BIULETYN INFORMACYJNY 
24 lutego 2020

 

Dzisiejszy Biuletyn rozpoczniemy od relacji z kolejnej tury negocjacyjnej wzrostu wynagrodzeń dla pracowników PKN ORLEN S.A. Dla przypomnienia, pierwsze spotkanie odbyło się w dniu 29.01.2020 roku, podczas którego przedstawiciele pracodawcy przekazali organizacjom związkowym ogólną informację na temat sytuacji firmy oraz przedstawili plany na ten rok. W trakcie spotkania, zaprezentowano również sytuację micro i makroekonomiczną, trendy oraz zagrożenia w otoczeniu biznesowym, jakie mogą pojawić się w najbliższym czasie. Podczas kolejnego spotkania (a tak naprawdę pierwszego typowo negocjacyjnego), które odbyło się 19.02.2020 roku, strona pracodawcy wyszła z propozycją wzrostu wynagrodzeń, kartą paliwową oraz dwiema nagrodami. W odpowiedzi strona związkowa przedstawiła swoją propozycję, która jak to bywa na tym etapie negocjacji była daleka od propozycji pracodawcy. Niestety po kilku turach negocjacji, stanowiska stron zmieniły się nieznacznie, więc konieczne było ogłoszenie przerwy, ustalając kolejną sesję na dzień 28.02.2020 roku. Celowo nie podaję wysokości propozycji przedstawionych przez strony: związkową i pracodawcy, ponieważ sytuacja jest na tyle dynamiczna i zmienna, że podawanie jakichkolwiek kwot podwyżek, to na dzień dzisiejszy „wróżenie z fusów”. Jedno o czym możemy poinformować, to ustalenie dotyczące tak zwanych „miękkich” elementów negocjacyjnych, takich jak: karta paliwowa czy nagrody świąteczne. Strony uzgodniły, że oba elementy pozostaną na poziomie z ubiegłego roku. Wspólnie doszliśmy również do porozumienia, że w tym roku niezbędna jest waloryzacja dodatków opisanych w ZUZP (zmianowy, ratownik chemiczny, trenera wewnętrznego oraz PPE), niestety strony na dzień dzisiejszy nie porozumiały się w sprawie wysokości wskaźnika waloryzacji. To tyle na dzień dzisiejszy, o wszelkich poczynionych krokach będziemy informowali Was na bieżąco.

 

W ubiegłym tygodniu otrzymaliśmy od Pracodawcy informację o podjęciu zamiaru przeprowadzenia w Obszarze Dyrektora Wykonawczego ds. Realizacji Inwestycji dwóch procesów. Pierwszego, polegającego na reorganizacji Pracowni Projektowej (IMK) oraz drugiego polegającego na restrukturyzacji, tj. przeniesieniu części zadań PKN ORLEN S.A. na Spółkę ORLEN Projekt S.A., a tym samym przejściu pracowników do nowego podmiotu w ramach Art. 231. KP. W związku z otrzymanym zawiadomieniem, w dniu 18.02.2020 roku odbyło się w tej sprawie spotkanie. Nie ukrywamy, iż w naszej ocenie argumenty przedstawione przez obu pracodawców są niewystarczające. Oczywiście doceniamy fakt, że pracownicy na przejściu nie stracą na wysokości wynagrodzeń, natomiast nie ma co ukrywać, że zmiana pracodawcy z PKN ORLEN S.A. na Spółkę GK do „największych” awansów nie należy. Uczciwie również należy przyznać, że pamiętamy procesy restrukturyzacyjne, w których pracownicy tracili pracę bezpowrotnie. Oczywiście będziemy reprezentować w tym temacie naszych członków i starać się wynegocjować dla nich jak najlepsze warunki.

 

W dniu 19.02.2020 roku odbyło się spotkanie organizacji związkowych z Zarządem Basell Orlen Polyolefins. Tematem spotkania była sytuacja pracownicza w Spółce oraz trendy na runku polimerów. Podczas spotkania, Zarząd przedstawił sytuację firmy w kontekście rynków światowych oraz kryzysu w tym segmencie i stwierdził, że najlepszym z rozwiązań, to będzie przeczekanie trudnego okresu. W odpowiedzi na stanowisko Zarządu, strona związkowa mocno i stanowczo zaprezentowała swoje stanowisko, informując Pracodawcę, że oczekuje podjęcia działań prowadzących do podniesienia płac pracowników oraz rozpoczęcia negocjacji (kolejnego) aneksu do ZUZP. Od wielu lat związki w tej Spółce słyszą o problemach, słabej koniunkturze oraz „złej prasie plastiku”. Za całość, winne są rynki, koniunktura, a koniec końca, wszystko odbija się na pracownikach, którzy uczciwie i rzetelnie wykonują swoją pracę, a w żaden sposób nie mają wpływu na to co dzieje się poza firmą. Podczas spotkania Zarząd wielokrotnie mówił o benchmarkach, z których wynika, że pracownicy zarabiają „nie najgorzej”.W odpowiedzi, przedstawiliśmy przygotowany przez stronę związkową benchmark, z którego wynika zupełnie coś innego. W całej tej układance Zarząd BOP wydaje się nie uwzględniać danych makroekonomicznych, np. dość dużej rocznej inflacji oraz tego, że w ciągu ośmiu ostatnich lat pensje pracowników BOP rozjeżdżają się nie tylko w stosunku do PKN Orlen,3ale wzrosty wynagrodzeń nie nadążają również za tym, co przeciętnie dzieje się w gospodarce. Przykład? Bardzo proszę. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w ciągu ośmiu ostatnich lat wzrosło o 1876 zł, natomiast podwyżki wynikające z negocjacji płacowych w BOP w analogicznym okresie o 1380 zł średnio na pracownika. Na spotkaniu dobitnie wykazaliśmy, że fundusz płac w BOP nie podąża za wzrostem wydajności pracowników, od których oczekuje się więcej i więcej, a obecnie tego, żeby zrezygnowali z podwyżek swoich pensji.W kolejnej części spotkania, Zarząd poprosił o czas, do co najmniej września, na co strona związkowa absolutnie się nie zgodziła. Stoimy na stanowisku, że zgodnie z zapisami ZUZP, oczekujemy rozpoczęcia negocjacji płacowych do 15 marca. Oczekujemy również, zakończenia prowadzonych dotychczas uników i zwodzenia załogi ogólnymi hasłami o rynku i koniunkturze. Uważamy, że sytuacja staje się bardzo nabrzmiała i napięta, dlatego najwyższy czas na podjęcie dyskusji na temat m.in. rozdziału dotychczasowej premii rocznej na premię miesięczną oraz stworzenia jasnych i czytelnych zasad przyznawania nagrody rocznej.

 

W dniu dzisiejszym, wystosowaliśmy pismo do Prezesa ORLEN Laboratorium, dotyczące przyporządkowania pracowników do nowych stanowisk pracy. Oto jego treść:„Zgodnie z zapisami ZUZP dla Pracowników ORLEN Laboratorium S.A., zakończony został proces przyporządkowania pracowników do nowych stanowisk pracy.Proces ten jest jednym z ważniejszych elementów wdrażania w życie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, wpływającym na uporządkowanie hierarchii stanowisk pracy i ich umiejscowienie w konkretnej kategorii tabeli wynagrodzeń.Jako organizacja związkowa reprezentująca pracowników Spółki, uważamy za niezbędne wystąpienie do Pracodawcy, co niniejszym czynimy, o przekazanie nam informacji związanych z procesem przyporządkowania, które to będą przydatne do działalności związkowej.Wnosimy o przekazanie nam na piśmie informacji o:

 Ilości pracowników przyporządkowanych do konkretnej kategorii tabeli wynagrodzeń,

 Ilości pracowników w każdej kategorii tabeli wynagrodzeń w rozbiciu na kwartyle,

 Ilości pracowników dla poszczególnych kategorii, których wynagrodzenie zasadnicze znajduje się powyżej maksymalnej wartości opisanej w tabeli wynagrodzeń.”

 

Na koniec dzisiejszego Biuletynu, mamy nadzieję, że po raz ostatni odniesiemy się do sytuacji w Spółce ORLEN Serwis, o której pisaliśmy w poprzednich Biuletynach, w związku z pismem większości związków zawodowych skierowanym do Zarządu Spółki, w którym zwróciliśmy się z wnioskiem o wyjaśnienie sporu dotyczącego przyznania załodze nagrody wynikającej z wejścia ZUZP w tej Spółce. Jak pamiętamy, największa organizacja związkowa działająca w Spółce w obraźliwy dla nas sposób zakomunikowała w swoim biuletynie, że nagroda, którą otrzymali pracownicy jest wyłącznie ich zasługą i wynika z „wyjścia ze sporu zbiorowego”.W odpowiedzi na nasze pytanie, Zarząd Spółki wydał stosowne oświadczenie:

 

„W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi wypłaty w m-cu październiku 2019 r. nagrody jednorazowej w wysokości 500,00 zł pragniemy poinformować co następuje:

 

Nagroda jednorazowa, o której mowa w Protokole z sesji negocjacyjnej z dnia 29.05.2019 r. oraz nagroda jednorazowa wskazana § 4 Porozumienia z dnia 24.09.2019 r. w sprawie zakończenia sporu zbiorowego, zawartego z jedną z Organizacji Związkowych, jest tą samą nagrodą.”

 

 

Czytając ten komunikat, z chronologii dat jasno wynika, kto przyjął jeszcze raz już wcześniej przyznaną pracownikom nagrodę, czyniąc z tego sukces sporu zbiorowego.Fakty mówią, że tak mocno napompowany spór, groźby protestów kierowanych do pracodawcy i właściciela to była tak naprawdę nieudolna gra negocjacyjna, która na końcu dnia przyniosła pracownikom zero po stronie wzrostu wynagrodzeń.Przypomnieć tu należy także ubiegłoroczny spór tej organizacji w spółce ORLEN Koltrans, który po cichu skończył się pod koniec roku, takim samym urobkiem zera wzrostu wynagrodzeń, ponad to co ustaliły wcześniej inne organizacje związkowe i pracodawca. Podobnie było w ORLEN Laboratorium, gdzie związek ten nie podpisał porozumienia, tu zabrakło im nawet determinacji do sporu zbiorowego, ale to może i lepiej, bo jak dodamy wszystkie „urobki” negocjacyjne tej organizacji ze wspomnianych Spółek – zero plus zero plus zero, to niestety wychodzi znów zero.Czemu i komu zatem mają służyć takie działania tej organizacji związkowej? czy aby na pewno interesom pracowników?

 

Na tym kończymy dzisiejsze informacje oraz życzymy udanego i słonecznego weekendu. Natomiast wszystkim pracownikom, którzy w tym czasie pracują, życzymy spokojnej i bezpiecznej pracy.

 

Przygotował: Michał Umiński – Wiceprzewodniczący Związku.