B I U L E T Y N   I N F O R M A C Y J N Y
23 kwietnia 2018

Dzisiejszy krótki Biuletyn poświęcony będzie odbytej 20 kwietnia Sprawozdawczo – Wyborczej Konferencji Delegatów Międzyzakładowego Branżowego Związku Zawodowego w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A.

Przypomnę, że statutową rolą i zadaniem Delegatów jest m.in:

- określenie strategii działalności Związku,

- ocena działalność organów statutowych,

- określenie zasad działalności majątkowej i finansowej,

- ustalenie liczby członków organów statutowych Związku,

- wybór w głosowaniu tajnym, członków organów statutowych.

 

Z tych wszystkich zadań Delegaci wywiązali się bardzo dobrze, sprawnie prowadząc dyskusję, podejmując decyzje i uchwały, a także wybierając władze Związku na kolejną kadencję 2018-2022.

Prawie zawsze na Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej, to część wyborcza najbardziej elektryzuje środowisko Delegatów, a pośrednio i Członków Związku.

Chcemy zatem już teraz przekazać informację o decyzjach naszych Delegatów związanych z procesem wyborczym.

 

Osoby funkcyjne:

 

Mariusz Konopiński                       – Przewodniczący Związku

Michał Umiński                               – Wiceprzewodniczący Związku

Jolanta Tron –Małecka                   – Koordynator Biura Zarządu MBZZ

 

Prezydium:

 

Bożena Słupska                            – Członek Prezydium Zarządu Związku

Katarzyna Szczucka                     – Członek Prezydium Zarządu Związku

Sławomir Bąk                                – Członek Prezydium Zarządu Związku

Piotr Bronowski                            – Członek Prezydium Zarządu Związku

Piotr Nowicki                                – Członek Prezydium Zarządu Związku

Jacek Sieradziński                       – Członek Prezydium Zarządu Związku

 

Komisja Rewizyjna:

 

Jacek Portalski                             – Przewodniczący Komisji

Mariola Jankowska                      – Członek Komisji

Zofia Ręczkowska                        – Członek Komisji

Włodzimierz Pawłowski              – Członek Komisji

 

Wspomnę kilka kluczowych Uchwał podjętych na Konferencji:

 

Delegaci udzielili absolutorium władzom Związku i osobom funkcyjnym za kadencję 2014-2018.

 

Konferencja Delegatów przyjęła uchwałę o przyznawaniu tytułu Honorowy Przewodniczący Związku, przyznając jednocześnie dwa takie tytuły byłym Przewodniczącym Związku: Franciszkowi Pisarskiemu i Ryszardowi Maliszewskiemu.

 

Delegaci podjęli także decyzję o podwyższeniu składki członkowskiej o 1 zł.

Dla czynnych zawodowo członków Związku od lipca br. wynosić ona będzie 11 zł.

Dla emerytów i rencistów  od 1 stycznia 2019 r. wynosić będzie 5 zł.

Jednocześnie zwiększony został zasiłek z tytułu urodzenia dziecka z 600 zł na 700 zł z mocą obowiązywania od lipca br.

 

Konferencja Delegatów przyjęła również Uchwałę dotyczącą planowanego połączenia PKN Orlen S.A.  z Grupą LOTOS  S.A. Uchwała zobowiązuje władze Związku do wszelkich działań w kontekście utrzymania tożsamości naszej firmy, szczególnie w aspekcie siedziby i nazwy Koncernu.

 

Na koniec informacji z Konferencji chciałbym jeszcze raz w imieniu swoim, Delegatów, Członków Związku podziękować naszemu Koledze Ryszardowi Maliszewskiemu, który postanowił zakończyć aktywną działalność związkową i skorzystać z prawa do emerytury.

Za wszystkie latach działalności dla dobra naszych Członków Związku dla dobra naszej organizacji związkowej Wielkie Dzięki.

 

 

Opracował:

Mariusz Konopiński