B I U L E T Y N  I N F O R M A C Y J N Y
06 lipca 2017

W dzisiejszym Biuletynie można będzie przeczytać o :

 

  • Wyborze Zarządu PKN Orlen SA. na nową kadencję
  • Ankiecie dotyczącej organizacji Dni Chemika
  • Przeglądzie stosowania systemów premiowych w PKN Orlen SA.
  • Szkoleniach pracowników w dzień wolny od pracy
  • Projektach sponsorskich PKN Orlen SA.
  • Modernizacji recepcji CM Medica

 

Rada Nadzorcza PKN ORLEN powołała Zarząd spółki na nową trzyletnią kadencję.

​W skład Zarządu pod przewodnictwem Prezesa Wojciecha Jasińskiego weszli: Mirosław Kochalski na stanowisko Wiceprezesa Zarządu, Zbigniew Leszczyński, Krystian Pater, Maria Sosnowska oraz Wiesław Protasewicz na stanowiska Członków Zarządu.

Wszystkim wymienionym, którzy objęli tak ważne stanowiska w naszej firmie gratulujemy. Deklarując wolę konstruktywnej współpracy liczymy na dobry i owocny dialog skutkujący dobrymi decyzjami dla pracowników Orlenu jak i całej Grupy Kapitałowej.

 

Ankieta - Dzień Chemika

Wspominaliśmy już w poprzednim biuletynie o naszej wstępnej ocenie tegorocznych obchodów Dni Chemika. Swoje oceny, opinie możemy teraz wyrazić także w ankiecie organizowanej przez pracodawcę. Od kilku dni jest ona zamieszczona w intranecie, zatem teraz wszyscy mogą i powinni się podzielić swoimi opiniami do czego gorąco zachęcamy.

Ilość opinii, oceny poszczególnych wydarzeń będą też dla nas pomocne w dyskusji z organizatorami kolejnych obchodów naszego święta pracowniczego.

 

Od kilku tygodni na wnioski organizacji związkowych ( MBZZ, OM Solidarność ) złożone min. w trakcie rozmów dotyczących zmian w ZUZP pracodawca prowadzi  przegląd stosowania systemów premiowych w poszczególnych komórkach organizacyjnych. Najistotniejszym jego elementem niejednokrotnie przez nas podnoszonym w czasie różnych spotkań jest  obejmowanie pracowników tych samych komórek organizacyjnych wykonujących jednakowe obowiązki różnymi systemami premiowymi ( np. 15 % miesięczny – 30 % kwartalny ) .

Mamy wiele sygnałów świadczących o tym, że w tym aspekcie mogą zachodzić przesłanki nierównego traktowania pracowników, dlatego też konieczny i wskazany jest przegląd jak i ewentualne szybkie działania porządkujące tą kwestię.

 

Szkolenie pracownika w dzień wolny od pracy

Obowiązek uczestniczenia pracownika w szkoleniach organizowanych przez pracodawcę może wynikać bezpośrednio z przepisów prawa np. z art. 2373 § 3 Kodeksu pracy (szkolenie z zakresu bhp, które powinno odbyć się w czasie pracy i na koszt pracodawcy) lub dokumentów wewnętrznych przedsiębiorstwa np. umowy o pracę, regulaminu pracy, umowy szkoleniowej czy układu zbiorowego pracy.

Zdarzają się sytuacje, że pracodawcy kierują pracowników na szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe poza godzinami ich pracy lub w dni wolne od pracy, np. w sobotę lub niedzielę. Przyjmuje się, że takie szkolenia wlicza się do czasu pracy pod warunkiem, że pracodawca wyda pracownikowi w tej kwestii polecenie służbowe obowiązkowego udziału w szkoleniu. Jeżeli natomiast szkolenie ma charakter dobrowolny, a udział w nim, choć jest organizowane lub wskazane przez pracodawcę, nie należy do podstawowych obowiązków pracownika określonych w art. 100 Kp. to pracownikowi nie będzie przysługiwała rekompensata za czas przeznaczony na szkolenie.

Jeżeli obowiązkowe szkolenie odbywa się poza normalnymi godzinami pracy, czas ten może być uznany za pracę w godzinach nadliczbowych z powodu przekroczenia dobowej normy czasu pracy. Jeżeli natomiast szkolenie takie przypada w dniu wolnym od pracy, pracownikowi należy udzielić innego dnia wolnego w uzgodnionym z nim terminie. Pracodawca jest zobowiązany udzielić pracownikowi całego dnia wolnego, nawet jeśli szkolenie w dzień wolny od pracy trwało krócej niż dobowy czas pracy danego pracownika. Za dzień wolny udzielony w zamian za udział w szkoleniu odbywającym się w dniu wolnym od pracy pracownikowi należy wypłacić normalne wynagrodzenie.

 

Zawsze budziło i pewnie zawsze budzić będzie zaangażowanie  naszej firmy w różne projekty sponsorskie , partnerskie, patronackie itp.

Doskonale wiemy jak skrajne opinie budzi np. zaangażowanie naszej firmy w Orlen Team, te pozytywne ( moja też do nich należy ) związane są z uczestnictwem naszej firmy w projekcie rozpoznawalnym na całym świecie mam tu na myśli Rajd Dakar, gdzie prezentują się  praktycznie wszystkie firmy naszej branży,  ale są  i te negatywne o milionach zostawionych w piaskach pustyni w mało intersujących zawodach.

Oczywiście każdy ma prawo do oceny działań i my takie stanowiska szanujemy. Szanujemy też choć nie bardzo rozumiemy ostatnie decyzje naszej firmy o zaangażowaniu w takie projekty jak ubiegłoroczna aukcja koni arabskich w Janowie Podlaskim czy ostatnie partnerstwo w pikniku wojskowym w Warszawie organizowanym przez MON. W przypadku współpracy z MON można się doszukiwać wartość dodanej bo przecież nie jest tajemnicą że czołgi zużywają  dużo paliwa, „choć drony chyba nieco mniej” , to ni jak nie można się doszukać korzyści z naszego udziału w aukcji koni, tu wyraźnie chyba ktoś miła słabszy dzień i pomylił piękne skądinąd konie arabskie z tymi mechanicznymi.

No cóż cieszyć się należy, że firma jest w bardzo dobrej kondycji finansowej i da radę udźwignąć takie i inne pomysły.    

 

Centrum Medyczne Medica Sp. z o.o. informuje, że od 3 lipca przez sześć tygodni, w budynku przychodni przy ul. Chemików 7 będą prowadzone prace związane z modernizacją recepcji.

​W związku z powyższym nieczynne będą dwa wejścia do przychodni, tj. wejście przy recepcji RTG oraz wejście od strony parkingu dla personelu medycznego. Recepcja diagnostyki obrazowej (RTG, USG, TK) będzie w tym okresie funkcjonowała w pomieszczeniu dotychczasowej szatni, naprzeciwko recepcji głównej. Gabinet alergologiczny na czas remontu będzie przeniesiony do gabinetu nr 11, a gabinet alergologiczny zabiegowy do gabinetu nr 10. Pracownia USG będzie działała w pokoju nr 66 (przy wejściu do Naszej Apteki).

Przez cały okres modernizacji nie będzie bezpośredniego przejścia ze skrzydła głównego budynku do skrzydła rehabilitacji. Wejście do rehabilitacji i poradni specjalistycznych będzie możliwie tylko od strony ratownictwa medycznego.
Spółka informuje, że celem modernizacji jest uruchomienie nowoczesnej, przestronnej recepcji. Powyższe działania podejmuje w trosce o komfort i bezpieczeństwo Pacjentów

 

Opracował:

Mariusz Konopiński