BIULETYN INFORMACYJNY
29 maja 2020

 

 

 

Biuletyn tym razem rozpoczniemy od wiadomości z Grupy Kapitałowej. W środę udało nam się zakończyć negocjacje płacowe w Basell Orlen Polyolefins. Były to ciężkie i długie rozmowy, które obfitowały w nagłe zwroty akcji. Strony rozmawiały, spierały się, rozchodziły się, a mimo wszystko wracały, aby w ostateczności wynegocjować podwyżki dla pracowników. Oczywiście, zawsze można powiedzieć, że mogło być więcej, ale niestety jak to w kompromisie bywa…Negocjacje zakończyły się następującymi ustaleniami: 150 zł obligo od 01.05.2020r, 100 zł obligo od 01.10.2020r, 50 zł uznaniówka od 01.10.2020r, 50 zł Metlife (ubezpieczenie) od 01.07.2020r, My Benefit utrzymany jak w roku ubiegłym 500 zł od 01.07.2020r, Rewaloryzacja dodatku zmianowego oraz ratownictwa chemicznego +4,4% od 01.05.2020r. 2 x 1750 zł nagrody świąteczne.Tym samym Spółka Basell jest praktycznie jedną z ostatnich, w których zakończyły się negocjacje (nie licząc ORLEN Serwisu). We wszystkich firmach, gdzie posiadamy silną reprezentację, wynegocjowaliśmy, w naszej ocenie, dobre podwyżki dla pracowników, zwłaszcza w dobie ostatnich wydarzeń. Niestety nie we wszystkich Spółkach nasza organizacja ma taką liczebność i dlatego zawsze popieramy tam większe organizacje, które w naszej ocenie prowadzą racjonalne negocjacje. Niestety w przypadku ORLEN Serwis, na pewnym etapie racjonalność została zamieniona na populizm i granie ludzkimi emocjami, co zawsze jest prostą drogą do konfliktu, a nie porozumienia.Dlatego przyglądamy się uważnie dalszemu rozwojowi sytuacji w tej Spółce i odpowiadamy retorycznie – lepiej było mieć 300 zł w garści niż 350 zł na dachu. Jak zapewne wszyscy wiedzą, dziś pozostało już tylko 200 zł i to uznaniowo.

 

 

W dniu wczorajszym rozpoczęliśmy negocjacje ZUZP w Spółce ORLEN Eko. Było to pierwsze spotkanie, otwierające cykl rokowań układowych. Pracodawca przysłał nam również projekt dokumentu, który w naszej ocenie jest standardowym w GK i mówiąc szczerze nie powala na kolana (np. wysokość premii, okres dochodzenia do pełnej nagrody rocznej oraz jej wysokość w poszczególnych tabelach realizacji). Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że to początek i są to propozycje negocjacyjne, które będziemy starali się zmienić.

 

Kolejnym tematem z Grupy Kapitałowej to zmiana systemu pracy w Spółce ORLEN Południe. W związku z zaistniałą pandemią, żeby zapewnić bezpieczeństwo pracownikom oraz ciągłość produkcji, Zarząd Spółki w porozumieniu ze związkami zawodowymi działającymi w firmie, podjął decyzję, że na ten trudny dla wszystkich okres zostanie wprowadzony równoważny system pracy (12 godzin) opierający się na rozwiązaniach funkcjonujących w PKN ORLEN S.A. (dotychczas obowiązywał 8-godzinny). Nasza organizacja od dłuższego czasu postulowała, aby w Spółce przeprowadzić pilotaż, dotyczący zmiany aktualnie panującego systemu pracy na system znany w „matce”. Niestety większość organizacji działających w Spółce była delikatnie ujmując… sceptyczna. Natomiast my uważaliśmy, że pracownicy sami powinni zadecydować, po przeprowadzeniu co najmniej 3-miesięcznego pilotażu. Niestety suma summarum, nasza propozycja nie znalazła uznania w oczach większości kolegów związkowców. Dopiero sytuacja w jakiej się wszyscy znaleźliśmy, wprowadziła swoisty pilotaż. Z pierwszych informacji jakie płyną od naszych członków, pracownicy są z niego bardzo zadowoleni i chętnie pozostaliby w tym systemie na stałe. Nasza organizacja uważa, że po zakończeniu epidemii, kiedy to załoga miałaby wrócić do dawnego, 8-godzinnego dnia pracy, powinna być przeprowadzona ankieta wśród wszystkich zainteresowanych, na wzór tej przeprowadzonej w PKN ORLEN S.A. Niech pracownicy sami zadecydują o tym, w jakim systemie chcieliby pracować, a nie działacze związkowi, którzy de facto w większości pracują na jedną zmianę.

 

Kolejnym tematem dzisiejszego Biuletynu jest wypłata premii rocznej dla pracowników PKN ORLEN S.A. W komunikacie od pracodawcy możemy przeczytać: Zgodnie z treścią Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, Pracownikom przysługuje dodatkowa premia roczna wypłacana najpóźniej z wynagrodzeniem za miesiąc czerwiec. Dodatkowa premia roczna przysługuje za poprzedni rok przepracowany w Spółce, a jej wysokość uzależniona jest od realizacji Celu Solidarnościowego i zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie PKN ORLEN. sprawozdania finansowego za rok ubiegły. W związku z sytuacją, jaką mamy do czynienia w bieżącym roku, w tym zawieszeniem organizacji obchodów Dni Chemika, dodatkowa premia roczna za 2019 r. wypłacona będzie jednorazowo z wynagrodzeniem za miesiąc czerwiec.

 

Na koniec. Jak zapewne większość z Was wie, że od dłuższego czasu prowadziliśmy batalię, dotyczącą ustawienia przystanku (wiaty) przy ulicy Chemików obok dawnego OBR. Sprawa się ciągnęła, zmieniały się decyzje i pomysły. Na prośbę naszej organizacji została stworzona odpowiednia interpelacja, a następnie złożona przez Radnego Tomasza Maliszewskiego do Prezydenta Płocka. Dzięki wspólnym staraniom i dobrej współpracy z samorządowcami i władzami miasta, od przełomu miesiąca kwietnia i maja, pracownicy mogą korzystać już z przystanku. Ponadto w trakcie rozmowy z Radnym Maliszewskim otrzymaliśmy zapewnienie, że niebawem w tej lokalizacji pojawi się również oświetlenie. Za wszystkie inwestycje poprawiające bezpieczeństwo i codzienne życie pracowników serdecznie dziękujemy.Na tym kończymy dzisiejsze informacje oraz życzymy udanego i słonecznego weekendu. Natomiast wszystkim pracownikom, którzy w tym czasie pracują, życzymy spokojnej i bezpiecznej pracy.

 

Przygotował: Michał Umiński – Wiceprzewodniczący Związku.