BIULETYN INFORMACYJNY
08 lutego 2019

 

 

W ostatnich dniach dotarła do nas informacja, iż w dniu 30.01.2019 roku, Państwowa Inspekcja Pracy zarejestrowała Protokół dodatkowy nr 4 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników PKN ORLEN S.A. Przypominamy, iż nowe zapisy ZUZP wchodzą w życie z dniem 01.04.2019 roku i będą ogłoszone odrębnym komunikatem Pracodawcy.

 

W dniu 01.02.2019 roku, strona związkowa oraz Pracodawcy porozumiały się w sprawie ostatnich rozbieżności dotyczących negocjacji Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w Spółce ORLEN Laboratorium. Oficjalnie możemy już zakomunikować, że w najbliższych dniach nastąpi podpisanie dokumentu jakim jest ZUZP. Kolejna Spółka, po Basell Orlen Polyolefins, ORLEN Południe, Anwil oraz ORLEN CUK, otrzyma swoją firmową konstytucję. Mamy nadzieję, że powyższe wydarzenie będzie bodźcem dla kolejnych Spółek GK, do rozpoczęcia negocjacji w tym zakresie. Dla przypomnienia dodam, że aktualnie prowadzone są negocjacje Zakładowych Układów Zbiorowych Pracy w Spółkach: ORLEN Serwis oraz ORLEN Administracja.

 

30.01.2019 roku odbyło się spotkanie, w którym po jednej stronie uczestniczyły: Zarządy ORLEN Laboratorium i ORLEN Południe, natomiast po drugiej organizacje związkowe działające w ORLEN Południe, w tym nasza organizacja. Tematem spotkania była konsolidacja aktywów laboratoryjnych oraz na podstawie Art. 231 przekazanie 13 pracowników ORLEN Południe S.A. do ORLEN Laboratorium S.A. Podczas spotkania, Zarządy Spółek przekazały  związkom zawodowym informację, dotyczącą zaawansowania procesu. W kolejnej części spotkania, przedstawiciele strony społecznej zadawali pytania. Jednym, które padło od naszej organizacji, była kwestia bieżącego informowania pracowników o kolejnym etapie prac, bo jak wiadomo, każdy proces zmiany pracodawcy, rodzi w pracownikach szereg, uzasadnionych obaw i emocji. W odpowiedzi na pytanie, Prezes Zarządu ORLEN Południa, w dość stanowczy sposób oznajmił, iż  nie ma mowy o niepokoju i on osobiście ,,nie kupuje” takiej retoryki. Dodatkowo oświadczył, iż Zarząd wielokrotnie spotykał się z pracownikami i rozmawiał z nimi na ten temat.

Ad vocem słów Prezesa, to jako pracownik z 23 letni stażem w Grupie Kapitałowej, który sam uczestniczył w zmianie pracodawcy, mogę zapewnić, że przy takich procesach zawsze są emocje i lęk przed nowym. Na dowody nie trzeba było długo czekać, bo dosłownie kilka godzin po naszym spotkaniu, otrzymałem zapytanie od naszego Przewodniczącego w tej firmie (otrzymał pytanie od pracowników), dotyczące redukcji etatów, która jakoby miałaby się pojawić zaraz po zakończeniu okresu ochronnego. W odpowiedzi przekazałem słowa Prezesa, że pracownicy nie powinni mieć powodów do zmartwień. Powyższe obawy przekazałem również do Spółki ORLEN Laboratorium. W przypadku jakichkolwiek niepokojów, proszę o kontakt z Panią Kierownik Marzeną Witkowską z ORLEN Laboratorium, która zadeklarowała gotowość odpowiedzenia na wszystkie pytania, dotyczące wspomnianego procesu. Oczywiście nasza organizacja, również oferuje swoje wsparcie wszystkim naszym członkom.

Wracając do spotkania z Zarządami tych Spółek. Podczas zadawania pytań dotyczących tego procesu, doszło po raz kolejny do kuriozalnej sytuacji, gdy na pytania skierowane do Prezesa Zarządu, odpowiedzi zaczęli udzielać sami związkowcy. W rolę adwokatów wcielił się Przewodniczący MBZZ w ORLEN Południe przy akompaniamencie Przewodniczącego Solidarności 80. Jako związkowiec z wieloletnim stażem, byłem przekonany, że niewiele może mnie w życiu zaskoczyć, a jednak... Mam niedoparte wrażenie, że pojawienie się naszej organizacji w zakładach w Trzebini i Jedliczu, być może i burzy pewien wieloletni ,,porządek świata”, natomiast niektórzy nie dostrzegają, że życie idzie do przodu, a pracownicy to nie tylko członkowie, którzy wpłacają karnie co miesiąc składki, ale też ludzie ze swoimi codziennymi problemami i troskami, na które związki zawodowe mają obowiązek reagować.

 

Kończąc temat ORLEN Południa, nadal drążymy temat posiłków profilaktycznych, wydawanych pracownikom w Zakładzie w Jedliczu. W związku z naszymi obiekcjami, dotyczącymi norm tych posiłków, zwróciliśmy się z wnioskiem do Społecznego Inspektora Pracy w ORLEN Południe o zbadanie tej sprawy. Na reakcje nie czekaliśmy długo. Na wniosek SIP, zostanie zorganizowane spotkanie z przedstawicielami związków zawodowych, służb BHP, kierowników działów oraz opiekunów  odpowiedzialnych za umowę ze strony ORLEN Południa. Powyższy problem będzie również poruszany na najbliższej komisji BHP. Czekamy na konkluzje oraz stosowne wnioski, które jak najszybciej powinny przełożyć się na poprawę posiłków. Z rozmów z pracownikami wiemy, że ich oczekiwania nie są wygórowane. Załoga chciałaby jedynie, aby posiłki jakie otrzymują, przypominały standardem te otrzymywane przez pracowników w  Zakładzie w Trzebini. Oczywiście bacznie będziemy przyglądać się powyższym działaniom. Cieszy nas również tym razem szybka reakcja Społecznego Inspektora Pracy, którego załoga wybrała  do rozwiązywania właśnie takich problemów.

 

W ostatnim czasie, po raz kolejny odbyło się spotkanie w ramach negocjacji ZUZP w Spółce  ORLEN Serwis. Strona pracodawcy przekazała kolejne propozycje, dotyczące spornych zapisów.

W odpowiedzi, strona związkowa wyszła z kolejną propozycją ,,nowej” tabeli wynagradzania. Dodatkowo podkreśliła, iż takie sporne kwestie, jak m.in. Nagroda Roczna jest dla nas jednym z największych priorytetów. Po przerwie, druga część spotkania dotyczyła negocjacji płacowych na 2019 rok. Pracodawca przedstawił swoje propozycje, na które strona związkowa przedstawiła wspólne stanowisko. Niestety były one na tyle odległe, że strony umówiły się na kolejne spotkanie.

 

Odbyło się również spotkanie związków zawodowych z Zarządem Spółki ORLEN Eko. Podczas spotkania omawialiśmy bieżące sprawy oraz kontrowersje związane z wprowadzeniem nowych zapisów do Regulaminu Pracy. Strona związkowa oraz  Pracodawcy doszły do porozumienia w kwestiach spornych, wynikiem czego będzie wydanie aneksu do wspomnianego Regulaminu. 

 

Pod koniec stycznia 2019, odbyliśmy spotkanie z Zarządem CM Medica. Tematem rozmów były zmiany w Regulaminie Wynagradzania. Spotkanie było również okazją, aby poruszyć również kwestie związane ze wzrostem wynagrodzeń na 2019 roku. Zarząd Spółki zapewnił, że niebawem po zakończeniu podliczania 2018 roku, będzie gotowy do spotkania w tym temacie.

 

Na koniec dzisiejszego Biuletynu coś dla duszy i ciała. Jak zapewne większość z Was wie, że tegoroczne obchody Dnia Chemika odbędą się w dniach 8 – 9 czerwca 2019 roku. W związku z sugestią związków zawodowych oraz samych pracowników, tegoroczne święto będzie wyglądało w następujący sposób: pierwszy dzień będziemy świętować w gronie pracowników i ich rodzin, natomiast  dzień drugi będzie otwarty dla wszystkich mieszkańców Płocka. Już dziś wszystkich serdecznie zapraszamy do udziału zarówno w obchodach naszego święta jak i w starcie w ORLEN Olimpiadzie.

 

 

Na tym kończymy dzisiejsze informacje oraz życzymy udanego i słonecznego weekendu, a tym, którzy w tym czasie pracują, spokojnej i bezpiecznej pracy.

 

 

Przygotował: Michał Umiński – Wiceprzewodniczący Związku.