BIULETYN INFORMACYJNY 
11 maja 2020

 

Dzisiejszy Biuletyn rozpoczniemy od informacji na temat budowy nowej bramy wraz z wartownią oraz parkingiem przy bramie nr 5.W komunikacie przesłanym przez Biuro Bezpieczeństwa PKN ORLEN S.A. możemy przeczytać:

 

„Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję, że przystępujemy do realizacji zadania inwestycyjnego związanego z budową nowego budynku wartowni nr 5 oraz parkingu dla pojazdów ciężarowych i osobowych. Prace realizowane będą przy zachowaniu zdolności operacyjnej bramy – nie ma możliwości całkowitego wyłączenia obiektu z eksploatacji na czas budowy.Mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu osób od dnia 4 maja 2020 r. na okres 22 miesięcy zamknięte zostaje przejście piesze przez wartownię nr 5. Przez bramę przejeżdżać będą mogły tylko i wyłącznie autocysterny z paliwami, asfaltami oraz produktami petrochemicznymi. Pozostałe pojazdy wjeżdżać będą bramami zlokalizowanymi w południowo – zachodniej części Zakładu Produkcyjnego czyli:-BRAMA nr 1 – całodobowo-BRAMA nr 2 – całodobowo-BRAMA nr 10 – całodobowo (ruch materiałowy)Proszę o poinformowanie zainteresowanych osób i kontrahentów.”Nie ukrywamy, że na powyższe działania oczekiwaliśmy już od dłuższego czasu. Przez wiele lat monitowaliśmy potrzebę kapitalnego remontu lub całkowitej przebudowy tego obiektu wraz z całą niezbędną infrastrukturą tj. parkingiem, łazienkami dla kierowców, czy zapleczem socjalnym".

 

Cieszy fakt, że miejsce to zmieni się na profesjonalne i spełniające wymogi dzisiejszych czasów, a zarazem stanie się kolejną wizytówką naszego zakładu.O postępach prac będziemy informowali Was na bieżąco.Kolejny temat to coroczne święto strażaków.

 

 

W dniu 4 maja obchodzimy „Międzynarodowy Dzień Strażaka”, święto tych, którzy pełnią niebezpieczną, pełną zagrożeń, ale też szlachetną i piękną służbę. Z tej okazji na ręce naszych Koleżanek i Kolegów złożyliśmy następujące życzenia:

 

Drodzy Strażacy i Pracownicy Zakładowej Straży Pożarnej PKN ORLEN S.A. 4 maja to data szczególna dla całego środowiska pożarniczego. W tym dniu obchodzony jest tradycyjnie Dzień Strażaka, stanowiący doskonałą okazję do popularyzacji historycznych wartości służby oraz prezentacji współczesnego oblicza pożarnictwa, jako mobilnej i efektywnie funkcjonującej formacji ratowniczej. To tradycyjnie też dzień refleksji i podsumowań, ale przede wszystkim radości z osiągnięć i dokonań w zawodowej służbie pożarniczej.Strażacy zawsze brali aktywny udział w życiu naszej firmy i jej załogi. Walka z żywiołem oraz ochrona tego co najważniejsze – życia, zdrowia i mienia załogi i przedsiębiorstwa oraz obywateli kraju to Wasz cel nadrzędny. Spełnianie wymagań i oczekiwań Naszej załogi i społeczeństwa sprawia, że jesteście obdarzeni najwyższym uznaniem i zaufaniem społecznym. To oczywisty powód do dumy. Niech ta w pełni zasłużona opinia towarzyszy Państwu każdego dnia, a wspaniała postawa, zaangażowanie i ofiarność będą wzorem dla innych.Z tej właśnie okazji pragniemy serdecznie podziękować wszystkim Naszym strażakom i pracownikom Naszej Zakładowej Straży Pożarnej, największej Jednostki Ochrony Przeciwpożarowej w Kraju. Dziękujemy za poświęcenie, bohaterstwo i za piękną humanitarną działalność w ochronie życia, zdrowia, mienia i środowiska.Z okazji Dnia Strażaka przekazujemy wszystkim strażakom najserdeczniejsze gratulacje i pozdrowienia. Życzymy wiele satysfakcji i zadowolenia z wykonywanych obowiązków zawodowych jak i społecznych, a także wszelkiej pomyślności osobistej.

 

Z wyrazami szacunku

Przewodniczący i Wiceprzewodniczący MBZZ w GK PKN ORLEN S.A.

 

Kolejny temat dotyczy jednej ze Spółek Grupy Kapitałowej. W dniu 27.04.2020r., otrzymaliśmy z ORLEN CUK informację dotyczącą kończącego się pilotażu równoważnego systemu czasu pracy, wprowadzonego w dwóch obszarach firmy: Biurze Obsługi Sprawozdawczości oraz Zespole Fakturowania Biura Obsługi Należności – proces fakturowania i proces obsługi bazy danych.

W piśmie od Pracodawcy, możemy przeczytać taką konkluzję: ,,Zgodnie z zapisami Porozumienia po 6 miesiącach dokonaliśmy analizy zastosowania tego systemu czasu pracy w wymienionych obszarach.Uwzględniając powyższe proszę o dokonanie uzgodnienia w zakresie wycofania się z równoważnego systemu czasu pracy dla Zespołu Fakturowania oraz przedłużenia pilotażowego okresu stosowania systemu równoważnego czasu pracy w Biurze Obsługi Sprawozdawczości o 5 miesięcy tj. do dnia 30.09.2020r.”

 

W związku z powyższym, po przeprowadzeniu konsultacji z naszymi członkami w tej Spółce, zajęliśmy następujące stanowisko w tej sprawie:

 

Szanowni Państwo,Kończący się czas pilotażu, to czas na podsumowania i takiego dokonał pracodawca. Biorąc pod uwagę wątpliwości, jakie pojawiały się już na początku wdrażania tego rozwiązania w życie, nasza organizacja związkowa monitorowała wdrożone rozwiązanie i także po mijającym okresie pozwolimy sobie na krótkie podsumowanie i ocenę pilotażu.Otóż naszym zdaniem jak i pracowników wszystkie „przeciw” jakie wymienił pracodawca w swoim piśmie odnośnie zespołu fakturowania, można odnieść także jako „przeciw” w stosunku do zespołu sprawozdawczości. Jesteśmy zaskoczeni, że mimo negatywnej oceny pilotażu wyrażanej przez pracowników, pracodawca proponuje przedłużyć obowiązywanie stosowania czasu równoważnego w tym obszarze na kolejne 5 miesięcy. Jesteśmy pełni obaw, bo racjonalne i praktyczne argumenty nie znajdują zrozumienia u pracodawcy (chyba, że poprzedni dyrektor obszaru negatywne opinie zabrał ze sobą i w ten sposób mamy nieobiektywną ocenę procesu).

 

Niestety nowy system czasu pracy nie uzyskał aprobaty pracowników, a przede wszystkim nie rozwiązał problemów, do rozwiązania których był dedykowany. Co więcej, nie możemy tu mówić o żadnym konkretnym systemie pracy, ponieważ charakter pracy pracowników obu obszarów jest ściśle zależny od zadań nakładanych ad hoc przez kontrahentów i nie da się tego zakresu wpasować w ramy czasowe bez względu na długość pracy w danym dniu.Pracownicy są wyrozumiali, elastyczni i pracując w podstawowym systemie czasu pracy wypełniają nałożone obowiązki, pozostając dłużej jeśli jest taka potrzeba, a w okresie mniej intensywnym odbierają wypracowane nadgodziny. W każdym razie potrzeb wykonywania pracy dłużej w konkretne dni nie da się z góry określić i czas równoważny też tego nie zmienił.Często dla wykonania zadań potrzebny jest kontakt z kontrahentami, który najczęściej w godzinach 16-18 nie jest możliwy i praca do zrobienia zostaje na dzień kolejny pomimo, że pracownik jest dłużej w pracy.

 

Biorąc powyższe pod uwagę uważamy, że pilotaż równoważnego czasu pracy nie wykazał poprawy procesowej organizacji pracy i jest źle odbierany przez pracowników.W związku z tym nasza organizacja związkowa nie wyraża zgodny na dalsze stosowanie równoważnego czasu pracy w Biurze Obsługi Sprawozdawczości jak i Zespole Fakturowania Biura Obsługi Należności.

 

W związku z pytaniami pracowników ORLEN Serwis płynącymi do naszej organizacji, dotyczącymi negocjacji płacowych w tej Spółce, niestety z przykrością musimy stwierdzić, że na dzień dzisiejszy nie widać „światełka w tunelu”. Niestety radykalizm niektórych organizacji związkowych spowodował, że ORLEN Serwis jest nieliczną firmą Grupy Kapitałowej, w której nie ma ostatecznie zawartego porozumienia płacowego (nadal toczą się negocjacje w Basellu). Niestety część organizacji związkowych podjęło kolejne, radykalne kroki (wejście w spór zbiorowy), które jeszcze bardziej zaostrzyły relacje pomiędzy związkami zawodowymi a pracodawcą. Konflikt się zaostrza, strony się okopują, a pracownicy Serwisu na dzień dzisiejszy nie mogą liczyć na podwyżkę, o benefitach nie wspomnę. Należy przypomnieć, że na stole leżało przyzwoite porozumienie. Łącznie było to 300 zł: 200 zł obligatoryjne dla każdego zatrudnionego pracownika, 100 zł uznaniowe przeliczeniowo na pracownika. Dodatkowo 40 zł dopłaty do PZU dla wszystkich zatrudnionych w Spółce oraz cały pakiet benefitów. Ambicje i populizm niektórych działaczy doprowadził do efektu końcowego, czyli braku podwyżek na dzień dzisiejszy. Niestety scenariusze na najbliższy czas mogą być różne. Jednym z nich, jest możliwość wprowadzenia (wydania) przez pracodawcę komunikatu, w którym sam ustali wysokości tegorocznych podwyżek i wątpliwe jest, że będą to wspomniane wyżej wartości. Zaistniała sytuacja może się powtórzyć analogicznie jak kilka lat temu w PKN ORLEN – jak to się skończyło dla jednego z Panów Przewodniczących, chyba już nie będę przypominał…

 

Na tym kończymy dzisiejsze informacje oraz życzymy udanego i słonecznego weekendu. Natomiast wszystkim pracownikom, którzy w tym czasie pracują, życzymy spokojnej i bezpiecznej pracy.

 

Przygotował: Michał Umiński – Wiceprzewodniczący Związku.