BIULETYN INFORMACYJNY
17 stycznia 2020

 

Witamy w pierwszym Biuletynie 2020 roku. Z tej okazji wszystkim pracownikom, a w szczególności naszym członkom Związku życzymy w nowym 2020 roku wszelkiej pomyślności zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym.Początek roku, to jak zawsze gorący temat, który nurtuje wszystkich pracowników PKN ORLEN S.A. jak i Grupy Kapitałowej. Tematem tym, jak corocznie, jest wzrost wynagrodzeń na 2020 rok.

 

W ostatnich dniach otrzymaliśmy zaproszenie od Pani Wioletty Kandziak – Dyrektor Wykonawczy ds. Kadr, na spotkanie otwierające tegoroczne negocjacje płacowe. Owe spotkanie odbędzie się 29 stycznia br. o godz. 11:00 w Płocku, podczas którego Pan Mariusz Ochocki – Dyrektor Biura Analiz i Zarządzania Ryzykiem Finansowym, omówi otoczenie biznesowe i plany budżetowe PKN ORLEN S.A. Podczas spotkania zostanie również przedstawiona przez przedstawicieli pracodawcy informacja na temat rozliczenia funduszu wynagrodzeń za rok ubiegły. Oczywiście styczeń to również czas pierwszych spotkań płacowych w Spółkach. O postępach tegorocznych negocjacji będziemy informowali Was na bieżąco.Nagrody i kompromitacja – tak brzmi tytuł grudniowego przedświątecznego

 

 

Biuletynu największej organizacji działającej w ORLEN Serwis. Biuletyn, który w swojej treści zawiera bezpardonowy atak na inne działające w Spółce (w tym naszą) organizacje związkowe, które na początku grudnia upomniały się o należną, a nie wypłaconą do końca roku nagrodę dla pracowników ORLEN Serwis. Trzeba zadać sobie na początku pytanie: czemu nasze roszczenie skierowane w stronę pracodawcy spowodowało tak agresywną rekcję wspomnianego związku? Pierwsze skojarzenia odpowiedzi na to pytanie wydają się dość jednoznaczne i nazwijmy to „dobrą współpracą z pracodawcą” ale pewnie i częściową odpowiedzialnością za brak tej nagrody. Aby jednak wyjaśnić pracownikom, naszym zdaniem, prawdziwą genezę takiej reakcji, musimy przedstawić pewną chronologię wydarzeń i cofnąć się o kilka miesięcy, tj. do końca maja 2019 r. To wtedy właśnie w tle trwającego sporu zbiorowego w sprawie podwyżek, w który weszła organizacja związkowa, o której wspomnieliśmy na początku, finalizowane były negocjacje ZUZP dla pracowników spółki ORLEN Serwis. Dokładnie 29 maja to był dzień, kiedy to pracodawca i wszystkie organizacje związkowe działające w Spółce doszły do porozumienia w sprawie wszystkich zapisów układu, i to właśnie w tym dniu, w związku z porozumieniem co do zapisów tego ważnego dokumentu, Zarząd OSSA zaproponował wypłatę nagrody jednorazowej dla pracowników w wysokości 500 zł, odnosząc się do historycznego wydarzenia jakim jest podpisanie ZUZP. Nagroda miała być wypłacona w najbliższym możliwym terminie po wejściu w życie układu – to są fakty opisane w protokole ze spotkania podpisanego przez Zarząd Spółki i wszystkie Związki Zawodowe, a także w liście Prezesa Spółki skierowanym do pracowników w dniu 6 czerwca, gdzie Prezes jednoznacznie potwierdza wypłatę wspomnianej nagrody do końca roku. Już wtedy zatem zapadła decyzja i zostali o wypłacie nagrody poinformowani pracownicy.Co się działo dalej? – Pracodawca przygotował scalony dokument układu, który 21 sierpnia został podpisany przez strony (w tym czasie w tle dalej trwał wspomniany spór zbiorowy – przypominamy o tym, bo to ważne). Układ został zarejestrowany przez inspekcję pracy 27 września. Czemu tak precyzyjnie wspominamy daty? – bo one są potrzebne do podsumowania wątku o nagrodach i kompromitacji. W przedstawianiu chronologii zdarzeń robimy krok do tyłu, trzy dni przed rejestracją układu (24 września) tydzień przed jego wejściem w życie (1 października) przyśpieszenia i dobrej woli nabiera rozwiązanie zawisłego przed stronami sporu zbiorowego. „Przypadkiem” właśnie wtedy, gdy już za kilka dni formalnie ma wejść w życie układ i pracownikom pracodawca będzie musiał wypłacić wcześniej wspomnianą, zadeklarowaną nagrodę, „Skonfliktowane i twardo negocjujące” strony sporu wspaniałomyślnie podpisują porozumienie i kończą spór, w którym związek pomimo roszczeń wysokich podwyżek płac, akceptuje wcześniej (w marcu) zawarte porozumienie płacowe bez grosza większej podwyżki płac niż uzgodniona wcześniej z większością organizacji związkowych. I tu się pojawia przysłowiowa wisienka na torcie. Do porozumienia w sprawie zakończenia sporu wpisana zostaje taka sama jak zadeklarowana przez pracodawcę (w maju) nagroda w wysokości 500zł, jako urobek twardego sporu zbiorowego. Od tego momentu zarówno ów związek jak i pracodawca mówią już tylko o nagrodzie z tytułu zakończenia sporu zupełnie „zapominając” o tej z okazji podpisania ZUZP. Jest to dość kuriozalna sytuacja i trudno uwierzyć, że było to przypadkowe. Reasumując, zmierzając już do brzegu, pracodawca i związek, który mieni się jedynym słusznym obrońcą pracowników Serwisu do swojego porozumienia wpisali kasę, która za kilka dni i tak by się pracownikom należała z tytułu wejścia w życie układu! Czy to poza zbieżnością dat kolejny przypadek? Spryt pracodawcy i słabość związku? Czy po prostu ustawka? Związek odtrąbił sukces sporu zbiorowego i porażkę pozostałych związków, które to nie potrafią walczyć o prawa pracownicze, oni za to potrafią – załatwili uzgodnioną wcześniej kasę.Panowie Szefowie Międzyzakładowego Związku Zawodowego Grupy Kapitałowej PKN Orlen, czy Wy naprawdę wierzycie w to co głosicie, że danie pracownikom pieniędzy, które i tak im się należały jest Waszym wielkim sukcesem. Uważacie, że pracownicy to kupią? – to chyba jakiś żart.Nasza organizacja i pozostałe, oprócz największej działającej w ORLEN Serwis, dalej uważają, że pracownicy Spółki w 2019 r. powinni otrzymać dwie nagrody po 500 zł. Jedna za ZUZP, druga ze sporu i pomimo tak zajadłej krytyki naszych oponentów i braku woli po stronie pracodawcy, dalej będziemy się upominać o zaległą kasę dla pracowników Spółki i nie damy sobie wmówić, że czarne to białe a białe to czarne.Kończąc, wracamy do wspomnianego na początku tytułu Biuletynu szkalującego m.in. naszą organizację związkową NAGRODY I KOMPROMITACJA. Po przedstawieniu powyższych faktów, a przede wszystkim chronologii „przypadkowych” zdarzeń, pytamy: Kto się skompromitował? Kto i w jakim gabinecie i przy czyim udziale napisał taki scenariusz? Czy to pracodawca był tak sprytny i chce ograć wszystkie związki rozdając dwa razy, a wypłacając raz te same pieniądze? Czy to jest realizacja skrupulatnie napisanego scenariusza? Mamy oczywiście swoje przemyślenia co do odpowiedzi na te pytania, bo w splot tylu przypadków nie wierzymy, ale nie odmówimy także przemyśleń czytelnikom naszego Biuletynu, którzy na pewno poradzą sobie jak widać z nie trudną do rozwikłania historią…Nasza tak konkretna riposta jest pokłosiem nieszanowania przez wspomniany związek pozostałych partnerów po stronie związkowej. Oczekujemy od wszystkim partnerów wzajemnego szacunku i jeśli będzie taka potrzeba zawsze staniemy w obronie dobrego imienia naszej organizacji. O dalszym rozwoju tej sytuacji będziemy informowali Was na bieżąco.

 

Nowy rok rozpoczynamy negocjacjami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w kolejnej Spółce Grupy Kapitałowej tj. w ORLEN Ochrona. Strony: związkowa i pracodawcy, wspólnie ustaliły zasady negocjacji i tym samym podczas najbliższej, dwudniowej sesji (04-05.02.2020 roku) rozpoczniemy już negocjacje samego dokumentu. Mamy nadzieję, że w tej Spółce prace pójdą sprawnie i pracownicy w najbliższym czasie będą się mogli cieszyć ,,Firmową Konstytucją”.

 

 

W ostatni poniedziałek odbyło się spotkanie w Spółce CM Medica dotyczące zmian do Regulaminu Pracy. Nasza organizacja przedstawiła kilka uwag dotyczących zapisów m.in. pracy w soboty, kwestii wyjść służbowych poza teren zakładu pracy, czy monitoringu telefonów, poczty służbowej lub odwiedzanych stron internetowych przez pracownika w czasie godzin pracy.

 

 

Przypominamy wszystkim, że początek roku to również okres składania stosownych oświadczeń podatkowych m.in.: pracownikom, którzy mają zamiar opodatkować swoje dochody za 2020 r. łącznie ze współmałżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko, którzy chcą zrezygnować ze zwolnienia od podatku dochodowego przewidzianego dla osób, które nie ukończyły 26 roku. Przypominamy również o możliwości składania oświadczeń o podwyższonych kosztach uzyskania przychodu z tytułu zamieszkiwania poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy.

 

 

Na koniec informacja dotycząca Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Jak już informowaliśmy w poprzednich Biuletynach z Nowym Rokiem nastąpiły zmiany progów dochodowych oraz wysokość niektórych świadczeń.Z początkiem roku do naszego wspólnego funduszu dołączyły nowe Spółki z Grupy Kapitałowej: ORLEN Południe, ORLEN Oil, ORLEN Budonaft oraz ORLEN Aviation. Od wielu lat nasza organizacja toczyła batalię o przekonanie innych związków zawodowych i pracodawców o przystąpienie do wielkiej orlenowskiej rodziny. W jednym z przypadków mimo wielkiego oporu innych organizacji związkowych, pracodawca podjął decyzję samodzielnie o przystąpieniu do funduszu. W innych opór był minimalny lub go w ogóle nie było i świadomość zarówno związków zawodowych i pracodawców była bardzo duża i wszyscy wspólnie dostrzegali korzyści płynące z tych decyzji. Oczywiście dla wielu z Was to nowość, dlatego w razie jakichkolwiek pytań czy problemów nasza organizacja służy pomocą i doradztwem w tym zakresie.

 

 

W dniu wczorajszym otrzymaliśmy od Prezydenta Płocka Pana Andrzeja Nowakowskiego list, w którym informuje nas o działaniach podjętych przez „miasto” w celu poprawy bezpieczeństwa, polegających na budowie nowego oświetlenia w wzdłuż ulicy Chemików oraz budowy wiaty przystankowej. Od dłuższego czasu nasz związek prowadził szereg działań mających na celu jak najszybsze rozwiązanie tego problemu, zwłaszcza w kontekście budowy wiaty przystankowej, z której mogliby korzystać pracownicy PKN ORLEN i Spółek świadczących prace w Biurze Zakupów i Budynku PPPT. W załączeniu wspomniany list.

 

Na tym kończymy dzisiejsze informacje oraz życzymy udanego i słonecznego weekendu. Natomiast wszystkim pracownikom, którzy w tym czasie pracują, życzymy spokojnej i bezpiecznej pracy.

 

Przygotował: Michał Umiński – Wiceprzewodniczący Związku.