,odświeżeniem” zapisów ZUZP w Basellu, którego negocjacje zakończyliśmy wiele lat temu tj. w 2005 roku. Czas więc na nowe spojrzenie na ten dokument.

 

W ubiegłym tygodniu, odbyło się spotkanie dotyczące podsumowania wyników prac związanych z pilotażowym uruchomieniem Platformy Kafeteryjnej.  Po wielu miesiącach przygotowań, został zaprezentowany nam system z ofertami (strona internetowa), w którym pracownicy będą mogli kupować bilety np. na koncerty, do kina lub wyjazdy urlopowe. Wszystko będzie oferowane z odpowiednią zniżką. W programie znajdą się również rabaty na zakup nowych samochodów lub ich wynajem przez osoby fizyczne.  Pilotaż Programu wejdzie w życie być może jeszcze w tym roku. W pierwszej fazie, przede wszystkim z przyczyn technicznych, beneficjentami programu będą wyłącznie pracownicy PKN ORLEN S.A., jednak, jak nas od razu zapewnił Pan Dyrektor Marcin Fidecki, pod koniec pierwszego kwartału, będą mogli przystępować do niego również pracownicy Spółek Grupy Kapitałowej.

 

W ubiegłym tygodniu odbyliśmy spotkanie dotyczące wprowadzenia  Aneksu do  Regulaminu Pracy dla Pracowników Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.

Mając na uwadze ostatnie wydarzenia, przypominamy, że:

Zgodnie z art. 111 Ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych, w Kodeksie Pracy dodano treść art. 222 K.p. i art. 223 K.p., w których dopuszczono możliwość wprowadzenia szczególnego nadzoru nad terenem zakładu pracy lub terenem wokół zakładu pracy w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring) oraz możliwość kontroli służbowej poczty elektronicznej pracownika (monitoring poczty elektronicznej).

 

W dyskutowanym aneksie znajdą się m.in. takie zapisy jak:

5.    W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia lub kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Pracodawcę na szkodę, Pracodawca wprowadza  szczególny nadzór nad terenem zakładu pracy lub terenem wokół zakładu pracy w postaci środków zabezpieczenia technicznego, umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring) – na co składa się: 

a)    system nadzoru wizyjnego umożliwiający identyfikację osób oraz rozpoznawanie numerów rejestracyjnych pojazdów;

b)    kontrolę dostępu;

c)    system depozytariuszy kluczy.   

oraz

8.    W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w celu zapewnienia Pracodawcy niezbędnej i prawidłowej organizacji pracy, która umożliwia pełne wykorzystanie czasu pracy Pracowników, właściwe i zgodne z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi użytkowanie udostępnionych Pracownikowi narzędzi pracy w zakresie udostępnionych zasobów teleinformatycznych i telekomunikacyjnych, które mają charakter służbowy oraz ściśle związany z realizowanymi przez Pracownika zadaniami, Pracodawca stosuje monitoring służbowej poczty elektronicznej oraz monitoring działań Pracownika w związku z korzystaniem z wyżej wymienionych zasobów.

Przypominamy również, iż powyższe zapisy zaczynają pojawiać się również w Regulaminach Pracy w Spółkach Grupy Kapitałowej.

 

 

Wybieramy Rzecznika ds. Etyki! W dniach 3-7 grudnia 2018 roku,  pracownicy PKN ORLEN S.A. zdecydują, kto będzie pełnił tą, jakże ważną funkcję w naszej firmie.

Jednym z kandydatów na Rzecznika jest członek naszej organizacji Kol. Leszek Bala. W imieniu Leszka prosimy o poparcie jego kandydatury, a w załączeniu przekazujemy jego list do członków naszego Związku.

Więcej na temat wyborów jak i samych kandydatów znajdziecie w intranecie.

 

 

Na tym kończymy dzisiejsze informacje oraz życzymy udanego i ciepłego weekendu, a tym, którzy w tym czasie pracują, spokojnej i bezpiecznej pracy.