BIULETYN INFORMACYJNY
06 marca 2020

 

Dzisiejsze informacje rozpoczynamy od zakończonych negocjacji płacowych w PKN ORLEN S.A. Zapewne większości pracowników znany jest efekt końcowy tegorocznych negocjacji, ale dla przypomnienia, w tym roku wygląda to w następujący sposób:

 

1. Podwyżki obligatoryjne dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy określonych w kategoriach zaszeregowania 1 – 8, w łącznej wysokości 300 zł brutto, w podziale 150 zł brutto od 1 marca br. i 150 zł brutto od 1 października br.

2. Podwyżki uznaniowe naliczeniowo na jednego uprawnionego pracownika w wys. 100,00 zł brutto, które będą przyznawane od 1 lipca br.

3. Dwie nagrody jednorazowe w łącznej wysokości 3 500 zł brutto ( 1750,00 zł brutto w miesiącu marcu i 1750,00 zł brutto w miesiącu grudniu).

4. Wzrost miesięcznej składki podstawowej finansowanej przez pracodawcę w ramach Pracowniczego Programu Emerytalnego o kwotę 10 zł, tj. do kwoty 210,00 zł, ze skutkiem od 1 marca 2020.

5. Jednocześnie każdy pracownik otrzyma w 2020 r. doładowanie Karty Zakupowej na kwotę 515,00 zł umożliwiającej dokonywanie zakupów na stacjach PKN ORLEN, z możliwością zamiany doładowania Karty na doładowanie indywidualnego konta na Platformie Kafeteryjnej. Uruchomienie środków nastąpi do 10 lipca br.

6. Uzgodniono również waloryzację dodatków określonych w ZUZP dla uprawnionych pracowników o wskaźnik 4,4% od stycznia br.

7. Dodatkowo wzorem ubiegłego roku, Pracodawca przekaże dodatkowe środki (poza porozumieniem) na awanse, a tym samym na wzrosty wynagrodzeń pracowników.

 

Mamy nadzieję, że wynegocjowane podwyżki będą dobrze przyjęte przez pracowników, tym bardziej, że są one wynikiem kompromisu do jakiego strony doszły w trakcie długich i trudnych negocjacji. Tegoroczne rozbicie kwoty obligatoryjnej, sumarycznie spowodowało jej zwiększenie w zestawieniu z rokiem ubiegłym. Dodatkowo, w porozumieniu pojawiła się kolejna wartość tj. 100 zł wzrostu uznaniowego przeliczeniowo na jednego pracownika. Podczas dyskusji podnosiliśmy kwestie „uznaniówek”, stojąc na stanowisku, że w ich rozdziale powinni uczestniczyć bezpośredni przełożeni. Mamy nadzieję, że podział tegorocznych podwyżek uznaniowych, w dużym stopniu przywróci zaufanie do tego elementu wzrostu wynagrodzenia. Mając powyższe na uwadze, strony doszły do porozumienia, że do końca września tego roku, pracodawca przedstawi informację na temat rozdysponowania tych środków na poszczególne obszary.Wierzymy również, że zawarte porozumienie w PKN ORLEN S.A., będzie jednocześnie zielonym światłem dla Zarządów Spółek do rozpoczęcia rozmów w całej Grupie Kapitałowej. Mamy nadzieję, że wynegocjowane wartości w ,,matce” będą implementowane do „córek”, zarówno na poziomie wzrostu wynagrodzeń jak i nagród świątecznych.

 

Kolejny temat, o jakim informowaliśmy Was w poprzednich Biuletynach, to sprawa wprowadzenia granicy wiekowej (55 lat) dla ratowników chemicznych w przygotowywanym przez pracodawcę zarządzeniu. W związku z tym, wystosowaliśmy w tej sprawie zapytanie. W ubiegłym tygodniu otrzymaliśmy odpowiedź, która mówiąc po ludzku, rozbawiła nas do łez. A brzmiała ona następująco:„Propozycja zapisu dotyczącego wieku ratowników została wypracowana podczas prac zespołu powołanego Poleceniem 1/RB/2019 Dyrektora Biura Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.Członkowie zespołu zgodnie uzgodnili, że wskazane jest określenie maksymalnego wieku ratowników chemicznych. Uzgodniono wiek 55 lat z zachowaniem uprawnień ratownika chemicznego przez Pracowników, którzy ukończyli ten wiek, do daty ważności badań lekarskich.Podstawą tych uzgodnień była dbałość o sprawność i zdolności wykonywania obowiązków ratowników chemicznych. Wzięto również pod uwagę zmniejszenie obciążeń Pracowników w wieku powyżej 55 lat dodatkowymi ćwiczeniami, szkoleniami i dodatkowymi badaniami lekarskimi. Jednocześnie podkreślono, że określając maksymalny wiek pełnienia funkcji ratownika chemicznego, określa się jasno perspektywę realizowania zadań i okres otrzymywania dodatku finansowego za pełnienie funkcji ratownika chemicznego. Oczywiście, jeżeli przed datą ukończenia 55 lat ratownik nie zaliczy weryfikacji lub nie przejdzie stosownych badań lekarskich, to nie będzie mógł pełnić funkcji ratownika chemicznego. Niemniej po ukończeniu 55 lat istnieje zdecydowanie większe prawdopodobieństwo, że ratownik nie zaliczy weryfikacji lub nie przejdzie badań lekarskich. W związku z tym pojawia się dodatkowy stres wynikający z negatywnych wyników weryfikacji i badań, którego chcemy oszczędzić ratownikom.”W odpowiedzi na takie stanowisko, trzy reprezentatywne związki zawodowe podtrzymały swoje wątpliwości i poprosiły o zorganizowanie stosownego spotkania.W dniu wczorajszym odbyło ww. spotkanie, w którym uczestniczyły związki zawodowe, Dyrektor BHP Pan Tomasz Gościniak, Komendant ZSP Pan Piotr Mironiuk oraz osoby odpowiedzialne za stworzenie nowego zarządzania. W trakcie dyskusji, organizacje związkowe przedstawiły swoje stanowisko, dotyczące wprowadzenia granicy wieku i zaproponowały, aby taka granica obowiązywała nowo powołanych ratowników chemicznych. Uważamy, że dla obecnych ratowników powinny pozostać obowiązujące kryteria związane ze stanem zdrowia oraz tężyzną fizyczną. O dalszym rozwoju sytuacji będziemy informowali Was na bieżąco.

 

Niestety, po raz kolejny wracamy do Spółki Basell ORLEN w negatywnym kontekście. W ostatnim czasie, w firmie rozpoczął się proces oceny realizacji celów premiowych za 2019 rok. Pracownicy przedstawili przełożonym wykonanie swoich zadań, a kierownictwo w sposób adekwatny (procentowo) oceniło ich wykonanie. Niestety po przekazaniu informacji do działu HR, zadziałał dziwny mechanizm, polegający (w naszej ocenie) na sztucznym zaniżaniu tych ocen. Dochodzą do nas informacje, że Pracodawca rękoma Dyrektora Personalnego rozpoczął dyscyplinowanie niektórych menadżerów, za zbyt wysoką ocenę swoich pracowników. Proceder ten z pewnością ma na celu jeden efekt – wypłatę premii rocznej, zaniżonej w stosunku do osobistych osiągnięć pracownika. W firmie działa następujący mechanizm przyznawania premii – aby jedna osoba mogła zostać (w dziale) oceniona na np. 110%, to w zamian inny pracownik musi otrzymać ocenę na poziomie 90% i to wszystko niezależnie od wyników pracy.W kwestii formalnej przypominamy, że już w ubiegłym roku, w ankiecie zaangażowania, pracownicy pokazali Zarządowi żółtą kartkę, oceniając politykę personalną oraz cały system wynagradzania i premiowania słabo. Poziom satysfakcji w porównaniu do poprzedniego badania, spadł aż o 11 procent i wyniósł 37% vs. 64% w PKN ORLEN. Jak widać zarówno Zarząd Spółki jak i osoby zarządzające kadrami nie są w stanie wyciągnąć odpowiednich wniosków i wprowadzić działania naprawiające ten spadkowy trend, a mamy wrażenie, że wręcz przeciwnie, podążają w złym w kierunku. W naszej ocenie, działania te mają na celu ograniczyć płace pracowników, tym razem poprzez wypłatę mniejszych premii rocznych. Nie ukrywamy, że takie podejście jest dla nas nieakceptowalne, a droga oszczędzania kosztem pracownika potęguje i tak już wysoką frustrację załogi BOP. Mimo wszystko, apelujemy do menadżerów, aby nie ulegali naciskom i rzetelnie, zgodnie z własnym sumieniem oraz wynikami, oceniali swoich podwładnych. Naszych członków informujemy, iż w przypadku wątpliwości co do ich oceny, będziemy ich reprezentować podczas rozmów z Pracodawcą, mających na celu wyjaśnienie powstałych różnic w ocenie, jeśli zajdzie taka potrzeba.

 

W ubiegłym tygodniu odbyło się otwarcie, lub można by rzec nowa odsłona Pracowni Psychologii Pracy, która znajduje się w strukturze Biura Zarządzania Relacjami Społecznymi. Podczas uroczystego spotkania mieliśmy okazję zapoznać się z nowymi salami badań, zakresem jakim będzie się zajmował Zespół pracowni oraz nowymi metodami badawczymi. Podczas uroczystego otwarcia, Pani Wioletta Kandziak, Dyrektor Wykonawcza ds. Kadr, poinformowała zebranych, że w ramach funkcjonowania pracowni, istnieje również możliwość spotkania się z psychologiem, który zainteresowanym pracownikom udzieli wsparcia w sytuacjach kryzysowych związanych zarówno z pracą jak i życiem prywatnym. Oczywiście z pomocy i wsparcia naszej Psycholog Pani Edyty Kowalkowskiej mogą skorzystać również pracownicy Grupy Kapitałowej.

 

Kolejny temat dzisiejszego Biuletynu jest dość kontrowersyjny, jednak w naszej ocenie musimy się z Wami nim podzielić. Co jakiś czas do organizacji związkowych wpływają listy, lub mówiąc wprost donosy. Są różne – pisane na kolegów, przełożonych wyższego lub niższego szczebla. Za każdym razem budzi to w nas ogromny niesmak. Nasza organizacja działa transparentnie, zawsze staramy się jak najlepiej reprezentować naszych członków. Pisanie lub być może szkalowanie innych ludzi, bez podpisywania się pod swoimi słowami i brania za nie odpowiedzialności, jest mówiąc delikatnie… słabe i małe.Dlatego oświadczamy, że nie zamierzamy zajmować się donosami, a tym samym, szczuciem jednych pracowników na drugich. Zawsze będziemy zajmować się problemami naszych członków, które nam zgłoszą, natomiast uważamy, że za swoje słowa należy brać odpowiedzialność, a rolą związków zawodowych jest obrona praw pracowniczych, a nie uczestniczenie w prywatnych rozgrywkach.

 

Ostatnia informacja dzisiejszego Biuletynu.W dniu 17.04.2020 roku od godz. 8.00, w Domu Technika w Płocku, odbędzie się Konferencja Sprawozdawcza naszego Związku. Wszystkich Delegatów prosimy o kontakt z Przewodniczącymi Organizacji Oddziałowych, celem uzyskania szczegółowych informacji.

 

W związku ze zbliżającym się Dniem Kobiet, pragniemy złożyć wszystkim kobietom życzenia, wszystkiego najlepszego, dużo szczęścia, by w każdym dniu roku uśmiech na Waszej twarzy gościł tak samo często, jak w tym dniu. Bądźcie zawsze szczęśliwe, złym losom nieznane, uprzejme, czułe, tkliwe, przez wszystkich kochane.Na tym kończymy dzisiejsze informacje oraz życzymy udanego i słonecznego weekendu. Natomiast wszystkim pracownikom, którzy w tym czasie pracują, życzymy spokojnej i bezpiecznej pracy.

 

Przygotował: Michał Umiński – Wiceprzewodniczący Związku.