Biuletyn  Informacyjny
26 października 2018

W Spółce ORLEN Serwis odbyło się kolejne spotkanie w ramach negocjacji Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Również w tej firmie rozpoczął się proces  wyboru Zasłużonych Pracowników. Tytuł ten jest honorowym wyróżnieniem, nadawanym przez Prezesa Zarządu w 3  kategoriach: całokształt wzorowej pracy zawodowej, szczególne osiągnięcia zawodowe, postawę prospołeczną.

 

W Spółce ORLEN Laboratorium uczestniczyliśmy w obchodach 15.lecia firmy. Z tej okazji wszystkim pracownikom oraz Zarządowi Spółki, życzymy wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym oraz prywatnym. Jubileusz firmy był również okazją do wręczenia nagród dla ,,Zasłużonych Pracowników ORLEN Laboratorium”. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów.

 

W dniu 24.10.2018 roku obyliśmy spotkanie z Zarządem Spółki ORLEN Oil w Krakowie. Celem spotkania było przekonanie pozostałych organizacji związkowych działających w tej firmie do wejścia do znacznie lepszego Funduszu Socjalnego PKN ORLEN S.A. Niestety mimo otwartości ze strony pracodawcy, jak również rzetelnych i konkretnych informacji przekazanych przez przedstawicieli Biura Relacji Społecznych PKN ORLEN S.A., w tym przez Panią Annę Lewandowską-Romanowską oraz niepodważalnych argumentów  przedstawionych  przez nasz Związek, pozostałe dwie organizacje działające w ORLEN Oil (Solidarność 80 oraz MBZZ w ORLEN Południe) wyraziły sprzeciw na przystąpienie do funduszu od 01.01.2019 roku. Ponadto jeden z liderów związkowych, przedstawiając argumenty odnoszące się do jego negatywnej decyzji, spowodował nasze pytanie do Zarządu Spółki, które brzmiało wymownie – czy na sali mamy jeszcze jednego, nowego Członka Zarządu ORLEN Oil? Niestety takie podejście do spraw pracowniczych spowoduje, iż pracownicy w nadchodzącym roku stracą ponad 1000 zł. Jak to skwitował jeden z liderów związkowych – czy to dużo? To tylko około 100 zł miesięcznie. Dla jednych 1000-1200 zł rocznie to dużo, natomiast dla innych, jak widać mało. 

Biorąc pod uwagę fakt, iż namawiamy pozostałe Związki na takie rozwiązanie od 2014 roku, to strata pracowników oscyluje w kwocie 5000 zł. Komentarz zostawiam już pracownikom ORLEN Oil.

Kolejną sprawą poruszaną podczas spotkania było ponowne powołanie Komisji Etyki lub Rzecznika Etyki. W początkowym etapie dyskusji wyczuwalna była pewna niechęć Zarządu firmy do wspomnianej ,,instytucji”, natomiast po przedstawieniu naszych argumentów i bardzo rzeczowej dyskusji, władze Spółki zadeklarowały przystąpienie do rozmów, zmierzających do powszechnych wyborów Rzecznika Etyki.

 

W dniu 23.10.2018 roku odbyło się kolejne spotkanie w ramach rokowań zmian do ZUZP dla Pracowników PKN ORLEN S.A. Na dzień dzisiejszy możemy powiedzieć, że jesteśmy zarówno blisko, jak i daleko finalizacji rozmów. Niestety elementy nad jakimi rozpoczęła się dyskusja, tj. tabela i taryfikator budzą wiele emocji i różnic po obu stronach. Jak wiadomo część związkowa chce wynegocjować jak najwięcej pieniędzy, natomiast pracodawca dać jak najmniej. O dalszym rozwoju sytuacji będziemy informowali naszych członków na bieżąco.

 

W dniu 19.10.2018 roku został otwarty ostatni odcinek obwodnicy łączący nasz zakład z płockimi Podolszycami. W naszej ocenie jest to ogromne ułatwienie, zwłaszcza dla naszych pracowników, w dotarciu zarówno do pracy jak i z powrotem, do domu. Czas przejazdu pomiędzy tymi dwoma miejscami skrócił się kilkukrotnie (przejazd od ul. Długiej do Podolszyc zajął nam niecałe 10 minut). Ze względu na fakt otwarcia tego odcinka, powraca sprawa modernizacji lub gruntownej przebudowy bramy nr 11. Uważamy, że udostępnienie wspomnianej bramy dla szerokiej grupy pracowników, zarówno PKN ORLEN jak i Spółek GK, w znaczący sposób ułatwi komunikację oraz co według nas najistotniejsze, odciąży inne bramy i parkingi. Zdajemy sobie sprawę z problemu dotyczącego zagadnień prawnych związanych z terenami przyległymi, jednak uważamy, że zawsze można znaleźć kompromis lub inne rozwiązanie tego problemu, szczególnie teraz po zakończonych wyborach samorządowych.  

 

Ostatni z dzisiejszych tematów, to wypełnienie przez pracodawcą zapisów do Zarządzenia nr 4/2017/DR z dnia 28.02.2017 r. w sprawie zasad gospodarki odzieżą ochronną, obuwiem ochronnym, środkami ochrony indywidualnej, a także dostarczania środków higieny osobistej oraz sprzętu i środków do udzielania pierwszej pomocy dla poszczególnych stanowisk pracy w PKN ORLEN S.A.

Należy podkreślić, że każdy pracownik, w myśl tego Zarządzenia, ma otrzymać raz w roku ręcznik kąpielowy.

Kolejny temat to woda i dostęp do niej pracowników obszaru detalu, a konkretnie menadżerów sprzedaży na stacjach paliw. Z uwagi na to, iż ich miejsce świadczenia pracy to rozległy region i brak przypisania do konkretnego budynku i stałego miejsca pracy, pracownicy kupują wodę za własne pieniądze. Tu należy wskazać właściwe do tego Zarządzenie 29/DG/2009. Fakt, że część pracowników wykonuje swoje obowiązki poza centralą, w terenie, nie oznacza, że nie należą się im ręczniki czy woda – apelujemy do pracodawcy o przestrzeganie wspomnianych Zarządzeń. O powyższych problemach będziemy rozmawiali na najbliższej Komisji BHP w PKN ORLEN S.A.

 

Komentarz  Związku do gorącego tematu ostatnich godzin, dotyczącego zamiaru zwolnienia w trybie dyscyplinarnym pracownika spółki Orlen Paliwa, zarazem Przewodniczącego Rady Miasta Płocka.

Z racji reprezentowania w tej sprawie naszego członka Związku, w sposób formalny odniesiemy się do niej w trybie przewidzianym prawem pracy, kierując do pracodawcy nasze liczne zastrzeżenia, co do trybu i sposobu ewentualnego zwolnienia pracownika.

W tym miejscu, chcielibyśmy skierować kilka słów do osób, które są odpowiedzialne za tę mocno drażliwą i kontrowersyjną sprawę i za to, że bardzo źle wpływa ona na wizerunek PKN ORLEN S.A., zwracamy się do wykonawców, doradców, a przede wszystkim do osób, które bezpośrednio przyczyniły się do jej powstania – jest to słabe, bardzo słabe…

 

 

Na tym kończymy dzisiejsze informacje oraz życzymy udanego i słonecznego weekendu, a tym którzy w tym czasie pracują, spokojnej i bezpiecznej pracy.

 

 

Przygotował: Michał Umiński – Wiceprzewodniczący Związku.