B I U L E T Y N   I N F O R M A C Y J N Y
20 października 2017

Dalsze wzrosty sprzedaży i rekordowe wyniki Koncernu w III kwartale!

 

W III kwartale 2017 roku PKN ORLEN osiągnął:

 

• 3 mld zł EBITDA wg LIFO

• 2,9 mld zł przepływów z działalności operacyjnej

• Wzrost przerobu ropy o 19% (r/r)

• Wzrost wolumenów sprzedaży o 10% (r/r)

• Wzrost przychodów o 17% (r/r)

 

To suche liczby, ale mówiące wiele o obecnej kondycji finansowej Koncernu. Nie pozostaje nam jako pracownikom nic innego jak tylko cieszyć się z tak bardzo dobrych wspólnie wypracowanych wyników. Duży wpływ na to zapewne mają czynniki zewnętrzne związane z nowymi regulacjami obrotu paliwami, które pozwalają naszej firmie na zwiększenie ilości sprzedawanych paliw, a co za tym idzie mówiąc w skrócie na zwiększenie zysków – wspomniał o tym w artykule w intranecie Prezes Koncernu.

Pamiętać jednak należy także o ważnym czynniku ludzkim w aspekcie zwiększonych przychodów i zysków firmy. Wzrost przerobu ropy to często większy wysiłek pracowników produkcji, których praca wpływa na to, aby jak najlepiej wykorzystać moce przerobowe instalacji, aby wyprodukować więcej produktów przy zwiększonym zapotrzebowaniu.

Większy wolumen sprzedaży to wyzwanie i więcej pracy dla obszaru sprzedaży, logistyki i wielu innych obszarów, zarówno z Orlenu jak i spółek Grupy Kapitałowej, których nie sposób wszystkich w tym miejscu wymienić.

Nie tylko więc ważne czynniki zewnętrzne, ale wiele obszarów koncernu ma wpływ na tak dobre wyniki.

A teraz kawa na ławę i czas na podsumowanie tego krótkiego wywodu na temat zależności wyników od pracy pracowników. My widzimy jeszcze jedną zależność, rekordowe wyniki to dobry czas na dodatkowe nagrody dla pracowników i tego elementu nam brakuje w tej układance. Niestety decyzje w tej sprawie nie leżą po stronie związków zawodowych, a pracodawca jakoś nie kwapi się do ich podjęcia.

 

            W ubiegłym tygodniu odbyło się robocze spotkanie z przedstawicielami CM Medica. To kolejne spotkanie, na którym to organizacje związkowe przekazały i przedyskutowały zgłaszane przez pracowników do nas problemy dotyczące szeroko rozumianej opieki medycznej. Poruszaliśmy m.in. kwestie coraz mniejszych zakresów badań okresowych pracowników, relokacji lekarzy do innych przychodni, nie zawsze zgodnych z oczekiwaniami pacjentów, stałe i niekończące się tematy dotyczące dostępności do lekarzy specjalistów. Spotkanie przy przyjaznym podejściu do dialogu nowego Zarządu Spółki uważamy za owocne i dobrze rokujące na dalszą poprawę naszej współpracy.

Mamy świadomość jak wygląda służba zdrowia w kraju, ostatnie protesty nam o tym przypominają. Zdajemy więc sobie sprawę, że nawet przy najlepszych chęciach nie zawsze można wszystko naprawić, jak choćby zwiększyć ilość lekarzy specjalistów. 

 

            W ostatnim czasie odebraliśmy kilka sygnałów o problemach pracowników ubezpieczonych grupowym ubezpieczeniem w PZU. Problemy są różne, najczęściej jednak związane z wypłatą odszkodowań i brakiem wsparcia w procesie dochodzenia roszczeń przez pracowników ze strony ubezpieczającego ( pracodawcy ).

Kwestię tą poruszyliśmy na ostatnim spotkaniu z Panią Dyrektor Baką.

Informuję więc zainteresowanych, że w razie wystąpienia kwestii spornych, problemów z realizacją umowy, mogą zgłosić się do Biura Zarządzania Relacjami Społecznymi.

            Na wspomnianym spotkaniu podnieśliśmy też kwestię formalnego uregulowania czasu wolnego od pracy dla honorowych dawców krwi należnego im w dniu kiedy oddają krew.

Stare niezbyt precyzyjne rozporządzenie w  tej sprawie stwarza pole do różnych interpretacji dla zarządzających czasem pracy w równoważnym systemie czasu pracy.

Wiemy, że w Orlenie pojawiły się pewne wytyczne dające możliwość skorzystania z całego  dnia wolnego zarówno na I i II zamianie po uzgodnieniu z mistrzem. Wytyczne wydane nawet przez Członka Zarządu są jednak tylko wytycznymi, a nie wewnętrznym prawem pracy.

Dlatego też wystąpiliśmy z wnioskiem, aby tak ważna sprawa, nieprecyzyjnie zapisana także w naszym Regulaminie Pracy, była jak najszybciej uregulowana.

 

            Wczoraj odbyło się długo oczekiwane spotkanie z przedstawicielami firmy Climbex, która jest teraz pracodawcą dla naszych Pań zajmujących się utrzymaniem czystości.

Kilka miesięcy, bo od 1 lipca działa na naszym terenie wspomniana firma, jednak dopiero teraz doszło do pierwszego naszego spotkania z pracodawcą. Nowy pracodawca, to oczywiście sporo pytań od pracowników dotyczących codziennej pracy, na które musi paść odpowiedź.

Związki zawodowe reprezentujące pracowników tej Spółki ( MBZZ i OM NSZZ Solidarność ) na spotkaniu poruszyły m.in. kwestię:

- przekazania nam regulaminu wynagradzania, regulaminu pracy, regulaminu socjalnego,

- opieki medycznej dla pracowników,

- ubezpieczenia pracowniczego,

- wypłaty premii,

- funduszu socjalnego,

- BHP w kontekście środków ochrony indywidualnej.

Dostaliśmy potwierdzenie o funkcjonującym ubezpieczeniu, a także dobrą informację związaną z opieką medyczną. Już za kilka dni pracownicy będą mogli korzystać z dodatkowego pakietu opieki medycznej, opłacanego przez pracodawcę a realizowanego przez CM Medica.

Pozostałe kwestie podnoszone przez Związki wymagają jeszcze dodatkowej analizy i przeglądu, np. BHP.

Organizacje związkowe oczekują od nowego pracodawcy, aby zobowiązania i deklaracje

znalazły swoje miejsce w stosownym porozumieniu – dokumencie, który by zabezpieczał od strony socjalnej pracowników tej firmy świadczących pracę na terenie Orlenu.

Oczekujemy od pracodawcy projektu porozumienia – mamy nadzieję, że dojdzie do jego podpisania, a także do wyjaśnienia wszelkich kwestii nurtujących pracowników.

Jak się ułoży z takimi oporami rozpoczęta współpraca z nowym pracodawcą? – trudno w tej chwili wyrokować, musimy jednak dołożyć starań aby jak najszybciej i jak najlepiej  zabezpieczyć i wyegzekwować prawa pracowników.   

 

 

 Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych popiera protest lekarzy rezydentów i utożsamia się z postulatami dotyczącymi poprawy jakości i dostępności opieki zdrowotnej.

„Od kilku lat apelujemy do strony rządowej o stabilne i wzrastające finansowanie ochrony zdrowia. Jest to podstawowy warunek sprawnie działającego systemu ochrony zdrowia. To recepta na poprawę sytuacji pacjentów i pracowników tego sektora.

Uważamy, że rozwiązanie problemów płacowych w ochronie zdrowia powinno być uregulowaniem systemowym, obejmującym wszystkie grupy zawodowe w ochronie zdrowia. Takie oczekiwanie przedstawiliśmy rządowi kilka miesięcy temu.

OPZZ nie godzi się na podział związków zawodowych i środowisk pracowniczych na lepsze i gorsze. Ochrona zdrowia to jeden organizm, na którego jakość wpływa praca wszystkich pracowników.

Drodzy Młodzi Lekarze!

Postulaty o wzrost finansowania systemu ochrony zdrowia, dostępność pacjentów do opieki zdrowotnej i godziwe płace pracowników są wspólne.

Dlatego działajmy razem i nie dajmy się podzielić !”

 

 

            Przypominamy o bezpłatnych parkingach przy bramie nr 2, są one ogólnodostępne  od początku miesiąca dla wszystkich, którzy posiadają karty dostępu na teren zakładu produkcyjnego.

Po kilkunastu dniach widać, że była to chyba dobra decyzja, bo ciągle jest sporo wolnych miejsc parkingowych.

Niestety fani parkowania na trawnikach, zatoczkach autobusowych i w innych niedozwolonych miejscach nie potrafią się odnaleźć na nowych miejscach parkingowych, blokują drogi wjazdowe i wyjazdowe utrudniając przy tym życie innym parkującym, bo dla nich najważniejsze jest – nie ważne gdzie zaparkować, ale aby jak najbliżej bramy.

Wiemy, że Orlen Ochrona dużym wysiłkiem próbuje zaprowadzić kulturę wśród źle parkujących – trzymamy kciuki i wspieramy w takim działaniu.

 

Opracował:

Mariusz Konopiński