B I U L E T Y N    I N F O R M A C Y J N Y
27 lipca 2018

Etatyzacja, to słowo, które od dłuższego czasu odmieniane jest przez wszystkie przypadki. Od kilku lat, co jest chwalebne, uszczelniono nasze granice, co  w sposób namacalny przełożyło się na produkcję i sprzedaż naszych produktów. Niestety zwiększenie to, w żaden sposób nie odzwierciedla wielkości zatrudnienia w różnych obszarach naszego zakładu. O powyższych problemach sygnalizowaliśmy już podczas pierwszego spotkania z Panem Prezesem Józefem Węgreckim. Wnosiliśmy również o spotkanie z dyrektorem z obszaru Logistyki. Niestety nie otrzymaliśmy odpowiedzi na maila, w którym prosiliśmy o spotkanie. Dziś wiadomo już o kolejnych roszadach w tym obszarze. Nie nam jest oceniać zmiany kadrowe, jednak mamy nieodparte wrażenie, że częstotliwość ich jest dość duża. W poniedziałek, 23.07.2018 roku, ponownie spotkaliśmy się z Panem Prezesem Józefem Węgreckim. W spotkaniu uczestniczyła również Pani Krystyna Żelechowska – HR Biznes Partner. Na spotkaniu po raz kolejny prosiliśmy o pilny przegląd i weryfikację zatrudnienia we wskazanych obszarach. Pani Krystyna Żelechowska przekazała stronie związkowej informację o tym, iż rozpoczęto już pierwsze działania w tym zakresie.

Wiadomość z ostatniej chwili: Na wniosek 3 największych organizacji związkowych, w dniu 2.08.2018r. odbędzie się spotkanie z Dyrektorem Wykonawczym ds. Logistyki Panem Błażejem Krawczyszynem. Na spotkaniu poruszymy szereg problemów, jakie nurtują pracowników tego obszaru.

Na spotkaniu z Panem Prezesem Józefem Węgreckim poruszaliśmy również sprawę rozbudowy bramy nr 11, która mogłaby być naszym łącznikiem z budowaną w pobliżu obwodnicą. Pan Prezes poinformował nas, iż Zarząd przygląda się tej sprawie, a decyzje podjęte będą w przyszłym roku.

 

W Spółkach ORLEN Serwis oraz ORLEN Laboratorium odbyły się kolejne spotkania negocjacyjne Zakładowych Układów Zbiorowych Pracy. Ponadto w Spółce ORLEN Laboratorium powoli rusza proces wyboru Rzecznika Etyki oraz Zasłużonego Pracownika.  Ostatnimi czasy dotarły do nas niepokojące informacje ze Spółki ORLEN Oil. Dowiedzieliśmy się, że w tej firmie przestała istnieć Komisja Etyki (odpowiednik naszego Rzecznika Etyki). Wszyscy jej członkowie złożyli rezygnację z pełnienia tej społecznej funkcji. W związku z tym, złożyliśmy stosowne zapytanie do Prezesa Zarządu, który dość szorstko odpowiedział nam w tej sprawie. Streszczając odpowiedź Pana Prezesa – Zarząd planuje powołanie nowych członków Komisji Etyki. Kolejna sprawa związana z tą Spółką – na wniosek naszej organizacji, Zarząd firmy zadeklarował powrót  do starego, bardzo dobrego zwyczaju, obdarowywania swoich pracowników firmowym olejem silnikowym. Kwestie techniczne są już dogrywane, ale już możemy pochwalić władze Spółki za działania na rzecz pracowników. Nie ma lepszej reklamy dla firmy jak fakt, iż silniki w samochodach załogi smarowane są olejami ORLEN Oil. Również na nasz wniosek, Prezes tej firmy wyraził zgodę na wprowadzenie możliwości pracy w systemie Home Office. Oczywiście zostaną ustalone odpowiedzenie kryteria oraz zasady stosowania tego udogodnienia. 

 

W środę, 25.07.2018 roku, odbyło się spotkanie dotyczące podsumowania wyników ankiety benefitów w PKN ORLEN S.A., a także przedstawienie informacji o statusie prac związanych z pilotażowym uruchomieniem platformy kafeteryjnej. Niestety, udział w ankiecie wzięło tylko 17% pracowników. Zdecydowana większość z nich zainteresowana jest wprowadzeniem programu benefitów powiązanych ze zniżkami, np.: w biurach podróży, zakupu lub wynajmu samochodu oraz w  wielu innych miejscach związanych ze zdrowiem, wypoczynkiem, itp. Podczas spotkania mocno akcentowaliśmy fakt, że wprowadzenie  programu benefitów nie może być zamiennikiem funduszu socjalnego. Ponadto,  podczas wspominanego spotkania, złożyliśmy wniosek, aby zarówno pilotażem,  jak i docelowym programem, zostali objęcie również wszyscy pracownicy Grupy Kapitałowej. Z informacji jakie otrzymaliśmy od zespołu realizującego ten projekt, program w wersji pilotażowej prawdopodobnie ruszy od stycznia 2019 roku.  

 

Na tym kończymy dzisiejsze informacje. Życzymy Wam udanego i słonecznego weekendu. Odpoczywajcie bezpiecznie!

 

 

Przygotował: Michał Umiński – Wiceprzewodniczący Związku.