B I U L E T Y N   I N F O R M A C Y J N Y
16 listopada 2018

Dzisiejszy biuletyn rozpocznę od informacji, na temat spotkania naszego Zarządu Związku z Prezesem PKN ORLEN S.A., Panem Danielem Obajtkiem. W dniu 13.11.2018 roku, na zaproszenie naszego Związku, odbyło się wspominane spotkanie z Panem Prezesem, w którym uczestniczyła również Pani Wioletta Kandziak Dyrektor Wykonawczy ds. Kadr. Pan Prezes po krótkim wstępie przekazał nam informacje dotyczące strategii Spółki na najbliższe lata. Odniósł się również do zagadnień związanych z procesem konsolidacji PKN ORLEN S.A. z Lotosem. Ponadto podczas spotkania mocno wybrzmiał akcent dotyczący szacunku dla pracowników oraz bardzo ważnej roli, jaką w organizmie firmy stanowią Organizacje Związkowe. W drugiej części spotkania, poszczególni przewodniczący zadawali pytania dotyczące konkretnych problemów. Poruszyliśmy również istotną kwestię dotyczącą Grupy Kapitałowej, a zwłaszcza dysproporcji, jakie przez wiele lat urosły pomiędzy matką a córkami. Otrzymaliśmy również zapewnienie, że żadna ze Spółek nie jest przewidziana do sprzedaży. Pan Prezes bardzo stanowczo oznajmił, że jest wielkim przeciwnikiem takich rozwiązań. Pytaliśmy również o kwestie dotyczące negocjacji płacowych w Spółkach, w kontekście ostatnich wydarzeń w PKN ORLEN S.A. Otrzymaliśmy zapewnienie, że po zakończeniu formalnych akceptacji płacowych w PKN ORLEN S.A., stosowne rekomendacje zostaną przekazane do całej Grupy Kapitałowej. Podkreślając wtorkowe spotkanie, w odczuciu strony związkowej możemy uznać za udane. 

Kolejną, niezmiernie ważną sprawą, która miała miejsce w ostatnim czasie to negocjacje w ramach Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. W dniu 8 listopada 2018 roku, po wielomiesięcznych konsultacjach i formalnych rokowaniach, strony uprawnione do negocjacji układu ZUZP osiągnęły kompromis, którego efektem są m.in. zmiany dotyczące taryfikatora oraz tabeli wynagrodzeń. Dla osiągniecia korzystnego naszym zdaniem kompromisu niezbędne było niestandardowe działanie w postaci wynegocjowania już teraz stałego wzrostu wynagrodzeń dla Pracowników PKN ORLEN S.A. Strony zgodnie uznały, że takie rozwiązanie pozwoliło nam osiągnąć wspominany kompromis dotyczący zmian w ZUZP. Dokumenty na dzień dzisiejszy są parafowane przez strony, jednakże do ich wejścia w życie niezbędne są formalne zgody. O szczegółach poinformujemy w kolejnym biuletynie po ukazaniu się oficjalnego komunikatu wydanego przez Spółkę. 


Odbywają się kolejne negocjacje odnośnie zapisów w Zakładowych Układach Zbiorowych Pracy w firmach ORLEN Serwis, ORLEN Laboratorium oraz ORLEN Administracja. W Spółce ORLEN Ochrona negocjujemy zmiany w Regulaminie Wynagradzania. W Spółce CUK rozpoczął się proces wyboru Zasłużonego Pracownika. 

Na tym kończymy dzisiejsze informacje oraz życzymy udanego i słonecznego weekendu, a tym którzy w tym czasie pracują, spokojnej i bezpiecznej pracy.

 

Przygotował: Michał Umiński – Wiceprzewodniczący Związku.