B I U L E T Y N   I N F O R M A C Y J N Y
01 marca 2018

Negocjacje płacowe w Orlenie zakończone!

 

Ostatni dzień lutego, to zgodnie z zapisami ZUZP ostatni dzień negocjacji płacowych w Orlenie. Wczorajszy dzień był nie tylko ostatnim dniem negocjacji, ale także co ważne, negocjacji zakończonych Porozumieniem.

Po wielu godzinach negocjacji, w dobrej atmosferze, wzajemnego szacunku i dialogu większość organizacji związkowych i pracodawca doszli do porozumienia w sprawie tegorocznego wzrostu wynagrodzeń w Orlenie.

 

Zanim przejdziemy do konkretów związanych z warunkami Porozumienia, chciałbym podkreślić i wskazać kluczowe naszym zdaniem elementy negocjacji, które przyczyniły się do zawarcia Porozumienia:

  • Po pierwsze, od początku do końca wspólna reprezentacja trzech reprezentatywnych organizacji związkowych działających w Orlenie ( MBZZ, OM Solidarność, MZZPRC ), wsparta dobrymi doradcami z zewnątrz firmy.

Porzucone już od wielu miesięcy w kąt wzajemne animozje, chore aspiracje i mania wielkości byłych już na szczęście przewodniczących związków – oczywiście były to jednostki ale mocno szkodliwe. Wspomniane trzy organizacje związkowe i ich Przedstawiciele potrafiły od początku do dobrego końca wypracowywać ( a czasami nie było łatwo ) wspólny front do dyskusji z pracodawcą.                                    To był i jest potężny oręż do nie tylko tej zakończonej wczoraj dyskusji z pracodawcą ale także do kolejnych negocjacji, uzgodnień czy też ustaleń.

 

  • Drugi decydujący element to inna, lepsza jakość końcowych etapów tegorocznych negocjacji płacowych po stronie pracodawcy, zaprezentowana przez zespół  pracodawcy pod Przewodnictwem Pani Dyrektor Wioletty Kandziak.

 

Nie będę dalej „cukrował” pracodawcy, bo jakość ciężko mi to przychodzi ale wspólnie pokazaliśmy,  że w zgodzie, dialogu, wzajemnym szacunku, można się po prostu dogadać. Życzyć by można stronom, aby kolejne czekające nas ciężkie tematy były w podobny sposób rozstrzygane.

 

A co w Porozumieniu :

 

Porozumienie płacowe w PKN ORLEN S.A. przewiduje obligatoryjny wzrost wynagrodzeń zasadniczych dla pracowników zatrudnionych w dacie podwyżki od dnia 1 kwietnia br.:

- w kategoriach zaszeregowania 0-2 w wysokości 330 zł brutto,

- w kategoriach zaszeregowania 3-5 w wysokości 300 zł brutto,

- w kategoriach zaszeregowania 6-7 w wysokości 180 zł brutto.

 

Ponadto przewidziano uznaniowy wzrost wynagrodzeń o 50 zł brutto naliczeniowo na jednego pracownika od 1 lipca.

 

Wypłatę nagród jednorazowych (świątecznych) w łącznej wysokości 3500 zł brutto (w dwóch równych częściach).

 

Uzgodniono również wzrost miesięcznej składki podstawowej finansowanej przez Pracodawcę dla uprawnionych pracowników w ramach Pracowniczego Programu Emerytalnego o kwotę 20 zł do kwoty 200 zł ze skutkiem od dnia 1 marca 2018 r.

 

Dodatkowo pracownicze Karty Zakupowe zostaną jednorazowo zasilone kwotą 500 zł brutto do dnia 1 czerwca br. 

 

Uważamy, że jest to dobre Porozumienie i zdrowy kompromis – mamy nadzieję, że pracownicy podzielają nasze zdanie.

 

W tym miejscu chciałbym gorąco podziękować wszystkim uczestnikom negocjacji po stronie związkowej, a szczególnie zespołom  negocjacyjnym reprezentatywnych organizacji związkowych:

  • Międzyzakładowego Branżowego Związku Zawodowego w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A.
  • Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A.,
  • Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” PKN ORLEN S.A.

 

Indywidualnie dziękuję za konstruktywne wsparcie naszemu zespołowi negocjacyjnemu, który w tym roku w Orlenie pracował w składzie: Maliszewski Ryszard, Konopiński Mariusz, Szumska Alicja, Szczucka Katarzyna, Bąk Sławomir, Ciecierski Grzegorz, Karczewski Maciej, Klimczewski Sławomir, Wiśniewski Łukasz. 

 

To tyle o Porozumieniu i jego zapisach.

 

Przed naszą organizacją związkową ciężkie kolejne dni negocjacji w Spółkach, do których przystępujemy z zapałem i chęcią zawarcia równie dobrych porozumień.

Sygnały płynące od właściciela Spółek Grupy Kapitałowej Orlen, pojawiające się deklaracje wzrostów obligatoryjnych wynagrodzeń, to dobry prognostyk przed czekającymi negocjacjami.

Po zakończeniu negocjacji w Spółkach będziemy mogli w pełni ocenić tegoroczne rozmowy płacowe w całej Grupie Orlen.

 

 

I na koniec Komunikat organizacji związkowych z zakończonych kilka dni temu negocjacjach płacowych w spółce Orlen Ochrona:

 

W imieniu trzech największych Organizacji Związkowych:

 

  • Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” PKN ORLEN S.A.,
  • Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego w GK PKN ORLEN S.A.,
  • Międzyzakładowego Branżowego Związku Zawodowego w GK PKN ORLEN S.A.,

 

miło nam jest poinformować, że negocjacje płacowe w Spółce ORLEN Ochrona, które odbyły się w dniu wczorajszym zakończyliśmy sukcesem i wspólnymi uzgodnieniami.

 

W 2018 roku Pracodawca przeznaczy:

- począwszy od miesiąca lutego, dodatkowo 70 tyś zł w skali miesiąca na wzrost wynagrodzeń zasadniczych:

- zwrot kosztów za szkolenia dla pracowników kwalifikowanych w 2018 r. jest to kwota 500 tys. rocznie.

- dodatkową wypłatę na Święta Bożego Narodzenia – kwota przeznaczona 400 tysięcy zł – do ewentualnych negocjacji wzrostu kwoty po III kwartałach 2018 r. w zależności od sytuacji Spółki,

- zwrot kosztów za szkolenia dla kierowców konwojów ( 290 Pracowników) koszt 75 tys. rocznie.

- wzrost świadczenia na zakup okularów z 260 zł na 520 zł dla uprawnionych osób od 1 marca br.

- z okazji 20-lecia Spółki ORLEN Ochrona, które przypada 5 sierpnia 2018 r. Zarząd przeznaczy dodatkowe środki na obchody rocznicy i nagrody dla długoletnich, najlepszych Pracowników.

 

Należy podkreślić, że środki przeznaczone w roku bieżącym na wzrost wynagrodzeń są rekordowo wysokie w porównaniu z latami poprzednimi. Jest to wspólny sukces naszych trzech Organizacji związkowych, Zarządu i Rady Nadzorczej osiągnięty po długich a jakże owocnych rozmowach z decydentami w PKN ORLEN. Zdajemy sobie sprawę, że jest to dopiero początek nadrabiania długoletnich zaległości, ale nasze starania przynoszą efekt i będziemy je kontynuować, o czym chcemy Państwa zapewnić.

 

Porozumienie jest sukcesem wszystkich związków, za wyjątkiem związku Pana Jacka Woźniaka, który jak zwykle skupił się na opowiadaniu żartów i odgrywaniu skeczów uwłaczających powadze negocjacji i ubliżających załodze, którą chyba chce reprezentować, ale nie potrafi.

 

Apelujemy aby należeć i wspierać te związki, które faktycznie reprezentują Pracowników ORLEN Ochrona, a nie są tylko na utrzymaniu Spółki i przeszkadzają poważnym Związkom w prowadzeniu negocjacji.

 

 

 

Opracował:

Mariusz Konopiński