B I U L E T Y N   I N F O R M A C Y J N Y
21 września 2018

Dzisiejszy biuletyn rozpoczynamy od wiadomości ze Spółek. Po interwencji z najwyższych szczebli PKN ORLEN S.A. wróciliśmy do stołu negocjacyjnego z pracodawcą w Spółce ORLEN Serwis. Przysłowiową kością niezgody był sposób przejęcia części pracowników z firmy Euronaft Trzebinia w trybie art. 231 do tejże Spółki. Nasza organizacja podkreślała niedopuszczalne działania Zarządu w tej sprawie oraz formę dialogu społecznego, jaką przyjął Pan Prezes, a raczej całkowity jego brak. Ponowne rozmowy nie przyniosły pełnego zadowolenia dla strony związkowej, jednak warunki przejścia pracowników są lepsze niż te, które próbowano nam narzucić. Niestety pierwszy raz w takim procesie przenoszeni pracownicy stracą wprost swoje uprawnienia – mam na myśli prawo do wypłaty nagrody jubileuszowej, bez jakiejkolwiek formy jej zrekompensowania. Przypomnieć tu należy, że za utracone nagrody jubileuszowe, dwa lata temu rekompensatę otrzymało około 600 pracowników spółki ORLEN Serwis. Tym razem zabrakło woli i pieniędzy dla ok. 40 pracowników Euronaftu.

Na uwagę zasługuje jeszcze jeden fakt. Największa organizacja związkowa działająca w tej Spółce, mieniąca się jako jedynie słuszna w ORLEN Serwisie, całkowicie zignorowała nasze negocjacje i nie uczestniczyła w spotkaniu, mimo zaproszenia. Nie było wsparcia przez tą organizację postulatów strony związkowej, takich jak choćby wspomnianej wypłaty rekompensaty za utracone nagrody jubileuszowe. Natomiast o dziwo, przewodniczący tej organizacji pojawił się dwa dni wcześniej przed negocjacjami, na spotkaniu Zarządu Spółki z załogą w Trzebini, opowiadając tam niestworzone rzeczy o swojej wielkości i mocy sprawczej. Cytując klasyka kabaretu – Czy to jest przypadek?

 

W ostatnim okresie odbyliśmy dwa spotkania z przedstawicielami pracodawcy w PKN ORLEN S.A. Pierwsze w sprawie omówienia realizacji podwyżek w 2018 r., drugie dotyczące podsumowania tegorocznych obchodów Dnia Chemika.

Podczas pierwszego z nich, nasz Związek zaprezentował stanowisko mówiące, że średnia wysokość podwyżki uznaniowej wskazuje, że przeszeregowania otrzymało niewiele osób w firmie.

Ponadto, poinformowaliśmy przedstawicieli pracodawcy, że oczekiwaliśmy, iż podwyżki będą niższe na osobę, a co za tym idzie, otrzyma je większa liczba pracowników. Dodatkowo wnieśliśmy, aby rozważyć podczas przyszłorocznych negocjacji wzrostu płac, aby podwyżki uznaniowe rozdzielić na dwie oddzielne kategorie tj.  przeszeregowania oraz awanse. 

 

Podczas drugiego spotkania, dotyczącego posumowania Dnia Chemika, przedstawiliśmy następujące spostrzeżenia. Stoimy na stanowisku, iż całkowicie otwarta impreza z udziałem mieszkańców Płocka nie spełnia oczekiwań pracowników. Niezbędna jest ponowna weryfikacja tej kwestii oraz zmiana formuły na półotwartą dla wszystkich (koncert główny, talendiada, itp.) lub zamkniętą, wyłącznie dla pracowników całej Grupy Kapitałowej i ich rodzin. Ponadto podnieśliśmy problem  związany  z wieczornym koncertem. Uważamy za bardzo ważną kwestię naszej tożsamości narodowej oraz tradycji, jednak takie koncerty, jak ostatni, nie powinny odbywać się na piknikach, gdzie załoga chce się pobawić i np. potańczyć. Stoimy na stanowisku, że imprezy o charakterze patriotycznym powinny odbywać się w innej formie i miejscu np. w formule otwartej w amfiteatrze. Poparliśmy również wniosek innej organizacji,  o dodatkowe pikniki w  Domu Technika dla pracującej w tym czasie załogi, wnosząc jednocześnie o rozszerzenie ich na pracowników Spółek. Uważamy, iż wszystkie rozwiązania, dotyczące nie tylko pikniku, związane z PKN ORLEN S.A. muszą jednocześnie obejmować wszystkie Spółki Grupy Kapitałowej.

 

Ostatnimi czasy docierały do nas niepokojące informacje dotyczące działalności fundacji ORLEN Dar Serca, a konkretnie dotyczące funkcjonowania programów stypendialnych. Beneficjenci poszczególnych programów wskazują na fakt, iż w poprzednich latach powyższe programy już funkcjonowały. Brak naboru kandydatów do poszczególnych programów, może budzić  zaniepokojenie dotyczące kontynuacji dotychczasowych działań Fundacji. W związku z powyższym, wystąpiliśmy z pismem do Zarządu Fundacji, prosząc  o informacje, kiedy i czy w ogóle Fundacja zamierza uruchomić powyższe programy. Na powyższe otrzymaliśmy następującą odpowiedź:

 

Szanowny Panie Przewodniczący,

 

W nawiązaniu do Pana pisma, pragnę wyjaśnić, że programy stypendialne takie jak „Mam pasję powyżej średniej”, „Dla Orłów”, „Mistrzowie Chemii” czy też pozostałe stypendia naukowe i sportowe, zawsze były i zawsze będą filarem istnienia Fundacji „ORLEN – DAR SERCA”.

Wsparcie ponadprzeciętnie zdolnym uczniom zawsze będzie dla nas priorytetem bowiem zdajemy sobie sprawę jak pozytywną motywacją i wyróżnieniem jest otrzymanie stypendium przez młodego człowieka.

Środki finansowe na realizację powyższych i innych programów stypendialnych są zabezpieczone w budżecie Fundacji na 2018 rok i  są sukcesywnie wypłacane. Późniejszy termin naboru wniosków stypendialnych wynika jedynie z chęci udoskonalenia programów oraz samego procesu naboru wniosków. W tej chwili kończymy wewnętrzny audyt wszystkich programów stypendialnych, tak aby były one jak najlepiej dostosowane do oczekiwań przyszłego Stypendysty.  Także ze względu na ogromne zainteresowanie programami stypendialnymi (ok. 700 wniosków każdego roku), unowocześniamy system składania i rozpatrywania wniosków, tak aby był on łatwy w obsłudze, zarówno dla składających wnioski, jak i dla pracowników Fundacji, co przyspieszy proces przyznawani i wypłacania stypendiów.

Sam nabór do programów stypendialnych na rok szkolny 2018/2019 zostanie uruchomiony niebawem, a wzorem lat ubiegłych, stypendia zostaną wypłacone z wyrównaniem za pierwsze miesiące nauki.

 

 

We wtorek, 18.09.2018 roku, obył się jubileusz 55-lecia istnienia  Zakładowej  Straży  Pożarnej PKN ORLEN S.A.

 Z tej okazji wszystkim strażakom i osobom, którzy włożyli wkład w jej tworzenie i funkcjonowanie, składamy serdeczne gratulacje. Dzięki Waszej pracy i zaangażowaniu, przez kolejne dziesięciolecia nasza społeczność mogła zawsze liczyć na Waszą gotowość do niesienia pomocy innym oraz poświęcenie w ochronie życia i mienia. Życzymy Wam Szanowni Strażacy, bezpiecznej służby oraz szczęśliwych powrotów z każdej akcji. Niech Św. Florian otacza Was swoją opieką w wypełnianiu obowiązków w myśl starej dewizy: „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”.

 

Wtorkowa impreza była również okazją do oficjalnego otwarcia nowej strażnicy. Zarówno organizacja uroczystości jak i budynek samej strażnicy, zrobiły wielkie wrażenie na wszystkich uczestnikach tego wydarzenia.   

 

 

 

Na tym kończymy dzisiejsze informacje oraz życzymy udanego weekendu.

 

 

Przygotował: Michał Umiński – Wiceprzewodniczący Związku.