BIULETYN INFORMACYJNY
07 października 2019

Dzisiejsze informacje rozpoczynamy od relacji ze spotkania związków zawodowych z Panem Danielem Obajtkiem, Prezesem PKN ORLEN S.A. oraz Panią Wiolettą Kandziak, Dyrektor Wykonawczą ds. Kadr. Tematem spotkania było omówienie bieżących spraw związanych z działalnością Spółki oraz całej Grupy Kapitałowej. Podczas spotkania Prezes Zarządu poruszył wiele tematów dotyczących spraw pracowniczych, w tym:

 

Ankieta badania opinii na temat systemu czasu pracy. Podczas spotkania usłyszeliśmy po raz kolejny, że wszelkie zmiany dotyczące tej sfery, zostaną podjęte zgodnie z wolą pracowników wypowiedzianą we wspomnianej ankiecie.

Autorzy przygotowanej ankiety, w której to ostateczne decyzje co do jej treści podejmował pracodawca, w najważniejszym jej punkcie dotyczącym w jakim systemie chciałby pracować pracownik ( 8 h czy 12 h ) informują, że w obu rozkładach czasu pracy roczny wymiar czasu pracy jest taki sam, wynika z kodeksowego wyliczenia czasu na dany rok kalendarzowy i naszych wewnętrznych regulacji dla pracowników zmianowych, gdzie po uwzględnieniu tzw. „P” czas ten wynosi w 2019 r. – 1952 godziny. Anonimowa ankieta zostanie przeprowadzona w dniach od 7 do 18 października. Ankiety zostaną przekazane pracownikom przez przełożonych. Po wypełnieniu należy wrzucić ją do jednej z urn ustawionych w tym celu na terenie zakładu. W komisji analizującej wyniki zasiądą przedstawiciele związków zawodowych oraz m.in. przedstawiciele biura audytu PKN ORLEN.

W razie wątpliwości i pytań dotyczących ankiety jak zawsze jesteśmy do dyspozycji i prosimy o kontakt.

 

Kolejną dobrą wiadomością związaną z tematem pracowniczym, to informacje dotyczące ruchomego czasu pracy w PKN ORLEN S.A. W związku z wieloma sygnałami płynącymi od niezadowolonych pracowników, które sukcesywnie przekazywaliśmy osobom odpowiedzialnym za ten obszar, władze Spółki ponownie przeanalizowały cały proces. Mając nową ekspertyzę prawną jak i przegląd funkcjonowania nowych regulacji prawnych w innych zakładach pracy, Prezes Zarządu przekazał informację o planowanej zmianie Regulaminu Pracy w tym zakresie. Nowy „ruchomy” czas pracy będzie zbliżony do tego przed zmianami. O wszelkich konkretach związanych z powrotem do „starych” rozwiązań będziemy informowali Was w kolejnych Biuletynach.

 

Następnym tematem poruszanym podczas spotkania była sytuacja w Spółce ORLEN Centrum Serwisowe. Nasza organizacja zgłosiła problem w wypłacie pracownikom premii za II kwartał. Rozmawialiśmy również o pomocy dla tej Spółki, planach właściciela oraz dalszym rozwoju.

 

Kolejnym tematem poruszonym przez naszą organizację była kwestia standaryzacji zapisów ZUZP dla całej Grupy Kapitałowej. Uważamy, że kwestie związane np. z nagrodą roczną (wraz całym regulaminem wypłaty) czy ryczałtem zmianowym, powinny być standardem dla całej Grupy Kapitałowej. Podczas spotkania poruszaliśmy również kwestie negocjacji Zakładowych Układów Zbiorowych Pracy, które aktualnie trwają lub za chwile się rozpoczną (ORLEN Ochrona). W odpowiedzi usłyszeliśmy, że pracownicy Grupy Kapitałowej są tak samo ważni jak pracownicy „matki” i właściciel będzie dążył, w ramach możliwości (kondycji danej Spółki), do jak najlepszych rozwiązań. Pan Prezes dodał również, że sytuacja Spółki ORLEN Ochrona jest dobra, firma się rozwija (ostatnio przejęła ochronę części Portów Gdańskich) i ma nadzieję na dalszy jej rozwój.

 

Kolejny temat poruszony przez nas podczas spotkania, to problemy z parkowaniem pracowników wokół budynków administracyjnych i przy bramie nr 1. Podczas rozmowy mocno podkreśliliśmy, że jest to ogromny problem, który jest nie rozwiązywany od wielu lat. Daliśmy również propozycję naprawienia tej sytuacji, poprzez budowę parkingu piętrowego np. przy budynku 07. Pan Prezes obiecał przyjrzeć się problemowi i będzie starał się go rozwiązać.

 

Na koniec dla przypomnienia, nadal negocjujemy Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy w Spółce ORLEN Projekt. Uważamy, że zamknięcie rokowań może nastąpić na najbliższej sesji, natomiast sprawy różnicujące nas z pracodawcą, to przypisanie do premii jednej z grup pracowniczych oraz wielkość % związana z realizacją Celu Solidarnościowego, a także limit nagrody rocznej.

8 października odbędzie się pierwsza sesja negocjacyjna w Spółce ORLEN Ochrona. Czekamy na zaproszenie do negocjacji ze Spółek: ORLEN Eko oraz ORLEN Aviation.

 

I na koniec bardzo dobra informacja dla pracowników spółki ORLEN Oil. Pomimo wieloletnich sprzeciwów organizacji związkowych (MOZ NSZZ Solidarność 80 przy Orlen Południe S.A. oraz MBZZ ORLEN Południe S.A. w Trzebini) w końcu pracodawca podjął dobrą dla pracowników decyzję o przystąpieniu do wspólnego funduszu świadczeń socjalnych, opartego o regulamin funduszu socjalnego PKN ORLEN S.A. Przypomnieć tu należy, że z tego rozwiązania korzysta większość Spółek Grupy Kapitałowej ORLEN, od stycznia następnego roku także ORLEN Południe. Decyzja Zarządu Spółki oznacza, że pracownicy od 1 stycznia 2020 r. będą mogli już korzystać ze wszystkich dostępnych w regulaminie świadczeń.

Dziękujemy Zarządowi Spółki za tą prospołeczną decyzję.

 

 

Na tym kończymy dzisiejsze informacje oraz życzymy udanego i słonecznego weekendu tomiast wszystkim pracownikom, którzy w tym czasie pracują, życzymy spokojnej i bezpiecznej pracy.

 

Przygotował: Michał Umiński – Wiceprzewodniczący Związku.