B I U L E T Y N    I N F O R M A C Y J N Y
30 maja 2018

Kończy się miesiąc maj i śmiało można powiedzieć, że również kończą się tegoroczne negocjacje płacowe w Spółkach Grupy Kapitałowej.

Na dzień dzisiejszy, dobiegają końca rozmowy w ostatniej ze Spółek- ORLEN Laboratorium. Mamy nadzieję, że nasze, dzisiejsze, popołudniowe negocjacje zakończą się sukcesem na poziomie podobnym do innych firm z naszej grupy. Podsumowując tegoroczne rozmowy, śmiało możemy powiedzieć, że wzrost wynagrodzeń w GK wielce nie odbiegał od wzrostu wynagrodzeń w PKN ORLEN S.A. Mamy nadzieję, że powyższy trend stanie się działaniem cyklicznym, a nie jednorazowym przyzwoleniem ze strony właściciela.

W dniu 25.05.2018 roku, związki zawodowe, spotykały się z Panią Wiolettą Kandziak, Dyrektor

Wykonawczym ds. Kadr. Celem spotkania było wyłonienie ze ścisłego grona pracowników, pretendentów do nagrody ,,Zasłużony Pracownik PKN ORLEN S.A.” Z grupy 74 kandydatów, związki zawodowe, wspólnie z przedstawicielami pracodawcy, wytypowały 30 osób, z którego grona, 15 pracowników zostanie wybranych przez Pana Prezesa Daniela Obajtka, do tego zaszczytnego tytułu. Miło nam poinformować, że w grupie 30 kandydatów, aż 8 osób jest członkami naszego związku. Przypominamy, że ta podniosła uroczystość odbędzie w piątek, 15.06.2018 roku, w Domu Technika i będzie częścią naszego święta- obchodów Dnia Chemika.

 

Ponadto, podczas wspominanego spotkania, trzy reprezentatywne związki zawodowe złożyły wniosek o wypłatę części nagrody rocznej (80%), jeszcze przed obchodami naszego święta, w przypadku braku możliwości wypłaty całości nagrody do końca czerwca. Pani Dyrektor przyjęła z przychylnością naszą propozycję.

W dniach 24-25.05. 2018 roku, w Warszawie, odbył się IX Kongresu OPZZ, na którym delegaci z całego kraju, wybierali władze związku na kadencję 2018-2022. W wyniku głosowania, na funkcję przewodniczącego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, ponownie został wybrany kolega Jan Guz. W głosowaniu wzięło udział 220 delegatów, za kandydaturą Jana Guza opowiedziało się 199. Naszą organizację, która wchodzi w skład Federacji Związków Zawodowych Pracowników Rafinerii i Petrochemii, reprezentował Przewodniczący Federacji, kolega Mariusz Konopiński.

 

Przewodniczący OPZZ Jan Guz, wystosował pismo do Pani Minister Elżbiety w Rafalskiej w którym m.in. pisze:

,,Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych” przedstawia propozycję wzrostu wynagrodzeń oraz rent i emerytur na następującym poziomie:

  • wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej powinien wynosić nie mniej niż 9,5%,

  • wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej powinien wynosić nie mniej niż 12,1%,

  • wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę powinien wynosić nie mniej niż 13,5%, aby płaca minimalna osiągnęła poziom 50% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.”

 

 

Koleżanki i koledzy,

Przypominamy i jednocześnie zapraszamy na nasz związkowy piknik, który odbędzie się w dniu 15.06.2018 roku, w gródkach MOSiRu (przy Wieży Ciśnień). Wszystkich chętnych prosimy o odwiedziny naszego biura celem zakupu zaproszeń. Cena jednego zaproszenia dla członka związku wynosi 25 zł, natomiast 50zł, to koszt zaproszenia dla gości (niezrzeszonych).

 

Życzymy Wam, udanego i słonecznego, długiego weekendu.

 

Przygotował: Michał Umiński- Wiceprzewodniczący.