B I U L E T Y N      I N F O R M A C Y J N Y
06 stycznia 2018

Do rąk naszych czytelników oddajemy pierwszy Biuletyn w 2018 r.

Pomimo, że ucichły już echa życzeń i zabaw świąteczno – noworocznych, korzystając jednak z pierwszego kontaktu w nowym roku, chciałbym złożyć w imieniu naszej organizacji wszystkim pracownikom życzenia na ten rozpoczynający się rok:

 

Życzę Wam, abyście w nadchodzącym roku mieli godną, stabilną, bezpieczną pracę.

Abyście otrzymali awanse i podwyżki.

Abyście nie spotkali się z dyskryminacją i mobbingiem.

Aby praca była dla Was nie tylko trudem i znojem, ale też twórczą samorealizacją.

Abyście pracowali krócej za większe pieniądze.

 

A teraz już czas na pierwsze konkretne informacje, dziś będziemy mówić o :

  • Kampanii sprawozdawczo - wyborczej naszego Związku.

  • Rozpoczęciu negocjacji płacowych w PKN ORLEN S.A.

  • Negocjacji ZUZP w Orlen Serwis.

  • Wdrażaniu” na produkcji stanowiska kierownik zmiany.

 

Kampania sprawozdawczo – wyborcza MBZZ.

 

Powoli kończymy kolejną kadencję władz naszej organizacji. Czas więc na podsumowania, sprawozdania i rozpoczęcie formalnych procedur zmierzających do kolejnych wyborów we wszystkich strukturach i na wszystkie funkcje opisane w Statucie naszej organizacji.

Obradujący w ostatnią środę Zarząd naszej organizacji przyjął harmonogram wyborów, ordynację wyborczą jak i strukturę organizacyjną naszego Związku na nową kadencję.

Spotkania sprawozdawczo-wyborcze zakończone procesem wyborów w organizacjach oddziałowych powinny się odbyć w terminie od 3 stycznia do 15 marca 2018 r. W tym właśnie czasie powinniśmy wybrać władze organizacji oddziałowych i delegatów na Konferencję sprawozdawczo-wyborczą, która odbędzie się 20 kwietnia 2018r. Za organizację etapu wyborów w organizacjach oddziałowych odpowiedzialni są obecni przewodniczący tychże organizacji, którzy sprawują swoją funkcję do czasu odbycia wspomnianej Konferencji.

Przypominamy, że zgodnie ze Statutem naszej organizacji wszystkim członkom przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze. Informujemy także, że każdy członek ma prawo zapytać biuro związku o wszelkie kwestie związane z przebiegiem czekającego nas procesu wyborczego. Wszystkie niezbędne dokumenty potrzebne do organizacji wyborów docierają właśnie do organizacji oddziałowych.

Zachęcamy naszych członków do aktywnego udziału w tej części działalności naszej organizacji związkowej. Życzymy trafnych, mądrych i dobrych wyborów.

 

Rozpoczęcie negocjacji płacowych w PKN ORLEN S.A.

 

Na 9 stycznia została wyznaczona data pierwszego spotkania w PKN ORLEN S.A. w sprawie ustalenia wskaźnika wzrostu płac w 2018r.

Nie liczyłbym jeszcze wtedy na konkrety związane z tym co najbardziej interesuje pracowników, mam tu na myśli propozycje kwot podwyżek i stanowiska stron, bo te raczej nie padną w trakcie tego pierwszego spotkania. Zwyczajowo zapewne poświęcone ono będzie głównie podsumowaniu 2017 roku, przedstawieniu zestawień, porównań i wstępnych opinii.

Przypomnę, że zgodnie z zapisami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w PKN ORLEN, negocjacje w sprawie podwyżek wynagrodzeń na dany rok muszą się zakończyć do końca lutego. Jeżeli w tym czasie stronom nie uda się dojść do porozumienia, pracodawca do 10 marca podejmuje decyzję jednostronnie.

Na tą chwilę do naszej organizacji nie docierają żadne sygnały ze strony Zarządu PKN ORLEN co do tego, w którą stronę pójdą negocjacje i na co pracownicy mogą liczyć.

Jak się potoczą tegoroczne negocjacje? – trudno w tej chwili wyrokować, jak co roku jednak będą one stanowiły przyczynek do negocjacji w spółkach, gdzie niezmiennie od lat zarządy nie zaczynają i nie kończą rozmów przed Orlenem.

 

Negocjacji ZUZP w Orlen Serwis.

 

Na 8 stycznia planowane jest kolejne spotkanie negocjacyjne w sprawie ustalenia treści ZUZP dla pracowników tej Spółki. Trwające już jakiś czas negocjacje, niestety jak na razie nie za bardzo zbliżyły nas do końca negocjacji. Ostanie zmiany personalne w Spółce na stanowisku prezesa oraz dyrektora personalnego mogą się okazać kolejnym elementem zwalniającym proces negocjacji. Nasza organizacja związkowa gotowa jest do merytorycznych negocjacji.

 

 

Wdrażanie” na produkcji stanowiska kierownik zmiany.

 

Aby nie zapeszać w nowym roku i nie zaczynać pierwszego naszego Biuletynu od tematu konfliktowego, zostawiłem go na koniec.

Temat „kierownika zmiany” nie jest nowy, bo ma przynajmniej kilka miesięcy, a jak poskładać w całość pewne tematy to geneza jego sięga czasu wprowadzania stanowiska starszego mistrza.

Chciałbym w tym miejscu stanowczo i jednoznacznie podkreślić, że nasza organizacja związkowa nie była przeciw wprowadzaniu stanowisk starszych mistrzów i nie jest przeciwna propozycji wprowadzenia stanowisk kierowników zmian.

W obu jednak przypadkach mamy spór z pracodawcą dotyczący sposobu wprowadzania zmian.

Co do nowych pomysłów na funkcjonowanie produkcji widać także znaczną różnicę zdań w dwóch najważniejszych obszarach produkcji – mam tu na myśli rafinerię i petrochemię. Przypomnę, że w 2016 r bez konsultacji i przy sprzeciwie Związków co do sposobu wprowadzenia zmian, obszar rafinerii wprowadził stanowisko starszego mistrza. Sama idea, nazwa, jak i zadania dla starszych mistrzów są nam bliskie, bo coś podobnego po prostu już kiedyś przerabialiśmy i w miarę dobrze to funkcjonowało, podkreślę po raz kolejny, że nie akceptowaliśmy wtedy sposobu realizacji tego pomysłu, mieliśmy i mamy wątpliwości związane z formalno – prawnym jego przebiegiem szczególnie w aspekcie zapisów ZUZP.

Już wtedy jednak można było zauważyć, że jest to autorski pomysł rafinerii, bo na części petrochemicznej do tej pory nie zafunkcjonowało stanowisko starszego mistrza.

Niestety szefostwo petrochemii przy wsparciu Prezesa Patera wpadło na inny pomysł i ponownie bez konsultacji, przy sprzeciwie związków co do sposobu wprowadzania, zaczęło forsować idę kierownika zmiany. Docierają do nas sygnały, że proces ten w obszarze petrochemii jest konsekwentnie wprowadzany w życie.

Można zadać sobie tu pytanie: dokąd doprowadzi ta rywalizacja obszarów? czy ktoś nad tym panuje?

Trzy reprezentatywne organizacje związkowe czyli wszystkie liczące się na produkcji nie zgadzają się z tak wybiórczymi zmianami dotyczącymi tylko osób zarządzających (wprowadzono dyrektorów, starszych mistrzów, teraz kierowników zmian) we wszystkich przypadkach wiązało się to także ze wzrostem wynagrodzeń.

Pytamy: gdzie i kiedy dobra zmiana dosięgnie także pozostałych pracowników?

Pomysł związków na takie procesy jest prosty i czytelny, zgadzamy się na korzystne dla pracowników zmiany ale niech one będą kompleksowe, poprzedzone dyskusją i zmianami w ZUZP, a nie wprowadzane tylnymi drzwiami, bo tak funkcjonować na dłuższą metę się nie da. Szczególnie produkcja powinna wiedzieć o tym, że na obejściach nie można jechać cały czas.

Związki przedstawiły kompleksowe propozycje zmian do układu, pracuje zespół pracodawczo-związkowy ds. taryfikatora, a na produkcji dalej szefostwo pracuje nad tym jak tu zepsuć atmosferę.

Szkoda, że w cały proces wmieszani są nie z własnej woli nasi koledzy mistrzowie. Są oni wykorzystywani przez szefostwo produkcji, przepraszam za użyty zwrot, jako narzędzie sporu ze związkami. Podpisując porozumienia stron, nowe zakresy obowiązków, dali argumenty pracodawcy, który nie omieszkał ich użyć w dyskusji ze związkami („czego chcecie, wszyscy mistrzowie się zgodzili na takie rozwiązanie, nie chcecie ich awansów, itp.„), jednocześnie osłabiając argumenty i siłę negocjacyjną związków w aspekcie zmian obejmujących także inne stanowiska produkcyjne, jak chociażby operatorów czy proponowane przez nas zmiany w obszarze Straży Pożarnej.

Wiemy i rozumiemy w jak trudnej sytuacji są stawiani mistrzowie, z jednej strony presja i ewentualne profity proponowane przez szefostwo, z drugiej strony nieuchronnie zbliżające się niezadowolenie wśród swoich podwładnych w brygadach (tak naprawdę już mamy tego pierwsze sygnały).

Nie chcielibyśmy aby do tego doszło, staramy się przekonywać pracodawcę, wpływać na HR aby powstrzymał zapędy kierownictwa produkcji i chcemy dojść w tych sprawach do porozumienia. Niestety jak na razie wszystko wskazuje na to, że jesteśmy na prostej zmierzającej do otwartego konfliktu z szefostwem produkcji.

 

 

Opracował:

Mariusz Konopiński