BIULETYN INFORMACYJNY 
24 grudnia 2019

 

Witamy w ostatnim Biuletynie powoli odchodzącego 2019 roku. Dzisiejsze informacje zaczniemy od tematyki związanej z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w GK PKN ORLEN S.A. Jak wiadomo, w drodze długiej dyskusji związki zawodowe wraz z pracodawcą porozumiały się w kwestii zmian progów dochodowych oraz zwiększenia wypłaty niektórych świadczeń (wysokość dofinansowania do wypoczynku oraz do leczenia sanatoryjnego). Pracodawca zaproponował, aby wzorem rozwiązań dotyczących karty „paliwowej”, pracownik w ramach ZFŚS miał możliwość wyboru: czy środki mają być przelewane bezpośrednio na konto czy przetransferowane na platformę MyBenefit. W ocenie naszej organizacji, takie rozwiązanie niestety ma wiele wad i przy braku odpowiedniej komunikacji może generować wiele zagrożeń. Przede wszystkim świadczenie związane z dofinasowaniem do wypoczynku, po przelaniu na platformę kafeteryjną, może być spożytkowane wyłącznie na zakup wypoczynku oferowanego przez dostawcę uczestniczącego w programie. Niestety, aby otrzymać to świadczenie, pracownik musi najpierw iść na urlop (wyłożyć własne pieniądze), po czym złożyć wniosek, a dopiero wtedy otrzyma pieniądze przelane na platformę, które de facto może przeznaczyć wyłącznie na wypoczynek. Dla przypomnienia, na dzień dzisiejszy w razie wypowiedzenia umowy o pracę lub zmianę pracodawcy (nawet w GK), wszystkie niewykorzystane środki przepadają. Podczas rozmów, otrzymaliśmy zapewnienie od pracodawcy, że środki będzie można przelewać na własne konto również z MyBenefit. Dla nas takie rozwiązanie jest bezsensowne. Po co przetransferowywać pieniądze na platformę, skoro za chwilę trzeba je wypłacić. W związku z wieloma wątpliwościami, pracodawca na wniosek organizacji związkowych odstąpił od wprowadzenia tego rozwiązania. Kończąc temat benefitów informujemy, iż pracodawca na wniosek związków zawodowych przedłuży możliwość korzystania z zasilonych przez niego środków w programie MyBenefit do końca I kwartału 2020 roku.

 

W ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie z Panem Armenem Artwichem, Członkiem Zarządu ds. Korporacyjnych PKN ORLEN S.A. Tematem spotkania były niekończące się problemy pracownicze w firmie Climbex. Przedstawiliśmy Panu Prezesowi nasze uwagi i spostrzeżenia. W odpowiedzi usłyszeliśmy, że Zarząd PKN ORLEN S.A., mówiąc kolokwialnie, traci cierpliwość w tej sprawie i ma dość wiecznych problemów pracowniczych w tej firmie. W związku z tym, odpowiednie służby PKN ORLEN rozpoczęły analizy, celem rozwiązania tego palącego problemu.

 

O dalszym rozwoju sytuacji będziemy informowali na bieżąco.Podczas ostatniego spotkania w Spółce ORLEN Ochrona, w ramach rozpoczęcia negocjacji nad Zakładowym Zbiorowym Układem Pracy, strony (związkowa i pracodawcy) ustaliły zasady negocjacji. Rozmawialiśmy również o sprawach jakie przede wszystkim interesują pracowników w kontekście ZUZP, tj. m.in. nagroda roczna i ryczałt zmianowy. Strony ustaliły, iż negocjacje stricte Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy ruszą z początkiem przyszłego roku.Kolejną Spółką w jakiej odbyliśmy spotkanie to ORLEN Serwis. Podczas rozmowy strona związkowa poznała nowego Prezesa Zarządu, Pana Pawła Jegiera, który dotychczas pełnił funkcję Członka Zarządu tej Spółki. W spotkaniu uczestniczył również Pan Maciej Moroz niedawno powołany na Członka Zarządu ds. Handlowych. Nowy Prezes podkreślił priorytety Zarządu, w tym przede wszystkim kontynuowanie dalszego rozwoju firmy. Podkreślił również, że zależy mu na dobrych relacjach z organizacjami związkowymi, co przynosić będzie wymierne efekty dla dobra pracowników.

 

Kończąc dzisiejszy Biuletyn, na zbliżające się Święta pragniemy złożyć życzenia przeżywania Bożego Narodzenia w zdrowiu, radości i ciepłej rodzinnej atmosferze. Kolejny zaś rok niech będzie czasem pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeń.