BIULETYN   INFORMACYJNY
16 grudnia 2018

05 grudnia 2018 roku, organizacje związkowe oraz przedstawiciele pracodawcy podpisały Porozumienie w sprawie zmiany Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Dodatkowo, po raz pierwszy w historii, strony porozumiały się w sprawie wzrostu wynagrodzeń na przyszły rok jeszcze w ,,starym” roku. Należy podkreślić, że takie rozwiązanie było kompromisem wynikającym z podpisania protokołu dodatkowego do ZUZP, a  powyższe rozwiązanie było raczej wynikiem  potrzeby chwili, a nie stałym rozwiązaniem, które będzie skutkowało na przyszłe lata. Dla przypomnienia zmiany w zapisach do  Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy zaczną obowiązywać od 1 kwietnia 2019 r. Natomiast wzrost wynagrodzeń na 2019 rok (250 zł brutto dla pracowników zatrudnionych w niższych kategoriach zaszeregowania oraz nagrody jednorazowe w kwocie 2100 zł dla pracowników zatrudnionych w wyższych kategoriach, z wyłączeniem wyższej kadry zarządzającej) nastąpi miesiąc wcześniej tj. od 1 marca 2019 roku. Negocjacje dotyczące wypłaty nagród jednorazowych w przyszłym roku będą przedmiotem dalszych negocjacji płacowych, które zaplanowano na styczeń 2019 r.

Podpisanie protokołu dodatkowego do ZUZP to efekt żmudnych i trudnych negocjacji. Dokument ten negocjowaliśmy w dobrej wierze, wsłuchując się w opinie pracowników. Podkreślić należy fakt realizacji pierwotnych postulatów naszego Związku, dotyczących uporządkowania kwestii stanowisk w Straży Pożarnej, zachowania równowagi pomiędzy produkcją a wsparciem produkcji, przy zachowaniu symetrii z pozostałymi stanowiskami umieszczonymi w taryfikatorze.  Wyrażamy przekonanie, że wynegocjowane zmiany dobrze będą służyć pracownikom.

 

 

 

Niestety tak radosnych wieści z obszaru Spółek Grupy Kapitałowej już nie mamy. Na początku grudnia 2018 roku, spotkaliśmy się z przedstawicielami Pracodawcy w Basell Orlen Polyolefins.

Po wielu latach oczekiwania, rozpoczęliśmy negocjacje zmian do istniejącego już od 2005 roku ZUZP. Podobne rozwiązanie, jakie wdrożyliśmy w ,,matce”, chcieliśmy zastosować również w Basellu. Tematem naszych rozmów z przedstawicielami pracodawcy w tej Spółce było m.in. dostosowanie tabeli wynagrodzeń do dzisiejszych realiów, podwyższenie dodatku zmianowego oraz dodatkowo wprowadzenie wspominanego dodatku dla pracowników obszaru logistyki, pracujących w systemie dwu zmianowym przez 7 dni w tygodniu (łącznie ze świętami). Znając kondycję Spółki, wnosiliśmy również o wzrost wynagrodzeń na poziomie wynegocjowanym w PKN ORLEN S.A.  Przysłowiową kością niezgody stał się także dodatek za pracę zmianową dla pracowników logistyki oraz wysokość podwyżki dla pracowników na 2019 rok. Niestety pracodawca nie zgodził się na nasze propozycje. Mieliśmy nieodparte wrażenie, iż polityka negocjacji wynagrodzeń wygląda w następujący sposób – trzeba coś dać, ale na pewno mniej niż w Spółce matce. Mamy nadzieję, że po kolejnych konsultacjach w PKN ORLEN, pracodawca powróci do stołu i przedstawi związkom zawodowym propozycję na miarę oczekiwań pracowników tej firmy, i co najważniejsze na miarę kondycji tej firmy.

 

W piątek, 7 grudnia 2019 roku, odbyło się kolejne spotkanie w ramach negocjacji ZUZP w ORLEN Serwis. Podczas spotkania Prezes Zarządu przedstawił propozycje do ZUZP związane z finansami. Należy uczciwie powiedzieć, że propozycja Prezesa była lepsza niż ta poprzednia, jednak dalece odbiegała od oczekiwań wszystkich organizacji związkowych. Po raz kolejny kością niezgody stała się przede wszystkim nagroda roczna. Kolejne spotkanie dotyczące negocjacji ZUZP ma odbyć się na początku przyszłego roku.

 

W Spółce ORLEN Administracja negocjacje ZUZP jak szybko się zaczęły, tak szybko się skończyły. Należy przypomnieć, że pracownicy tej Spółki są najniżej uposażonymi pracownikami w Grupie Kapitałowej. Dlatego od  negocjacji w tej Spółce oczekiwaliśmy czegoś więcej niż tylko uporządkowania zapisów i utrzymania istniejących rozwiązań płacowych. Pracodawca w większości zaproponował uregulowania, nieodbiegające od tych, które znajdują się w Kodeksie Pracy. Natomiast w kwestiach dotyczących finansów, zaproponował zmiany wręcz kosmetyczne. Największą barierą jaka wpłynęła na dalsze negocjacje był fakt kategorycznej odmowy przez Pracodawcę uwzględnienia nagrody rocznej w zapisach ZUZP. Propozycja organizacji związkowych była, aby dochodzenie do nagrody rocznej trwało nawet cztery lata. Należy przypomnieć, iż wysokość wynagrodzeń pracowników tej Spółki jest naprawdę niska, więc naturalnie i sama nagroda nie byłaby aż tak wygórowana. Kolejna różnica, to odprawy emerytalne oraz dodatki za pracę w nocy.

Mimo różnic, nasza organizacja stoi na stanowisku, iż nadal jesteśmy gotowi do dalszych negocjacji, ale nie na takich warunkach, które w skrócie można określić jako ,,Kodeks Pracy BIS”. 

 

Niebawem zaczniemy kolejny etap negocjacji w Spółce ORLEN Laboratorium. Mając na uwadze, doświadczenia ze wspomnianych Spółek, mamy uzasadnione obawy, co do podpisania końcowego dokumentu.

 

O ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie związków zawodowych z Zarządem ORLEN Centrum Serwisowe. W spotkaniu uczestniczyła Pani Wioletta Kandziak, Dyrektor Wykonawczy ds. Kadr PKN ORLEN S.A.  Podczas spotkania Zarząd przedstawił sytuację Spółki oraz działania na rzecz rozwoju firmy. Spółka jest w dość trudnej sytuacji ale z dużymi szansami na jej poprawę, czego oczekujemy szczególnie w kwestii uporządkowania spraw pracowniczych związanych z wdrożeniem w firmie lepszych rozwiązań płacowych.  Związki zawodowe złożyły także wniosek o podniesienie wysokości tegorocznej nagrody świątecznej. W odpowiedzi usłyszeliśmy, że Zarząd potrzebuje kilku dni na odpowiedź w rzeczowej sprawie.  

 

Zastanawia nas fakt, iż podczas wielu spotkań odbytych na wielu płaszczyznach i poziomach decyzyjnych w PKN ORLEN S.A., zawsze słyszeliśmy, iż dostrzegane są ogromne zaniedbania i dysproporcje pomiędzy pracownikami Spółek a pracownikami matki. Wiele osób współczuje tym pracownikom, jednak jak życie pokazuje, często kończy się tylko na współczuciu. Po raz kolejny apelujemy do właściciela, o pomoc w nadrabianiu wieloletnich zaniedbań w Spółkach Grupy Kapitałowej.  Nie jesteśmy w stanie zrozumieć podejścia do problemu, na zasadzie trzeba ,,coś” dać, ale najważniejsze, żeby mniej niż w ORLENIE.

 

Kończąc temat Spółek, chcieliśmy naszych czytelników poinformować, iż w ostatni poniedziałek uczestniczyliśmy w doniosłej uroczystości w firmie ORLEN CUK. Podczas gali w Domu Technika  Zarząd Spółki przyznał wyróżnienia ,, Zasłużony Pracownik”. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym.

W ubiegły piątek obyło się spotkanie w ramach komisji BHP w PKN ORLEN S.A. Podczas spotkania dyskutowano na temat problemów, dotyczących zagadnień Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, zgłaszanych przez: pracowników, organizacje związkowe jak i Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy. W trakcie spotkania została poruszona również kolejny raz sprawa udostępnienia bramy nr 11 dla szerszego grona pracowników – oczywiście po wcześniejszej jej modernizacji i budowie parkingów.

 W odpowiedzi, jaką otrzymaliśmy z obszaru Biura Bezpieczeństwa, wprost widać brak woli rozwiązania tej sprawy zgodnie z oczekiwaniami pracowników, wyrażonymi choćby w ankiecie przeprowadzonej kilka tygodni temu przez to biuro.  Nie zrozumiały jest dla nas fakt, iż w pobliżu bramy biegnie nowo wybudowana obwodnica, zmieniająca korzystnie w znaczny sposób dojazd do zakładu, a pracodawca z uporem zdaje się tego nie zauważać, upierając się przy tym, że rozwiązania komunikacyjne związane z dostępem do zakładu sprzed kilkudziesięciu lat są najlepsze – no cóż, przy tak niezrozumiałej postawie decydentów trudno liczyć, że w najbliższym czasie coś się w tej sprawie zmieni.

 

Kończąc dzisiejszy Biuletyn, pragniemy wszystkim naszym członkom, sympatykom i czytelnikom, życzyć Świąt Bożego Narodzenia przepełnionych radością i rodzinnym ciepłem. Nowego Roku pełnego szczęścia, hojności oraz sukcesów osobistych i zawodowych.

 

Przygotował: Michał Umiński – Wiceprzewodniczący Związku.