B I U L E T Y N     I N F O R M A C Y J N Y
09 sierpnia 2018

02.08.2018 roku odbyło się spotkanie z Dyrektorem Wykonawczym ds. Logistyki Panem Błażejem Krawczyszynem oraz Dyrektorem Rafałem Zarembą. Na spotkaniu poruszyliśmy szereg problemów, jakie nurtują pracowników tego obszaru, w tym wszechobecną i odmienianą przez wszystkie przypadki, etatyzację.  Podczas spotkania otrzymaliśmy zapewnienie, iż menadżerowie tego obszaru dostrzegają ten problem i w związku z tym, przeprowadzili odpowiednie analizy oraz wyciągnęli stosowne wnioski. Otrzymaliśmy zapewnienie od Pana Dyrektora, iż z początkiem 2019 roku zostanie zwiększona obsada (zgodnie z przeprowadzoną analizą) na poszczególnych Terminalach o brakujące ilości pracowników. W spotkaniu z szefostwem Logistyki  uczestniczył również  Zakładowy Inspektor Pracy, Pan Paweł Zdrojewski, który przedstawił kilka problemów związanych z Terminalami Paliw. Ponad godzinne spotkanie obie strony uznały za bardzo merytoryczne i rzeczowe.

 

 

Ekologia i środowisko, to w ostatnim okresie najbardziej drażliwy temat  związany z naszą firmą. Od dłuższego czasu, zarówno w płockich mediach jak i różnych portalach społecznościowych, rozgorzała dyskusja na temat naszej firmy, która przedstawiana jest w roli największego truciciela i mówiąc oględnie ,,złego luda”. Oczywiście, zdajemy sobie sprawę z faktu oddziaływania naszej firmy na środowisko, jednak uważamy, iż przedstawianie nas jako główne i jedyne zagrożenie dla zdrowia płocczan jest grubo przesadzone. Tym bardziej, że wszelkie pomiary i analizy związane z emisjami są zupełnie inne (o wiele mniejsze) niż te, o których dyskutuje się np. na facebooku. W związku z tym, podczas spotkania z Panem Prezesem Józefem Węgreckim, poruszyliśmy temat braku komunikacji oraz rzetelnego przedstawiania mieszkańcom Płocka, firmowych danych oraz obrony naszego dobrego imienia. Uważamy, że nasza Spółka jest od kilku lat w głębokiej defensywie. Mimo optymistycznych danych na temat emisji, opinia publiczna torpedowana jest fałszywymi informacjami. Na wniosek Pana Prezesa, zostało zainicjowane spotkanie z obszarem m.in. Pani Dyrektor Joanny Zakrzewskiej oraz z Ekspertem, byłym Dyrektorem Biura Ochrony Środowiska, Panem Arkadiuszem Kamińskim. W emocjonalnej ale jednocześnie bardzo merytorycznej dyskusji, doszliśmy do wspólnych wniosków, że zarówno Spółka jak i pracownicy powinni zaangażować się w projekt ,,Zostań  ambasadorem firmy”. Tym bardziej, że wszystkie dane oraz badania wyglądają wręcz odwrotnie, niż te prezentowane w mediach. Nasza organizacja stoi na stanowisko,  że Spółka powinna mocno zaangażować się w edukację proekologiczną dzieci. Mamy też pomysł, aby na naszych stacjach paliw pojawiła się branżowa gazeta, która w przystępny sposób, przedstawiałaby nasze inwestycje oraz wszystkie działania firmy na rzecz środowiska, itp. 

 

Na ostatnim posiedzeniu Rady Ministrów 31 lipca 2018 r. rząd przyjął rozporządzenie w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się, stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna. Proponowaliśmy, aby zasiłek pielęgnacyjny wynoszący obecnie 153 zł, już w I etapie weryfikacji tj. od 1 listopada 2018 roku wzrósł do kwoty 215, 84 zł, co uzasadnialiśmy koniecznością urealnienia wysokości tego świadczenia, nie podnoszonego od 2006 roku w ramach ustawowej weryfikacji. Odnośnie zasiłków dla opiekunów (specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna) uważamy, że docelowo zasadne jest podjęcie prac nad zmianami systemowymi, zwłaszcza w kontekście ostatnich protestów i oczekiwań środowiska, a propozycję rządu podwyższającą te kwoty o 100 zł jest oceniamy jako zbyt niską. Przypomnijmy, że podczas ostatniej weryfikacji tych świadczeń tj. 3 lata temu (2015 r.) strona związkowa proponowała 665 zł, tj. o 22 % wzrostu (od kwoty 520 zł), co i tak wówczas uznaliśmy za żenująco niskie świadczenie.

 

Na tym kończymy dzisiejsze informacje. Życzymy Wam udanego weekendu. Odpoczywajcie pamiętając o upałach oraz własnym i bliskich zdrowiu!

 

Przygotował: Michał Umiński – Wiceprzewodniczący Związku.