BIULETYN INFORMACYJNY
13 września 2019

 

Dzisiejsze informacje rozpoczynamy od nadal gorącego tematu ostatnich dni, a jest nim „referendum” dotyczące zmiany systemu pracy z 12 godzin na 8. W ostatnim czasie otrzymaliśmy od pracodawcy propozycję ankiety, jaka zostanie skierowana do pracowników. Po wnikliwej analizie jej zapisów, przedstawiliśmy swoje uwagi do treści. Mamy nadzieję, że ostateczna wersja ankiety będzie jasna i klarowana oraz nie będzie budziła zarówno niepotrzebnych pytań jak i emocji. Podczas ostatniego spotkania z Panią Dyrektor Wiolettą Kandziak, po raz kolejny usłyszeliśmy zapewnienie, że wynik ankiety będzie decydujący dla dalszych ruchów w tym zakresie. Wszelkie decyzje zostaną podjęte zgodnie z wolą pracowników. Dlatego zachęcamy Was do wzięcia udziału w „referendum” i wyrażenia swojego zdania. O dalszym rozwoju tej sprawy będziemy informować na bieżąco.

 

W ostatnim czasie dotarły do nas bardzo niepokojące sygnały dotyczące wprowadzenia dla pracowników w Zakładzie Produkcyjnym, elektronicznych obchodów z urządzeniami PDA. Hasło brzmi enigmatycznie, natomiast w naszej ocenie, to nic innego jak elektroniczny system nadzoru nad pracownikiem, znany choćby z firmy ORLEN Ochrona. Oczywiście system, który sprawdza się w bezpieczeństwie fizycznym na dużych obszarach, gdzie pracownicy ochrony mając broń, patrolują różne niebezpieczne obszary zakładu, nijak się ma do nadzoru nad pracownikami instalacji produkcyjnych. Kuriozalnym jest dla nas fakt, iż tak ważna sprawa rzutująca na organizację pracy, odbywa się bez wiedzy związków zawodowych, a wręcz mamy przekonanie, że w wielkiej tajemnicy. W historii firmy pracownicy produkcji wielokrotnie dali przykład swojego zaangażowania oraz odpowiedzialności, reagując na wszelkie zagrożenia, awarie czy inne sytuacje związane z codzienną pracą. Każdy z nas ma pełną świadomość w jakiej firmie pracuje i jak wielka odpowiedzialność spoczywa nad pracownikami instalacji. Nie mamy pojęcia co kieruje decydentami próbującymi, prawdopodobnie kuchennymi drzwiami, wprowadzić system nadzoru pracowników, bo jeśli jedynym hasłem jaki przyświeca temu projektowi to „Ufaj i kontroluj”, to chyba ktoś nie rozumie nowoczesnej firmy i relacji jakie w niej panują.

O wszelkich ruchach w tym temacie będziemy informowali Was na bieżąco.

 

Kolejnym tematem, o którym pragniemy poinformować, to wyniki IV edycji badania zaangażowania i satysfakcji w PKN ORLEN S.A. Podczas prezentacji dowiedzieliśmy się, że zarówno frekwencja jak i same wyniki są na zbliżonym poziomie w porównaniu do poprzedniego badania, które odbyło się w 2017 roku. Z informacji jakie otrzymaliśmy od pracodawcy możemy dowiedzieć się, że:

 

„W edycji 2019 odnotowaliśmy wskaźnik zaangażowania dla PKN ORLEN na poziomie 64%, co oznacza wynik porównywalny z odnotowanym w edycji 2017. Prawie 2/3 pracowników firmy deklaruje chęć rekomendowania jej jako pracodawcy, związania z nią swojej przyszłości oraz czuje się motywowanych przez organizację do jak najlepszej pracy. Ten poziom wskaźnika plasuje PKN ORLEN w strefie wysokich wyników (górny kwartyl). W strefie tej rzadko obecne są firmy duże, o profilu produkcyjnym, tym bardziej więc wynik Spółki możemy interpretować jako bardzo mocny. Wskaźnik zaangażowania PKN ORLEN znajduje się w połowie odległości między średnią rynkową a wynikami Najlepszych Pracodawców – firm o najwyższych wynikach w badaniach Aon. Grupą odniesienia, do której może aspirować PKN ORLEN, jest poziom Najlepszych Pracodawców i to do niego najczęściej odwołujemy się w interpretacji wyników. Ważnym benchmarkiem jest też branża energetyczno-produkcyjna w Europie, która odnotowała wskaźnik zaangażowania o 4 p.p. wyższy niż PKN ORLEN. Pokazuje to, że mimo wyzwań typowych dla branży i dla firm dużych, jest nadal przestrzeń do poprawy i podnoszenia zaangażowania pracowników”.

 

 

Podczas prezentacji wyników badania, podnieśliśmy również kilka kwestii związanych z jego technicznym przeprowadzeniem. W trakcie trwania badania, część pracowników było „dopingowanych” przez swoich przełożonych do wypełniania ankiet. Okazało się, że pracodawca ma wgląd do frekwencji (wyłącznie) i to już wystarczyło, by u wielu osób wzbudzić, jak się okazało, niepotrzebne podejrzenia o wgląd przełożonych do samej ankiety. Podczas spotkania z obszarem odpowiedzialnym za przeprowadzenie tego badania, podnieśliśmy wyraźnie tą kwestię. Naszym zdaniem „ciśnięcie” pracowników do wypełniania ankiety może często przynieść odwrotny skutek, a samo badanie może w pełni nie odzwierciedlać opinii wielu osób. Podczas spotkania poprosiliśmy również o nadzór nad prezentacją wyników w Spółkach Grupy Kapitałowej. Otrzymywaliśmy informację, że nie wszyscy pracownicy w tych firmach zostali zapoznani z ankietą po jej zakończeniu, co budzi w nich zrozumiałą niechęć do ponownego przystąpienia do badania. Otrzymaliśmy zapewnienie od Pani Dyrektor Edyty Wątor oraz Pani Dyrektor Anny Lewandowskiej- Romanowskiej, że taka sytuacja nie będzie miała miejsca – w przypadku jakichkolwiek problemów mamy natychmiast o tym informować. Dlatego zachęcamy wszystkich pracowników Grupy Kapitałowej do uczestnictwa w badaniu, a w przypadku jakichkolwiek „schodów” informujcie nas o tym na bieżąco.

 

W ubiegłym tygodniu, po gorących dyskusjach, doszliśmy do porozumienia w sprawie Aneksu do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w ORLEN CUK. Po wnikliwej analizie dokumentów przesłanych przez pracodawcę, związanych z nowymi propozycjami taryfikatora stanowisk pracy oraz tabeli wynagrodzeń, nasze stanowisko było odmienne od pracodawcy w zakresie górnego pułapu widełek dla rodziny stanowisk referentów i specjalistów. Nasze stanowisko było następujące, że skoro w znaczący sposób podnosi się górną granicę widełek dla np. kadry zarządzającej, to wręcz nieetycznym jest obniżanie tej granicy dla pracowników „produkcyjnych”. Powyższe rozwiązanie mogłoby spowodować, że wieloletni pracownicy mogliby w kolejnych latach osiągnąć maksimum wynagrodzenia, co eliminowałoby ich z wszelkich ruchów uznaniowych, nie mówiąc już o podwyżkach obligatoryjnych. Pracodawca przyjął argumenty naszej organizacji i skorygował odpowiednio swoją propozycję. Kolejny drażliwy temat to propozycja zmian do Regulaminu Pracy. Pracodawca poinformował nas, iż zamierza do istniejących już systemów czasu pracy, wprowadzić system równoważny w trzech obszarach: w Biurze Sprawozdawczości (cały obszar), w części Biura Obsługi Należności (proces fakturowania – 8 pracowników) oraz w procesie Obsługi Bazy Danych (4 pracowników). Pracodawca poinformował nas, iż powyższe rozwiązanie znalazło uznanie w oczach wszystkich pracowników i najlepszym rozwiązaniem, jakie można by implementować do firmy, to wprowadzenie systemu równoważnego dla wszystkich pracowników. W ocenie naszej organizacji takie rozwiązanie wcale nie musi być tak wspaniałe jak próbuje się to nam przedstawić i śmiemy twierdzić, że nasza wiedza na temat chęci przystąpienia wszystkich pracowników, nie do końca pokrywa się z tym co słyszymy od pracodawcy. Dlatego nasza organizacja nie zgodzi się na stałe wprowadzenie tego systemu dla całej firmy, natomiast wychodząc naprzeciw potrzebom pracodawcy jesteśmy skłonni zgodzić się na wprowadzenie półrocznego pilotażu dla trzech wyżej wymienionych obszarów. Oczywiście w przypadku pozytywnego odbioru systemu przez samych pracowników, jesteśmy gotowi na dalsze dyskusje w tym temacie.

 

Na wniosek naszego Przewodniczącego Oddziałowego w ORLEN Aviation, odbyliśmy spotkanie z Zarządem Spółki. Tematem spotkania było projektowanie budżetu na przyszły rok, w kontekście zabezpieczenia środków na przyszłoroczne podwyżki. Kolejnym tematem były propozycje zmian w ZUZP. Nasza organizacja stoi na stanowisku, że wszelkie zmiany powinny iść kierunku ujednolicenia z całą Grupą Kapitałową. Głównymi naszymi propozycjami to wprowadzenie w Spółce nagrody rocznej oraz ryczałtu zmianowego. Strony umówiły się na kolejne spotkanie w tym temacie. Dla przypomnienia, w najbliższym okresie ruszamy z negocjacjami w ORLEN Ochrona, gdzie wnosimy identyczne postulaty. Nadal negocjujemy ZUZP w ORLEN Projekcie. Niebawem rozpoczniemy negocjacje również w Spółce ORLEN Eko.

 

 

Na tym kończymy dzisiejsze informacje oraz życzymy udanego i słonecznego weekendu Natomiast wszystkim pracownikom, którzy w tym czasie pracują, życzymy spokojnej i bezpiecznej pracy.

 

 

Przygotował: Michał Umiński – Wiceprzewodniczący Związku.