BIULETYN  INFORMACYJNY
06 lipca 2018

Dzień Chemika już za nami. Po raz kolejny wspólnie uczciliśmy nasze branżowe święto. Obchody rozpoczęły się od wręczenia tytułów „Zasłużony Pracownik PKN ORLEN S.A.”, które są  honorowymi wyróżnieniami Prezesa Zarządu, za wybitne osiągnięcia w pracy zawodowej, społecznej oraz etyczne działania zgodne z „Wartościami i zasadami postępowania w PKN ORLEN S.A.” Kolejne dni to rywalizacja w ramach ORLEN Olimpiady oraz dwa dni wspólnej biesiady. Podczas obchodów Dnia Chemika gościliśmy również Premiera, Pana Mateusza Morawieckiego. Niebawem wspólnie podsumujemy tegoroczną imprezę oraz rozpoczniemy kolejną już dyskusję na temat wspólnych obchodów naszego  święta wraz z mieszkańcami Płocka. Niestety pierwsze opinie jakie do nas docierają są negatywne. Dlatego Czekamy na Wasze sugestie w tym zakresie, jak i wszelkie spostrzeżenia i oczekiwania dotyczące zarówno organizacji Dnia Chemika i ORLEN Olimpiady.

 

Rozpoczęliśmy roboczą, wewnętrzną dyskusję nad możliwościami zmian, które mogłyby znaleźć się w przyszłych tabelach Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy PKN ORLEN S.A. Po przeanalizowaniu szeregu propozycji oraz przedstawieniu własnych oczekiwań w tym zakresie, czekają nas rokowania z Pracodawcą, które miejmy nadzieję, niebawem zakończą się dobrymi rozwiązaniami pro-pracowniczymi.

W ubiegłym tygodniu odbyło się również spotkanie z Dyrektorem Biura Bezpieczeństwa i Higieny Pracy – Panem Tomaszem Gościniakiem. Spotkanie miało na celu przedstawienie najpilniejszych problemów nurtujących pracowników Zakładowej Straży Pożarnej, w tym zwiększenia obsady w pionie operacyjnym. Pan Dyrektor obiecał dokonać stosownej analizy, a o wnioskach poinformuje nas w stosownym czasie.

W dniu 28.06.2018 roku odbyliśmy spotkanie, dotyczące zmiany organizacji czasu pracy związanej z przejęciem od dnia 01.07.2018 r. z ORLEN Paliw, procesu obsługi sprzedaży gazu płynnego LPG dla klientów DOFO. Strony, związkowa oraz pracodawcy ustaliły, iż na okres 3 miesięcy zostanie wprowadzony pilotażowy system, który wskaże potrzeby związane z natężeniem obsługi klientów, a tym samy pokaże optymalne rozwiązanie dotyczące godzin pracy pracowników tego obszaru.

W ostatnim czasie odbyliśmy spotkania z naszymi członkami w Spółce ORLEN Oil, zatrudnionymi w zakładach produkcyjnych w Trzebini oraz Jedliczu. Przedstawiliśmy nasze działania w Spółce oraz wskazaliśmy pracownikom korzyści płynące w uczestnictwie we wspólnym Funduszu Socjalnym w PKN ORLEN S.A. i GK. Po przerwie, powróciliśmy w Spółce ORLEN Serwis S.A. do rozmów nad tematem  Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Wystąpiliśmy również do firmy Basell Orlen Polyolefins z wnioskiem o przegląd zapisów ZUZP, który dla przypomnienia, pochodzi z 2005 roku. W ostatnim czasie spotkaliśmy się również z nowymi władzami Spółek ORELN Ochrona oraz ORLEN Administracja. Zarządy przedstawiły nam wizję dalszego rozwoju firm. Strona związkowa przekazała najistotniejsze zagadnienia nurtujące pracowników tych Spółek.  W dniu wczorajszym spotkaliśmy się również z Zarządem Spółki ORLEN Paliwa. Władze Spółki przedstawiły nam plan zmian organizacyjno-strukturalnych w  Spółce, jednocześnie zapewniając organizacje związkowe, iż powyższe nie idzie w żaden sposób z redukcją etatów oraz zmian na gorsze w warunkach zatrudnienia. Cieszy, iż dotychczasowe spotkania w Spółkach Grupy Kapitałowej pokazują, iż czynnik społeczny dla nowych Zarządów jest bardzo istotną kwestią. Mamy nadzieję, iż dalszy sposób komunikowania się władz Spółek ze związkami zawodowymi, nie ulegnie pogorszeniu.  

 

Na wniosek pracowników spotkaliśmy się również z Zarządem firmy EnergoRem Płock. W rzeczowej rozmowie, Zarząd przedstawił nam działania jakie prowadzi w celu poprawy strony socjalnej dla pracowników produkcyjnych tej firmy. Odbyliśmy również spotkanie z Zarządem CM Medica, mające na celu formalne zakończenie negocjacji płacowych, które świadomie, przez obie strony, zostały odłożone do końca czerwca tego roku. Starania trzech największych organizacji związkowych: naszej, Ruchu Ciągłego oraz Solidarności, dotyczące przejęcia pracowników z firmy BOSS oraz Climbex powoli przynoszą wymierne efekty.

Podczas spotkania z Zarządem Spółki ORLEN Administracja, otrzymaliśmy zapewnienia o dość zaawansowanych pracach, efektem których możliwy będzie powrót, tych dwóch obszarów, do wspominanej Spółki.  

Przypominamy naszym członkom, że w przypadku zmiany pracodawcy, w celu kontynuacji przynależności do związku zawodowego, należy ponownie zgłosić się do naszego biura lub przewodniczącego oddziałowego, celem wypełniania deklaracji członkowskiej oraz oświadczenia dot. potrącania składki. Oczywiście ponowne złożenie deklaracji wiąże się z zaliczeniem stażu związkowego.

Na tym kończymy dzisiejsze informacje. Życzymy Wam  udanego i słonecznego weekendu.

 

Przygotował: Michał Umiński – Wiceprzewodniczący Związku.