BIULETYN INFORMACYJNY 
15 listopada 2019

 

Dzisiejsze informacje rozpoczniemy od kolejnej ankiety jaka została przeprowadzona wśród pracowników produkcji. Tym razem dotyczyła ona oceny jakości posiłków, które pracodawca kilka lat temu wprowadził dla pracowników zmianowych. Dla przypomnienia, od ponad roku posiłki dla pracowników przygotowuje spółka ORLEN Administracja. Jakie było nasze zdziwienie, kiedy otrzymaliśmy końcowe wyniki wspomnianej ankiety, w której duża część pracowników produkcji negatywnie wyraziła się o jakości, wielkości oraz menu serwowanych posiłków. Zarówno my jak i pozostałe organizacje związkowe (Ruch Ciągły i Solidarność) na bieżąco monitorujemy dania serwowane przez ORLEN Administrację i od dłuższego czasu nie wnosimy uwag co do jakości, a tym bardziej wielkości czy urozmaicenia posiłków (żadne danie nie powtarza się w miesiącu). W związku z powyższym zostało zainicjowane spotkanie w tej sprawie, w którym wzięli udział: Członek Zarządu PKN ORLEN S.A. ds. Korporacyjnych Pan Armen Artwich, Dyrektor Biura Administracji Pani Jolanta Chmiel, Zarząd ORLEN Administracji oraz zainteresowane sprawą organizacje związkowe. Podczas spotkania strony wyraziły swoją opinię na powyższy temat. Podczas dyskusji Pan Prezes Armen Artwich poinformował strony, iż program posiłków pracowniczych będzie nadal prowadzony w niezmienionej formie poprzez spółkę ORLEN Administracja. Dodatkowo podkreślił, że nie będzie zgody na wprowadzenie innych, zamiennych substytutów, np. talonów czy kart przedpłaconych.

 

 

W ubiegłym tygodniu, w spółce ORLEN KolTrans odbyło się spotkanie, dotyczące rozdysponowania tegorocznego funduszu na podwyżki uznaniowe.

Prezes Zarządu przedstawił budżet podwyżkowy na 2019 rok oraz zasady podziału. W naszej ocenie cały proces został przeprowadzony sprawiedliwe i transparentnie. Tym bardziej, że beneficjentami tegorocznych podwyżek byli wszyscy pracownicy, również pracownicy, których organizacja związkowa nie podpisała porozumienia płacowego na 2019 rok i weszła w spór zbiorowy z pracodawcą. Oczywiście mamy nadzieję, że organizacja będąca we wspomnianym sporze wynegocjuje swoje postulaty i wynikające z tego pieniądze, które ponownie zasilą portfele wszystkich pracowników spółki ORLEN KolTrans jeszcze w 2019 roku, niezależnie od przynależności związkowej.

 

W ostatnim czasie, w ORLEN Aviation odbyło się spotkanie z Zarządem Spółki, dotyczące przystąpienia tej firmy do Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w PKN ORLEN S.A. Pracownicy Spółki od dłuższego czasu oczekują na wspominany ruch, który niestety ze względów formalnych jest opóźniony. Podczas spotkania omawialiśmy możliwości wyjścia z patowej sytuacji i mamy nadzieję, że po sprawdzeniu kwestii prawnych, będziemy mogli spokojnie dokończyć cały proces konsolidacji z naszą wielką rodziną – Grupą Kapitałową PKN ORLEN S.A.

 

W najbliższym okresie odbędzie się spotkanie z Zarządem ORLEN Centrum Serwisowe. Tematem spotkania będzie przede wszystkim sytuacja finansowa Spółki oraz sprawa niewypłaconych pracownikom premii za II i III kwartał tego roku.

20 listopada spotkamy się z Zarządem ORLEN Oil w Krakowie, w sprawie przejęcia Wielkopolskiego Centrum Dystrybucyjnego, w tym przede wszystkim zabezpieczenia interesów pracowników. Jak zawsze podczas takiego spotkania, poruszymy również sprawy bieżące.

W przyszłym tygodniu odbędzie się również spotkanie w spółce Basell ORLEN Polyolefins. Tematem spotkania będą m.in. zmiany do Regulaminu Pracy. Do Spółki tej, wraz trzema organizacjami, zwróciliśmy się w ostatnich dniach z pismem dotyczącym powrotu do projektu posiłków pracowniczych dla pracowników obszaru produkcji i logistyki, oto treść pisma:

Szanowny Panie Prezesie,

Niżej podpisane Organizacje związkowe, tj.:

» Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego w Grupie Kapitałowej

PKN ORLEN S.A.,

» Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność PKN ORLEN S.A. i

» Międzyzakładowy Branżowy Związek Zawodowy w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A.

zwracają się z wnioskiem o wprowadzenie w Spółce posiłków pracowniczych dla pracowników obszaru produkcji oraz logistyki.

Nasz obecny wniosek jest konsekwencją bardzo wielu rozmów z pracownikami, z których wynika pilna potrzeba wprowadzenia rozwiązania dotyczącego posiłków pracowniczych na wzór tego, które od czterech lat jest realizowane w PKN ORLEN S.A.

Dla informacji Pana Prezesa chcielibyśmy nadmienić, że Organizacje Związkowe działające w BOP Sp. z o.o. zwracały się indywidualnie lub wspólnie w sposób pisemny w tej sprawie (28.07.2015 r., 30.05.2016 r., 20.09.2016 r., 29.05.2017 r.) do poprzednich władz Spółki. W roku 2017 nasz wniosek znalazł zrozumienie i posiłki dla pracowników zostały wdrożone.

Program posiłków pracowniczych zarówno w PKN ORLEN, jak i w Spółce BOP był wówczas realizowany przez prywatny podmiot zewnętrzny Pensjonat ,,BOSS” s.c., nad którym nie było naszym zdaniem pełnej kontroli i zdarzyły się dwie sytuacje, po których pracownicy zgłaszali zastrzeżenia co do jakości posiłków. Ta sytuacja spowodowała wstrzymanie i całkowite zlikwidowanie programu posiłków w Spółce BOP, natomiast w PKN ORLEN po wprowadzeniu zaleceń pokontrolnych przez dostawcę posiłków program był dalej realizowany. Nasz pisemny wniosek z dnia 29 maja 2017 roku do władz Spółki BOP o takie samo realizowanie programu jak w PKN ORLEN, który jest współwłaścicielem Spółki BOP nie znalazł jednak wtedy zrozumienia.

We wrześniu 2018 roku doszło do zmiany operatora programu i od tego momentu posiłki pracownicze w nowej formule, znacznie lepszej jakości realizowane są przez Spółkę ORLEN Administracja, wchodzącą w skład Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A.

Obecny proces przygotowywania posiłków i ich dystrybucji jest w pełni kontrolowany przez Biuro Administracji PKN ORLEN S.A., a ostanie spotkanie w tej sprawie pracodawcy, tj. PKN ORLEN S.A. i związków zawodowych potwierdziło dobrą opinię o obecnie funkcjonującym programie posiłków pracowniczych.

W związku z powyższym zwracamy się do Zarządu Spółki Basell ORLEN Polyolefins o poważne potraktowanie naszego wniosku poprzez wprowadzenie jeszcze w tym roku programu posiłków pracowniczych dla pracowników obszaru produkcji oraz logistyki.

 

To nie ostatnia inicjatywa, z jaką wspomniane organizacje związkowe zamierzają w najbliższym czasie wystąpić do Basell ORLEN Polyolefins. Naszym zdaniem do kolejnych zmian powinno dojść w ZUZP, m.in. w kwestii premii miesięcznych, dodatków zmianowych czy awansów. Potrzebna jest także pilna dyskusja na temat premii rocznej. Jej wieloletnia niezmienna formuła, naszym zadaniem, nie spełnia oczekiwań pracowników – jest to system mało motywujący do pracy, skoro ciężka praca pracownika i wydawałoby się wynikająca z tego dobra premia, może być znacznie zmniejszona ze względu na powstanie konkurencji, np. w Chinach, jak to przekazywali członkowie Zarządu na ostatnich spotkaniach z pracownikami. Wspomniane spotkania z Zarządem miały poprawić komunikację ale jak sygnalizują nam pracownicy, chyba nie do końca się to udało, choćby z ograniczonego czasu poświęconego przez przedstawicieli pracodawcy. Nasze działania są w pewnej mierze odpowiedzią na oczekiwania pracowników, którzy osobiście je do nas zgłaszają, jak również są reakcją na tegoroczną ankietę dotyczącą badania zaangażowania i satysfakcji pracowników. Mówiąc bardzo delikatnie, ankieta w Spółce wypadła mizernie – słabo oceniono Zarząd oraz wynagrodzenia pracowników. Nie ma w tej ocenie przypadku, a udawanie przez pracodawcę, że nic się nie stało, albo że nie wiemy dlaczego, nie poprawi atmosfery i zaangażowania pracowników. Czas na konkretne pro-pracownicze działania. Związki zawodowe będą z determinacją podejmować inicjatywy z tym związane.

 

Spółka ORLEN Eko świętuje 15-lecie swojego istnienia. Należy przypomnieć, że firma rozpoczęła swoją działalność w 2004 roku i dziś śmiało można powiedzieć, że jest jedną z najprężniejszych firm działających na rynku gospodarowania odpadami, monitoringu środowiska czy usług BHP.

Z tej okazji, na ręce Zarządu Spółki oraz wszystkich Pracowników, składamy serdeczne życzenia pomyślności w życiu zawodowym jak i prywatnym.

 

 

Na tym kończymy dzisiejsze informacje oraz życzymy udanego i słonecznego weekendu Natomiast wszystkim pracownikom, którzy w tym czasie pracują, życzymy spokojnej i bezpiecznej pracy.

 

Przygotował: Michał Umiński – Wiceprzewodniczący Związku.