BIULETYN INFORMACYJNY
29 czerwca 2020

 

Witamy serdecznie w kolejnym Biuletynie Informacyjnym naszego Związku. Tym razem głównym tematem będzie spotkanie z Prezesem Zarządu PKN ORLEN S.A. Panem Danielem Obajtkiem, z działającymi w Grupie Kapitałowej związkami zawodowymi, które odbyło się 23.06.2020 roku w Płocku.W spotkaniu również uczestniczyła Dyrektor Wykonawcza ds. Kadr Pani Wioletta Kandziak oraz Dyrektor Biura Zarządzania Relacjami Społecznymi Pani Anna Lewandowska-Romanowska. Spotkanie rozpoczęło się od zabrania głosu przez Pana Prezesa Daniela Obajtka, w którym zaznaczył, iż relacje ze związkami zawodowymi są dla niego niezmiernie ważne. Dalej kontynuował, iż wspólna praca mająca na celu budowanie pozycji firmy, a tym samym podnoszenia bytu pracowników jest naszym wspólnym celem. Zaznaczył również, że dochodzenie do zadawalających pracowników efektów musi odbywać się racjonalnie, w odpowiednim czasie i nie da się naprawić pewnych zaległości od razu. Następnie Prezes odniósł się bezpośrednio do sytuacji w Spółkach Anwil oraz ORLEN Serwis. W sposób stanowczy zaznaczył, iż kreowane przez niektórych liderów związkowych rozwiązania oraz sposób działania (zwłaszcza w spółce ORLEN Serwis) jest dla niego nie do przyjęcia i absolutnie nie zgodzi się na takie prowadzenie negocjacji. Prezes zaznaczył również, że zna prawa związków zawodowych, szanuje je, ale nie podda się presji. Dodał również, że nie obawia się prawdopodobnych pikiet czy manifestacji, niezależnie czy odbędą się one w Płocku czy Warszawie. Na koniec swojej wypowiedzi Prezes mocno zaakcentował również, że nie pozwoli aby Pracownicy Spółki stali się zakładnikami sporu zbiorowego, w którym znajdują się niektóre organizacje związkowe z Pracodawcą w ORLEN Serwisie. Mając na względzie fakt, że prawie w całej Grupie Kapitałowej podwyżki są już od dawna realizowane, Zarząd Spółki otrzymał jasne rekomendacje od właściciela, aby samodzielnie uruchomić stosowne zwiększenie płac dla Pracowników. Nawiasem mówiąc, nasza organizacja wraz z kolegami z pozostałych dwóch Związków ( MZZPRC i OM Solidarność ) w ubiegły piątek złożyła wniosek do Prezesa Zarządu ORLEN Serwis o uruchomienie benefitów i podwyżek płac dla pracowników, pomimo trwającego sporu z reprezentatywnymi związkami w Spółce.

 

Kolejnym tematem, który został poruszony podczas spotkania, był temat przejęcia części pracowników ze spółki Climbex do spółki ORLEN Ochrona. Pan Prezes Daniel Obajtek poinformował nas, iż proces ten jest już na ukończeniu, a opóźnienia jakie wyniknęły, związane były z sytuacją ostatnich miesięcy. Kontynuując temat Spółek związki zawodowe zostały również poinformowane, że zarówno w samym PKN ORLEN jak i całej Grupie Kapitałowej realizowane są przeszeregowania w ramach awansów.W dalszej części spotkania rozmawialiśmy o działaniach związanych z przejęciem Spółki Energa. W związku z tym procesem prowadzona będzie konsolidacja części obszarów z Energii do m.in. spółek: ORLEN Administracja oraz ORLEN Ochrona.Podczas dyskusji poruszony został również temat przejęcia firmy Lotos. Pan Prezes Daniel Obajtek nie chcąc zdradzać „kuchni” stwierdził, że prace zbliżają się ku końcowi i ma nadzieję, że po ostatnich rozmowach, które odbyły się w ubiegłym tygodniu w Brukseli, sprawa znajduje się na ostatniej prostej.Kończąc dzisiejszy Biuletyn, przedstawiłem jedynie główne tematy, jakie poruszane były podczas wtorkowego spotkania. Podczas godzinnej rozmowy poruszaliśmy również inne tematy związane z m.in. pandemią czy działaniami prospołecznymi. Prezes Zarządu Pan Daniel Obajtek zachęcał, aby przekazywać pracownikom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji zarówno rodzinnej jak i zdrowotnej, że mogą liczyć na wsparcie firmy poprzez zarówno nasz Fundusz Socjalny jak i naszą Fundację ORLEN.

 

Z OSTATNIEJ CHWILI!Mamy do przekazania bardzo dobrą informację ze spółki ORLEN Serwis.Zarząd Spółki wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Pracowników, biorąc także pod uwagę wniosek trzech organizacji związkowych, o którym wspomnieliśmy wcześniej w naszym Biuletynie, podjął samodzielną decyzję w sprawie przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na rok 2020 w ORLEN Serwis S.A.3Zarząd poinformował Pracowników, że mimo nieudanych prób porozumienia z przedstawicielami organizacji związkowych, Pracodawca uznał, że nie może sobie pozwolić na niedocenienie zaangażowania Pracowników i czekać na rozstrzygnięcie przeciągającego się sporu z reprezentatywnymi związkami w Spółce.Pracownicy Spółki na mocy decyzji Pracodawcy otrzymają podwyżkę obligatoryjną:- od dnia 1 czerwca 2020 r. w wysokości 100 PLN brutto,- od dnia 1 października 2020 r. w wysokości 100 PLN brutto.Uznaniowy wzrost wynagrodzeń od dnia 1 sierpnia naliczeniowo na jednego uprawnionego Pracownika w wysokości 50 PLN brutto.Wypłatę nagrody jednorazowej w miesiącu grudniu w wysokości 1500 PLN brutto na każdego uprawnionego Pracownika.Uruchomienie środków na Karcie Zakupowej umożliwiającej zakup towarów i usług na stacjach paliw PKN ORLEN w dniu 31.07.2020 r. w wysokości 515 PLN bruttoDopłatę do składki ubezpieczeniowej Pracownikom objętym obowiązującym w ORLEN Serwis S.A. Grupowym Ubezpieczeniem Pracowniczym na Życie od miesiąca lipca 2020 r. w wysokości 40 PLN brutto miesięcznie.Dodatkowe doładowanie indywidualnych kont na platformie kafeteryjnej MyBenefit w dniu 1 lipca 2020 r. w wysokości 200 PLN brutto (200 pkt).Podwyżki i benefity jak widać są niewiele gorsze od tego, co można było osiągnąć przez porozumienie ( wtedy łącznie było 300 PLN ), ale już wtedy było widomo, że czym później tym klimat do podwyżek będzie trudniejszy.Niestety brak porozumienia w kwietniu, wprowadził nerwową atmosferę wśród Pracowników Spółki, dodatkowo podgrzewaną jałowym sporem zbiorowym. Widać, że przy dobrej woli stron, temat można było zamknąć dwa miesiące temu, podwyżki byłyby większe i już w portfelach Pracowników.Populistyczne zachowanie organizacji związkowych, które wszczęły spór zbiorowy w czasie pandemii, nacechowane jest dbaniem przede wszystkim o interesy działaczy związkowych, a nie dobro Pracowników.Na szczęście dla Pracowników, Zarząd Spółki przy rekomendacji właściciela, o której wspominaliśmy, a także przy naszym skromnym udziale, podjął pro-pracownicze decyzje.Do Pracowników teraz należy ocena działalności poszczególnych związków zawodowych i sens przynależności do tych, a nie innych organizacji związkowych.

 

Na tym kończymy dzisiejsze informacje oraz życzymy udanego i słonecznego weekendu. Natomiast wszystkim pracownikom, którzy w tym czasie pracują,

życzymy spokojnej i bezpiecznej pracy.

 

Przygotował: Michał Umiński – Wiceprzewodniczący Związku.