B I U L E T Y N      I N F O R M A C Y J N Y
01 września 2017

Początek września to niestety data, która wprost wskazuje w naszym kalendarzu, że to już koniec wakacji dla większości z nas, czas powrotu naszych dzieci do szkół i niestety dla wszystkich chyba nieco więcej obowiązków. Ulegając tej atmosferze końca wakacji, dziś właśnie po krótkiej przerwie chcemy skierować do naszych czytelników kolejny Biuletyn.

 

Dziś będzie można przeczytać o:

  • kolejnym etapie sporu zbiorowego w CM Medica,
  • likwidacji spółki Petro Mechanika,
  • Pracodawca Przyjazny Rodzinie,
  • nowy podmiot w usługach utrzymania czystości,
  • parkingi,
  • zmiany w zarządach spółek.

 

Wspominaliśmy już kilkukrotnie, że CM Medica to jedna z nielicznych spółek, w której w tym roku nie udało się uzgodnić porozumienia płacowego. Nie udało się, bo pracodawca, jak również właściciel Spółki po raz kolejny już ( kilka lat ) nie widzi potrzeby dokonania systemowych zmian płac pracowników.

Nie powiodły się bezpośrednie negocjacje z pracodawcą, nie powiodły się negocjacje w trakcie pierwszych etapów wszczętej procedury sporu zbiorowego.

Jesteśmy po pierwszym spotkaniu z udziałem mediatora, niestety jego udział niewiele wniósł. Stanowisko pracodawcy w kwestii wzrostów wynagrodzeń jest ciągle takie same i jak na razie nie widać szans na zawarcie porozumienia.

Związki działające w Spółce próbowały w tą sprawę włączyć przedstawicieli właściciela Spółki, niestety bez skutku. Potwierdza to chyba naszą tezę o tym, że właściciel zainteresowany jest generowaniem jak największych zysków, w jak najkrótszym czasie, a problemy pracownicze pozostawia do rozstrzygnięcia Zarządowi Spółki, który zdajemy sobie doskonale z tego sprawę, nie może wyjść poza plany wyznaczone właśnie przez właściciela i tak oto koło się zamyka, doprowadzając do patowej sytuacji i sporu zbiorowego, który może mieć także dalsze konsekwencje.

Dziwi nas bardzo tak płytkie podejście do tematu przedstawicieli PZU Zdrowie, pozwalających na zaostrzenie konfliktu w Spółce, w kontekście rozpoczętych w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A. prac nad centralizacją opieki medycznej, poprzez wskazanie operatora medycznego, który zapewni kompleksową obsługę na rzecz pracowników podmiotów GK ORLEN.

Aktualnie trwają prace związane z opracowaniem zapytania na rynek, uwzględniającego potrzeby podmiotów Grupy ORLEN.

Kolejnym krokiem będzie wyłonienie operatora i sukcesywne wdrażanie nowego rozwiązania.

Planowane zakończenie procesu to I kwartał 2018 r.

 

Petro Mechanika to Spółka, o której w różnych kontekstach w ostatnich latach dużo mówiliśmy. Szczególnie interesowały nas kwestie pracownicze, które niestety nastarczały coraz więcej problemów wraz z pogarszającą się kondycją finansową Spółki.

Efekt problemów wewnątrz Spółki jest taki, że w lipcu tego roku decyzją sądu Spółka został postawiona w stan upadłości likwidacyjnej.

Przechodząc obok przyczyn, które doprowadziły do takiego końca, bo nie nam je oceniać,  w tym trudnym dla Spółki okresie skupiliśmy się tylko na sprawach pracowniczych.

Wraz z OM NSZZ Solidarność podjęliśmy po raz kolejny szereg działań mających na celu znalezienie nowego miejsca pracy dla jak największej grupy pracowników upadającej Spółki. Nasze starania oraz dobra wola wykazana przez Orlen dają nadzieję na to, że duża grupa pracowników znajdzie zatrudnienie w Spółce realizującej prace na rzecz Orlenu, mam tu na myśli Petro EnergoRem.

Kibicujemy mocno, aby te działania doprowadziły do ustabilizowania się obszaru usług związanych z utrzymaniem ruchu, do zabezpieczenia dobrej jakości usług dla Orlenu, a przede wszystkim dały godną pracę doświadczonym pracownikom.  

 

Mamy kolejny sygnał o wdrożeniu elementu programu Pracodawca Przyjazny Rodzinie, tym razem ze spółki ORLEN Ochrona. Jest to odpowiedź na naszą inicjatywę skierowaną do Spółek zaraz po tym jak udało nam się doprowadzić do wprowadzenia w Orlenie dodatkowych dwóch dni wolnych dla rodziców wychowujących dzieci niepełnosprawne. Takie decyzje zostały podjęte w niektórych spółkach, a ostatnio właśnie w ORLEN Ochronie.

 

Po „rozstaniu się” ze spółką Amlux, decydujący o wyborze kolejnego dostawcy usług  sprzątania w Orlenie  podjęli decyzję o współpracy z firmą Climbex S.A.

Patrząc z perspektywy pracowników, to już kolejna w ostatnich latach zmiana pracodawcy. Zmiana nastąpiła, a problemy jak wskazują ostatnie tygodnie zostały. 

Nie rozumiemy czemu ma służyć ciągłe eksperymentowanie i szukanie na rynku firm, które uczciwie, solidnie i z poszanowaniem praw pracowniczych będą świadczyły tą usługę dla PKN ORLEN S.A.?

Podpowiadamy, że takich  firm w tej branży na rynku po prostu nie ma. Wszyscy kombinują, oszukują, nie przestrzegają prawa pracy, itd. W Orlenie także przekonujemy się o tym, że poziom relacji pomiędzy pracownikiem a pracodawcą, poziom świadczeń socjalnych, wynagrodzeń,  etyka w procesie pracy, przestrzeganie procedur i przepisów BHP, współpraca pomiędzy usługodawcą a usługobiorcą,  to elementy w których wysokiego poziomu Grupy Orlen  nigdy nie osiągną firmy funkcjonujące na rynku tego typu usług.

Po rozmowach w ostatnim czasie w Orlenie widzimy, że jest to coraz bardziej  zauważalne. Outsourcing tych usług z naszej Grupy Kapitałowej ( ORLEN Administracja ) do zupełnie niepowiązanych kapitałowo podmiotów od początku budził nasz sprzeciw i jak widać uzasadnione obawy.

W tym przypadku wszystko można jeszcze naprawić, potrzeba decyzji, chęci i trochę czasu. Apelujemy do osób, które mają na to wpływ, aby tak się właśnie stało.

Niech ten przypadek wydzielenia usług do firm, które na rynku funkcjonują w oparciu o zupełnie inne standardy niż w naszej Grupie, będzie także przestrogą na przyszłość, gdyby znów miały się pojawić pomysły takie jak np. sprzedaż ORLEN Ochrony.

 

Parkingi i ilość miejsc parkingowych to temat, którego od lat nie udało się rozwiązać. Przy okazji zmian związanych z modernizacją bramy nr 2 zrezygnowano na czas remontu z pobierania opłat parkingowych na płatnych do tej pory parkingach. No i się zaczęło… „ogólnonarodowa” dyskusja zwolenników i przeciwników takiego rozwiązania toczy się w intranecie i w licznych telefonach do związków zawodowych. Może to dobry moment aby z właścicielem parkingu i administratorem podyskutować o najbardziej optymalnym rozwiązaniu na przyszłość. Niezwłocznie wystąpimy do pracodawcy o podjęcie takiej dyskusji.

Przy tej okazji powróciły także rozmowy, dyskusje i płynące do nas wnioski dotyczące niewystarczającej ilości miejsc parkingowych wokół budynków administracyjnych w Płocku.

Wszędzie jest niedobrze, ale szczególnie źle jest w pobliżu budynków 01 do 06 nie wspominając już o CM Medica.

Stawianie nowych znaków zakazu parkowania z działającymi za wyobraźnię tabliczkami, że jest to droga pożarowa, to nie jest metoda na powiększenie obszarów, na których jest możliwość parkowania, a wręcz przeciwnie.  

W sprawie tej potrzeba konkretnych działań, takich jak budowa nowych parkingów czy choćby rozbudowa istniejących o np. kolejne poziomy.

Publicznie więc występujemy o decyzje, które poprawią stan wspomnianej infrastruktury.

Może trzeba by powrócić do dyskusji o np. dopłatach czy darmowych biletach autobusowych, a może trzeba by zrobić zrzutkę wśród firm, które mają siedziby przy wspomnianych lokalizacjach. Nie wiem, nie do nas należy decyzja, jednak widzimy i  dostrzegamy u schyłku wakacji problem, który nasili się jeszcze bardziej po powrotach z urlopów części pracowników.

 

No i na koniec podziękowania za dobrą współpracę Prezesom Spółek: ORLEN Projektu Panu Andrzejowi Wójcikowi jak i ORLEN Ochrony Panu Michałowi Wawrzeńczakowi. Obaj Panowie w ostatnich dniach decyzją właściciela zakończyli pracę w wymienionych Spółkach.

 

 

 

Opracował:

Mariusz Konopiński