BIULETYN INFORMACYJNY 
22 lipca 2019

 

Dzisiejsze informacje rozpoczynamy od  zagadnień związanych z  gorącym tematem ostatnich dni czyli    Pracowniczymi Planami Kapitałowymi.  Zgodnie z informacjami przekazanymi w ostatnim Biuletynie, PKN ORLEN S.A. zawarł umowę  o zarządzanie PPK z firmą PZU. Od poniedziałku zaczęliśmy  spotkania w Spółkach Grupy  Kapitałowej  dotyczące wyboru instytucji. Przy okazji wyboru firmy w całej  GK rozgorzała dyskusja na temat:  czy warto, czy to się opłaca?  Wśród pracowników rodzi się ogromna obawa, że los Pracowniczych Planów  Kapitałowych może być identyczny jak Otwartych Funduszy Emerytalnych. Na spotkaniach związki zawodowe często  poruszały ten  temat,  który dla wielu z nas jest kluczowym podczas ostatecznego wyboru. Według mnie kluczową sprawą w rozwiązaniu dylematu jest poznanie różnic jakie są pomiędzy OFE a PPK. W przypadku Funduszy, nasza  składka  była  częścią składki emerytalnej odprowadzanej do ZUS. Natomiast  środki w PPK, nie są powiązane z ZUS, tak więc pieniądze wpłacane na konto są naszymi prywatnymi oszczędnościami. Oczywiście wybór należy do  każdego z pracowników, natomiast przed ostateczną decyzją  warto zagłębić się w temat i poznać różnice pomiędzy tymi dwoma rozwiązaniami.

 

 W ostatnim czasie odbyła się komisja BHP w PKN ORLEN S.A. Nasza organizacja zgłosiła dwa postulaty, które od dłuższego czasu nurtują naszych członków. Pierwszy z tematów to kwestia związana z RODO w kontekście badania alkomatem. W ostatnim czasie w prasie pojawiło się wiele artykułów na ten temat. Jedne kwestionują zasadność ,    inne z kolei nie widzą z tym problemów. Dlatego poprosiliśmy służby BHP PKN ORLEN S.A.  o rozpoznanie tematu pod  kontem prawny,  tak aby w przyszłości proces odbywał się zgodnie z obowiązującymi przepisami. Drugi temat,to sprawa parkingów przy bramie nr 1.  Wielu pracowników porusza temat wielu  niewykorzystanych miejsc przy bramie nr  2, a zarazem permanentnego ich braku przy bramie nr 1.  2W związku z tym,  zgłosiliśmy postulat o przekierowaniu części  firm obcych na bramę ,,dwójkę”. Powyższe pozwoli na zwolnienie kilkudziesięciu miejsc dla pracowników   GK poszukujących codziennie choćby skrawka do zaparkowania swojego auta. Temat zostanie rozpoznany  przez Biuro Bezpieczeństwa, a decyzje  zostaną  podjęte po gruntownej analizie możliwości technicznych.

 

Wiadomości z Grupy Kapitałowej.  W ubiegłym tygodniu    odbyło się spotkanie związków zawodowych z Zarządami Spółek:  ORLEN  EKO i ORLEN Laboratorium. Tematem spotkania było przejęcie przez ORLEN Laboratorium 14 pracowników z ORLEN EKO z Włocławka. Przejście do nowego pracodawcy nastąpi z dniem 1 sierpnia 2019 roku. W ostatnim  tygodniu  odbyła się sesja negocjacyjna  w ramach  ZUZP  w Spółce ORLEN Projekt. Strony wymieniły się uwagami i sugestiami, oraz umówiły się na następne  spotkanie. W kolejnych Spółkach (ORLEN Oil, ORLEN Aviation, ORLEN Budonaft) prowadzimy rozmowy prowadzące do przystąpienia tych firm do wspólnego Zakładowego Funduszu  Świadczeń Socjalnych. Mamy nadzieję, że w tych Spółkach już od 1 stycznia pracownicy  będą mogli korzystać naszego „socjalu” i wszelkich profitów z niego płynących. Informujemy, że w związku z naszym zapytaniem skierowanym  do pracodawców w GK,dotyczącym zapewnienia pracownikom  wody  oraz soków owocowych (witaminizowanych i mineralizowanych) otrzymaliśmy odpowiedź od Zarządu  ORLEN Eko, w którym władze Spółki przychylają  się do naszego wniosku i na okres jednego miesiąca (kiedy występują upały) zakupią  soki (0,3l  na dzień) dla pracowników wykonujących pracę na zewnątrz. Cieszy nas fakt, takiego  podejścia do problemu, tym bardziej, że ostatnie prognozy mówią o powrocie upałów do naszego kraju. Czekamy na reakcję pozostałych Zarządów Spółek i mamy nadzieję, że nadejdzie ona dość szybko. 

 

Miło  nam poinformować, że nasza organizacja zgłosiła Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy w PKN ORLEN S.A., do konkursu pt. „Najaktywniejszy społeczny inspektor pracy”  (etap wojewódzki), który organizowany jest przez Państwową Inspekcję Pracy. W związku  z tym,  18.07.2019 roku, w siedzibie Okręgowej Inspekcji Pracy w Warszawie, odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom  konkursu.  Dorobek naszego Inspektora,  Pana Pawła Zdrojewskiego znalazł uznanie w oczach jury konkursowego, a tym samym  główna  nagroda ( pierwsze miejsce)    przypadła właśnie jemu. Całą imprezę poprowadziła Pani Dyrektor Okręgowej Inspekcji Pracy w Warszawie.  Statuetkę wraz z dyplomem wręczył Pan Minister Bogdan Drzastwa  –  Zastępca Głównego Inspektora Pracy. Nagrodę rzeczową  w imieniu sponsora  –  Zakładu Ubezpieczeń  Społecznych, wręczyła Dyrektor oddziału II ZUS.  Gratulujemy wygranej w  tym prestiżowym konkursie oraz cieszymy się z postawy i  dużego zaangażowania naszego Kolegi Pawła,  w  sprawy związane z  bezpieczeństwem i higieną  w codziennej  pracy  naszych  pracowników.  Mamy nadzieję, że otrzymana nagroda jest  kolejnym  przyczynkiem do dalszego zaangażowania naszego Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy na rzecz  bezpiecznej pracy w PKN ORLEN oraz całej Grupie Kapitałowej.

 

Na koniec krótka informacja dla pracowników korzystający z programu MyBenefit. Pamiętajmy, że środki uruchomione w ramach tego programu dostępne są  tylko w trakcie zatrudnienia. Wszystkie osoby planujące odejście na emeryturę, rentę lub zmienić pracodawcę, powinny wykorzystać środki  finansowe  do ostatniego dnia zatrudnienia. Na tym kończymy dzisiejsze informacje oraz życzymy udanego i „słonecznego”  ☺weekendu. Natomiast wszystkim pracownikom,  którzy w tym czasie pracują, życzymy spokojnej i bezpiecznej pracy.

 

Przygotował: Michał Umiński –  Wiceprzewodniczący Związku.