B I U L E T Y N    I N F O R M A C Y J N Y
05 października 2018

W dniu 24.09.2018 roku, odbyła się sesja rokowań dotycząca zmian do ZUZP w PKN ORLEN S.A. Podczas spotkania, przedstawiciele pracodawcy zaprezentowali swoje stanowisko oraz szereg propozycji zmian w zapisach. Przedstawiciele organizacji związkowych, które są sygnatariuszami naszej firmowej konstytucji, ustaliły, iż spotkają się, aby wspólnie  wypracować spójne stanowisko w sprawie propozycji zmian w zapisach  ZUZP.

Kolejne rokowania odbędą się w dniach 11 – 12.10.2018 roku. O dalszych efektach negocjacji będziemy informować Was na bieżąco.

 

Rozmowa Rozwojowa to kolejny dokument, nad którym wspólnie z przedstawicielami pracodawcy prowadzimy dyskusje. Trzy największe organizacje związkowe, po raz kolejny zaprezentowały swoje stanowisko, iż powyższa ocena ma być tylko dobrowolnym elementem w ścieżce kariery zawodowej pracownika. Nie zgodzimy się na to, aby Rozmowa Rozwojowa, w choćby najmniejszym jej elemencie stała się narzędziem do oceny pracownika, bo jak nas historia nauczyła, było to narzędzie represyjne wobec pracowników.

 

Wielkimi krokami zbliżają się wybory Rzecznika ds. Etyki w PKN ORLEN S.A. Podczas spotkania z Panią Dyrektor Anną Lewandowską – Romanowską z Biura Zarządzania Relacjami Społecznymi, przedstawiciele trzech największych związków zawodowych przypomnieli o głównym postulacie podnoszonym od lat, tj. braku możliwości kandydowania osobom zrzeszonym m.in. w związkach zawodowych. Otrzymaliśmy zapewnienie, iż stosowny zapis zniknie z regulaminu i każdy pracownik niezależnie od przynależności związkowej, będzie mógł ubiegać się o tę funkcję.

 

W Spółce ORLEN Serwis odbyło się kolejne spotkanie w ramach negocjacji Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Również w Basell Orlen Polyolefins odbyliśmy spotkanie dotyczące renegocjacji pewnych zapisów w ZUZP, które w niezmienionej formie obowiązują w firmie od wielu lat. Jednym z głównych postulatów strony związkowej to: wprowadzenie ryczałtu zmianowego, premii miesięcznej, dokonanie przeglądu stanowisk oraz tabeli stanowisk i wynagrodzeń. 

 

W Spółce ORELN Laboratorium odbyły się wybory do zaszczytnego tytułu ,,Zasłużony Pracownik”. Miło nam poinformować, iż wśród laureatów znalazły się również członkinie naszego Związku. Prowadzimy również konsultacje w Spółce ORLEN Serwis, dotyczące wprowadzenia regulaminu wyborów  ,,Zasłużonego” . Przekazaliśmy pracodawcy szereg uwag,  które w części będą uwzględnione. Ponadto, wraz z większością związków zawodowych działającą w tej firmie, wystosowaliśmy pismo do Zarządu Spółki,  w sprawie przyznania i podziału premii remontowej. Otrzymaliśmy informację, iż w najbliższym czasie władze ORLEN Serwisu, spotkają się z nami w celu omówienia naszej propozycji. Dodatkowo, wraz z innymi związkami, złożyliśmy również wniosek do władz firmy o przyznanie ciepłych posiłków dla pracowników biorących udział w  pracach remontowych.

 

W dniu 26.09.2018 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli trzech największych związków zawodowych ze Społecznymi Inspektorami Pracy działającymi w PKN ORLEN  S.A. oraz Spółkach Grupy Kapitałowej. Organizatorem i gospodarzem spotkania był Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy Paweł Zdrojewski. We wspólnej rzeczowej dyskusji, rozmawialiśmy z naszymi Inspektorami o ich problemach, bolączkach oraz codziennej pracy w terenie. Z naszej strony, po raz kolejny zadeklarowaliśmy wspieranie tej, jakże ważnej dla wszystkich pracowników służby. Dla przypomnienia  Społeczny Inspektor Pracy jest funkcją społeczną, pełnioną przez pracowników dla zapewnienia przez firmę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochrony praw pracowników. Pamiętajmy, że SIP reprezentuje wszystkich pracowników, niezależnie od przynależności związkowej. Doceńmy ich wkład w bezpieczeństwo naszej wspólnej pracy.

Na tym kończymy dzisiejsze informacje oraz życzymy udanego i słonecznego weekendu!

 

Przygotował: Michał Umiński – Wiceprzewodniczący Związku.