B I U L E T Y N   I N F O R M A C Y J N Y

04 stycznia 2019


Pod koniec ubiegłego roku, z myślą o pracownikach PKN ORLEN S.A. (a w przyszłości również Spółek GK) został wprowadzony program benefitowy - zwany kafeterią. Jak można przeczytać na stronach intranetu: ,,Kafeteria to internetowa platforma, na której pracownicy mogą wybierać i kupować interesujące benefity spośród szerokiego wachlarza dostępnych rozwiązań, np. bilety do kina, wycieczki, pobyty w hotelu, czy zakupy w sklepach internetowych”. Dodatkowo w ramach wprowadzonych rozwiązań, Pracodawca zasilił konto każdego pracownika kwotą 350 zł.  Zachęcamy wszystkich pracowników do korzystania z platformy MyBenefit. Instrukcje znajdziecie na stronie www.mybenefit.pl. Do końca marca 2019 roku można również korzystać z dedykowanego numeru telefonu (71) 77 66 055, w godzinach 8:00 - 16:00. Informacji o powyższym udziela również Biuro Obsługi Pracowników ORLEN CUK.

 

Z dniem 1 stycznia 2019 roku ruszył nowy program świadczeń medycznych dla pracowników PKN ORLEN S.A. i Grupy Kapitałowej oraz członków ich rodzin. W ramach programu otrzymamy zakres  medycyny pracy oraz dodatkowe świadczenia w ramach pakietów: Podstawowego, Standard i Komfort. Pracownicy, którzy aktualnie korzystają ze świadczeń spoza medyny pracy, zostaną przypisani automatycznie do pakietu Standard (bez konieczności składania nowego wniosku) i do ich przychodu zostanie doliczona kwota w wysokości 31,40 zł (dotychczas było to wartość 23,07 zł). Szczegółowa informacja na temat pakietów oraz ich zakresu oraz informacja o pakietach komercyjnych dla byłych pracowników dostępna jest w intranecie w zakładce:      

(MOJA PRACA->  ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE-> KATALOG ŚWIADCZEŃ-> OPIEKA MEDYCZNA).

Ostanie dni starego roku to dalsze negocjacje Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w Spółce ORLEN Laboratorium. Niestety kolejna sesja negocjacyjna nie przyniosła sukcesu i nie doprowadziła do podpisania ostatecznego dokumentu. Nasza organizacja dostrzega wolę kompromisu ze strony Pracodawcy i według nas, jesteśmy na tyle blisko, że można by rzec, iż dokument leży w zasięgu ręki.

 

Kolejną Spółką, w której negocjujemy ZUZP, to ORLEN Serwis.  Niestety, pomimo faktu, iż pracodawca położył na stole o wiele lepsze propozycje niż poprzednio, to strona związkowa stoi na stanowisku, iż dostrzegamy światełko w tunelu, lecz różnice jakie nas dzielą są jeszcze na tyle  duże, aby można mówić o sukcesie. Główna oś sporu dotyczy takich zagadnień jak m.in.: Nagroda Roczna, Odprawa emerytalno-rentowa czy PPK - 4%. Jak sami widzicie są to bardzo poważne kwestie. Oczywiście negocjacje to sztuka kompromisu po obu stronach, dlatego wierzymy, że to nie koniec naszych rozmów na temat ZUZP w tej Spółce.

 

 

Pod koniec ubiegłego roku odbyła się uroczysta gala z okazji 20-lecia działalności ORLEN Oil. Z tej okazji wszystkim pracownikom tej Spółki, życzymy wielu sukcesów zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym. Początek roku to również spotkanie Zarządu tej firmy z organizacjami związkowymi działającymi w Spółce. Podczas spotkania przedstawiona została strategia rozwoju firmy w zakresie rozwoju marki ORLEN Oil, zmiany w segmencie logistyki, w tym budowy magazynów w Zakładzie w Trzebini oraz ogólnych sprawach pracowniczych. Podczas spotkania strona związkowa poruszyła kwestię związaną z rozpoczęciem negocjacji płacowych na 2019 rok. Wspólnie z Zarządem Spółki została ustalona data pierwszego spotkania, które odbędzie się na początku lutego.

 

Miło nam poinformować, że w Spółce ORLEN Południe zostały zawiązane struktury naszego Związku. Przewodniczącym organizacji oddziałowej w tej Spółce został kolega Łukasz Orzechowicz. Pod koniec ubiegłego roku odwiedziliśmy go w Jedliczu. Podczas spotkania omówiliśmy sposób funkcjonowania organizacji. Kolega Łukasz przekazał nam również problemy z jakimi boryka się załoga.

W dniu wczorajszym, przy okazji spotkania w Spółce ORLEN Oil, mieliśmy również okazję poznać  Pana Prezesa Zarządu ORLEN Południe Pana Jarosława Wróbla oraz Panią  Dyrektor ds. Personalnych Agatę Stec. Podczas rozmowy, Pani Dyrektor poinformowała nas o najbliższym spotkaniu ze związkami działającymi w ORLEN Południe.

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

z okazji Nowego Roku, życzymy wszelkiej pomyślności oraz spełnienia najskrytszych marzeń, dużo zdrowia, optymizmu i powodzenia zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym. Życzymy samych radosnych dni i bezpiecznej pracy.


Przygotował: Michał Umiński – Wiceprzewodniczący Związku.