BIULETYN   INFORMACYJNY
03 lipca 2018

Dzisiejszy Biuletyn zaczniemy od dobrych informacji.

W listopadzie wraz z Solidarnością do pracodawcy w Orlenie wystosowaliśmy pismo z zapytaniem o środki finansowe, które uzyskał Orlen ze sprzedaży mieszkań zakładowych i ośrodków wczasowych. Zgodnie bowiem z obowiązującymi w tym zakresie uregulowaniami prawnymi, środki takie powinny zasilić konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

W sprawie mieszkań zakładowych uzyskaliśmy informację, że procesy sprzedaży jeszcze się nie zakończyły, tak samo jak sprzedaż ośrodka w Bóbrce na Podkarpaciu.

Dopiero w tym roku dotarła do nas na piśmie informacja o przelaniu na konto funduszu 1,9 mln. zł ze sprzedaży Ośrodka w Jorze Wielkiej na Mazurach. Nie wiemy na ile nasza dociekliwość w tych sprawach wpłynęła na dobre zakończenie tego jednego tematu, ale nasz apetyt rośnie i drążymy dalej kwestie sprzedaży Sanatorium Krystynka w Ciechocinku. Naszym zdaniem przekazanie ośrodka aportem do Spółki Orlen Medica, a potem ich sprzedaż PZU, może być podstawą naszych roszczeń związanych z przekazaniem pieniędzy na konto funduszu socjalnego. O tym dość rozwojowym temacie będziemy na bieżąco informować.

            W sprawie funduszu socjalnego jeszcze kilka informacji po spotkaniu, które odbyliśmy kilka dni temu, dotyczącego kształtu Regulaminu Zakładowej Działalności Socjalnej. Związki zawodowe wspólnie z pracodawcą uzgodniły następujące zmiany:

  • od tego roku wyprawka dla dzieci będzie także dla uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych, jak również dostaną ją rodzice, których średnia na członka rodziny wynosi ponad 3 tys.
  • zwiększone zostały kwoty pożyczek ( remontowa z 12 tys. na 15 tys., a na zakup mieszkania z 35 tys. na 40 tys. )
  • emeryci i renciści mogą korzystać tak jak pracownicy ze zwiększonego ryczałtu na wypoczynek jeśli przebywali w sanatorium, mogą dla uzyskania ryczałtu zbierać kilka faktur za wypoczynek w ciągu roku.

Te wszystkie zmiany wejdą w życie po wydaniu Zarządzenia.

Istotną zmianą będzie także sposób rozliczania Spółek, które tworzą wspólny fundusz socjalny. Doszliśmy wraz z pracodawcą do porozumienia, aby „ulżyć” Spółkom i zrewidować sposób dopłat do funduszu. Po wejściu w życie nowych rozwiązań, Spółki będą pokrywać tylko część z dopłat, które robiły obecnie.

Ta między innymi zmiana, wpłynęła na rewizję stanowiska Orlen Transportu, który od nowego roku już „jedna nogą” był poza wspólnym funduszem. 

Wszystko wskazuje na to, że Spółka ta dalej będzie we wspólnej działalności socjalnej.

 

W ostatnich dniach nasza organizacja związkowa wystąpiła do pracodawcy w Orlenie z propozycją uruchomienia na monitorach ekranowych umieszczonych w wielu miejscach w firmie oprócz informacji, które obecnie są prezentowane, telewizyjnego kanału informacyjnego.

Takie między innymi rozwiązania w systemach pracy, które nie wymuszają na pracowniku wykonywania czynności związanych z pracą przez cały czas są stosowane w wielu firmach, szczególnie właśnie, gdy pracownik spędza w pracy np. 12 h.

 

            Jak już jesteśmy przy przekazie informacji, to chciałem wspomóc „nasz” Intranet, bo chyba „niechcący umknęła” im informacja, że tegoroczny rajd Dakar w kategorii quadów wygrał Polak – Rafał Sonik, a trzecie miejsce wśród samochodów zajął Polak – Krzysztof Hołowczyc.  

Zdajemy sobie sprawę, że trudno porównać te wyniki do wyczynów zawodników Orlen Teamu, których połowa DOTARŁA DO METY, bo wiemy przecież, że „osiągnięcie mety rajdu to jedno z największych wyzwań w sportach motorowych” – cytat z Intranetu.

Dziwi nas zatem fakt nieodnotowania w informacji o rajdzie Dakar 2015 ogromnego sukcesu jaki osiągnęli Polacy – czyżby tylko dlatego, że nie reprezentują Orlenu?

 

             Kolejny temat dotyczy przejścia pracowników produkcji ze spółek Orlen Oil i Orlen Asfalt do Orlenu.

A miało być tak pięknie! Życie jednak pisze scenariusze, które nie do końca można przewidzieć, szczególnie gdy tempo prac jest duże.

Otóż okazało się w trakcie formalnego przejścia pracowników Orlen Asfalt do Orlenu, że nowy pracodawca zastosował mechanizmy wyliczania nowych wynagrodzeń, które niby są pewnymi szablonami, ale jak się okazuje w tym przypadku, nie zawsze standardowe podejście daje oczekiwane efekty.

Zasada wyliczeń oparta jest na założeniu, że pracownicy rok po roku nie powinni stracić na wynagrodzeniu, jednak zastosowane przez pracodawcę wyliczania płac poszczególnych pracowników wskazują na to, że gdyby nie dodatkowe nagrody: nagroda roczna, czy inne dodatki, których nie było albo były niższe w Orlen Asfalcie, to poszczególni pracownicy, którzy nie dostaną miesięcznej premii w wysokości 15 % mogą niestety stracić na wynagrodzeniu.

W imieniu naszego związku, muszę się przyznać, że w całej tej euforii związanej z przejściem pracowników Spółki do Orlenu, której ulegliśmy także my, straciliśmy pewnie trochę czujności i zbyt optymistycznie podeszliśmy do całego procesu. Nie ukrywamy tego, a wręcz przeciwnie, podjęliśmy szereg działań, aby złagodzić ewentualne negatywne skutki tego procesu. Odbyliśmy spotkania z dyrektorami odpowiedzialnymi za ten proces, z kierownikiem wydziału, jak i skierowaliśmy oficjalne pismo do Dyrektora Wykonawczego ds. Kadr Rafała Sekuły o treści:

 

Szanowny Panie Dyrektorze,

 

Przywołany w Porozumieniu z dnia 22 grudnia 2014r. artykuł 231, jako podstawa przejścia pracowników do nowego pracodawcy, jak również zapis § 2 pkt 2 Porozumienia, to elementy, które świadczą o tym, że pracownicy, którzy przeszli ze spółki ORLEN Asfalt do PKN ORLEN S.A. powinni zachować warunki płacy nie mniej korzystne od obowiązujących u dotychczasowego pracodawcy.

Zastosowane przez Biuro Zarządzania Efektywnością i Kosztami Pracy przeliczenie wynagrodzeń pod kątem rozwiązań płacowych istniejących u nowego pracodawcy spowodowało, że większość pracowników już w pierwszym miesiącu pracy u nowego pracodawcy, pracując sumiennie, starannie, przestrzegając dyscypliny pracy jak i osiągając właściwą jakość i wydajność pracy, może mieć mniejsze wynagrodzenie  w stosunku do ostatnich wynagrodzeń, które otrzymywali u starego pracodawcy.

Sytuacja taka jest absolutnie niedopuszczalna i nie powinna mieć miejsca u pracodawcy szczycącego się wieloma tytułami, m.in. Przyjaznego Pracodawcy.

 

Nasze spotkanie z Dyrektorem Sekułą odbyło się niezwłocznie, jego skutkiem jest decyzja pracodawcy o ponownym przeliczeniu i weryfikacji wynagrodzeń (wzrostów) dla 10 pracowników Spółki, objętych w ubiegłym roku systemem wynagrodzeń, w którym funkcjonował oddzielny dodatek za pracę w godzinach nocnych.

To pierwsza pozytywna informacja, co do innych kwestii nurtujących pracowników tego Wydziału nie mamy konkretnych informacji ale cały czas drążymy temat.

 

 

Opracował: 

Mariusz Konopiński