BIULETYN INFORMACYJNY 
06 kwietnia 2020

 

 

 

Witamy serdecznie w kolejnym Biuletynie informacyjnym naszego Związku. Sytuacja jaka dosięgnęła nas w tym roku, związana z pandemią koronawirusa, wymusiła na nas nowe podejście do życia codziennego jak i zawodowego.Wiosna każdego roku to ważny czas dla wszystkich pracowników Grupy Kapitałowej. Okres ten związany jest corocznie z negocjacjami płacowymi. W związku z niecodzienną sytuacją spowodowaną wystąpieniem koronawirusa, pracodawcy ze Spółek GK poinformowali związki zawodowe działające w każdej z firm, o podjęciu decyzji i wypłacie nagród jednorazowych z okazji Świąt Wielkanocnych na poziomie z ubiegłego roku, jednocześnie proponując przesunięcie negocjacji płacowych na bezpieczniejsze czasy.Niestety, jak wszyscy widzimy, życie pisze zupełnie inny scenariusz, dlatego wspólnie z pracodawcami postanowiliśmy zmierzyć się z dzisiejszą rzeczywistością i rozpoczęliśmy negocjacje płacowe w formie tele lub videokonferencji. Powyższe rozwiązanie nie należy do najwygodniejszych i nigdy nie zamieni relacji na żywo, natomiast najważniejsze aby w tym trudnym czasie wynegocjować dla pracowników podwyżki i skupić się na innych trudnościach dnia codziennego.Na dzień dzisiejszy negocjacje płacowe zakończyliśmy w Spółkach: ORLEN Administracja, ORLEN Laboratorium, ORLEN Budonaft, ORLEN CUK, ORLEN Projekt, ORLEN KolTrans, ORLEN Południe, ORLEN Oil, ORLEN Eko, ORLEN Asfalt, ORLEN Centrum Serwisowe, PPPT oraz CM Medica. W każdym zawartym Porozumieniu uzgodniliśmy stałe wzrosty płac (obligatoryjne i uznaniowe) jak i nagrody jednorazowe. Podczas tegorocznych rozmów pojawiły się nowe rozwiązania związane z benefitami. Pracodawcy zaoferowali jednorazowe zasilenie platformy MyBenefit środkami w wysokości 200 zł. Kolejną nowością, która pojawiła się w tym roku, jest dopłata2do ubezpieczenia grupowego (dla każdego ubezpieczonego pracownika) w wysokości 40 zł miesięcznie, co wprost należy przyjmować jako pewną formę podwyżki obligatoryjnej. Będąc umiarkowanym optymistą, mam nadzieję na zakończenie negocjacji płacowych w większości Spółkach GK do Świąt Wielkanocnych. O kolejnych podpisanych porozumieniach będziemy informowali Was na bieżąco.

 

Z przykrością muszę stwierdzić, że na dzień dzisiejszy tylko w jednej Spółce z całej Grupy Kapitałowej nie doszliśmy do porozumienia – tą firmą jest ORLEN Serwis. W Spółce tej nie jesteśmy organizacją reprezentatywną i choć byliśmy we wspólnym stanowisku związków zawodowych, zgodnie z ZUZP nie posiadamy tak mocnego mandatu do uzgodnień z Pracodawcą jak MZZ GK PKN ORLEN S.A. Liczyliśmy na to, że oddając inicjatywę w negocjacjach największej organizacji w Spółce i będąc we wspólnym stanowisku, doprowadzimy do dobrego końca. Niestety po raz kolejny (w ubiegłym roku było tak samo) przedstawiciele wspomnianej organizacji postawili na szali wszystko – porozumienie lub jego brak i nie zważając na argumenty pracodawcy, mówiące o sytuacji w jakiej znalazła się większość firm w Polsce, o sprawie dziś najważniejszej, którą jest utrzymanie miejsc pracy, koledzy radykalizowali się z dnia na dzień, nie widząc możliwości podpisania porozumienia. W ubiegłym roku pracodawca mógł zawrzeć porozumienie z częścią organizacji i uruchomić podwyżki dla pracowników, w tym roku po wejściu w życie ZUZP, takiej możliwości już nie ma. Należy tu powiedzieć, że Spółka oferowała w dobie szalejącej pandemii, średnio na pracownika 300 zł, dwie nagrody jednorazowe po 1500 zł, dopłatę do PZU 40 zł, kartę zakupową 515 zł oraz doładowanie w ramach MyBenefit 200 zł. Niestety, zgodnie ze wspomnianym zapisem ZUZP w ORLEN Serwis, zgodę na podwyżki muszą wyrazić wszystkie organizacje reprezentatywne i dopiero w przypadku jej braku, pracodawca po dacie 15 kwietnia sam może wprowadzić podwyżki w formie komunikatu – ale czy tak zrobi? – na odpowiedź na to pytanie będzie trzeba jeszcze poczekać. Niestety, jasno trzeba powiedzieć, że populizm nie zna granic i nawet sytuacja w jakiej się wszyscy obecnie znaleźliśmy nie wpłynęła na zdroworozsądkowe podejście do tegorocznych negocjacji wymienionej organizacji związkowej. Dodam, że związek ten nie podpisał porozumień również w ORLEN Laboratorium oraz ORLEN KolTrans (w ubiegłym roku też tak było), ale na szczęście w tych Spółkach są możliwe uzgodnienia z większością organizacji i pozostawienie na marginesie związkowych radykałów. Mając powyższe na uwadze, zastanawiające jest dla nas, co kieruje pracownikami w przystępowaniu do tego związku? Czy kontestowanie wszystkiego, nawet w tak surrealistycznej rzeczywistości jakiej się znaleźliśmy, to sposób na funkcjonowanie? Co daje związkowcowi organizacja, która nie zawiera praktycznie żadnych porozumień? – co by to było gdyby wszyscy się tak zachowywali? Czy uważacie, że bez porozumień pracodawcy jednostronnie oferowaliby warunki takie jak w porozumieniach? – jestem pewny, że nie!

 

Kończąc dzisiejszy Biuletyn, bardzo Was proszę o rozwagę oraz zachowanie zasad bezpieczeństwa w tym trudnym dla nas wszystkich czasie. Zdajemy sobie sprawę z utrudnień jakie stawia przed nami zagrożenie epidemiologiczne, natomiast zdrowie i życie nas wszystkich oraz naszych bliskich jest teraz najważniejsze. Szczególne uznanie kieruję do wszystkich pracowników, którzy są na pierwszej linii frontu. Mimo szerzącej się wkoło pandemii, codziennie pracują w celu utrzymaniu ciągłości produkcji, niezbędnych serwisów czy utrzymania czystości. Również słowa uznania kieruję do moich Koleżanek i Kolegów z ORLEN Ochrony, których zaangażowanie i codzienny trud w zapewnieniu bezpieczeństwa nas wszystkich są dziś do nieprzecenienia. Dlatego proszę, stosujcie się do ich wytycznych, poleceń czy uwag. Mam nadzieję, że wirus, który opanował cały świat, w końcu ustąpi, a nasze życie zarówno zawodowe i prywatne powoli wróci do normalności.

 

Informujemy, że Biuro Związku pracuje codziennie (dyżurowo), natomiast prosimy o ograniczenie wszelkich wizyt do minimum. Wszystkie świadczenia wypłacamy w formie przelewów, dlatego w przypadku wystąpienia takiej potrzeby, prosimy o kontakt z Koordynator Biura Związku Panią Jolantą Tron-Małecką: tel. 691 991 494 lub e-mail jolanta.tron@orlen.plNa koniec ważna informacja dla Delegatów na Konferencję Sprawozdawczą naszej organizacji, która to miała się odbyć w kwietniu tego roku.Zgodnie z podjętą w dniu 19 marca 2020r. Uchwałą Zarządu Związku, Konferencja zostaje odwołana, nowy termin Konferencji Delegatów będzie wyznaczony w 2021r.

 

Życzymy wszystkim zdrowia, spokoju, a przede wszystkim nadziei na przetrzymanie tej niezwykle ciężkiej sytuacji jakim jest koronawirus. Uważajcie na siebie i swoje rodziny!!!

 

Przygotował: Michał Umiński – Wiceprzewodniczący Związku.