Biuletyn Informacyjny
27 lipca 2020

 

 

 

Dzisiejszy Biuletyn rozpoczniemy od gorącej informacji, dotyczącej przejęcia Grupy Lotos przez PKN ORLEN S.A. W dniu 14.07.2020 roku w siedzibie Spółki w Warszawie odbyła się konferencja prasowa z udziałem: Premiera Pana Mateusza Morawieckiego, Wicepremiera Pana Jacka Sasina oraz Prezesa Zarządu PKN ORLEN S.A. Pana Daniela Obajtka, podczas której gospodarz spotkania Pan Prezes Obajtek poinformował licznie zgromadzonych gości i dziennikarzy o tym, iż Komisja Europejska wyraziła zgodę na przejęcie Lotosu przez ORLEN, jednak pod pewnymi. Podczas konferencji doszło również do podpisania listu intencyjnego pomiędzy Skarbem Państwa a PKN ORLEN, w sprawie przejęcia PGNiG. Na dzień dzisiejszy trwają prace nad harmonogramem transakcji oraz jej modelem. Do tego celu w obu firmach zostały powołane specjalne zespoły.Podczas przemówień Premier Mateusz Morawiecki podkreślał m.in., że - przejęcie Grupy Lotos przez PKN ORLEN jest jednym z ważniejszych procesów dla kształtu polskiej gospodarki. Następnie dodał - przed nami dekady inwestycji w nowe technologie, w transformację energetyczną, której powiększony Orlen jest kluczowym podmiotem. Dla przeprowadzenia tak skomplikowanego procesu gospodarczego niezbędna jest odpowiednia siła kapitałowa, niezbędne są możliwości, które pojawiają się wraz ze skalą. Natomiast Prezes PKN ORLEN S.A. Pan Daniel Obajtek powiedział m.in. - zgoda Komisji Europejskiej na połączenie PKN ORLEN i Grupy LOTOS to sygnał, że w Europie potrzebne są silne, multienergetyczne koncerny. To historyczny moment dla obu koncernów i polskiej gospodarki.

 

Patrząc na dynamikę ostatnich miesięcy, zapewne większość z nas zdaje sobie sprawę, że na naszych oczach tworzy się historia. Wielu z nas, mając wieloletnie doświadczenie w tej Spółce, zadaje sobie również szereg pytań: Jak będzie wyglądała konsolidacja pomiędzy poszczególnymi spółkami? Które z pierwotnej Grupy Kapitałowej będą liderami połączeń? Które zaś zostaną wchłonięte do struktur Energii, Lotosu czy w przyszłości PGNiG? W związku z wieloma nurtującymi nas pytaniami, strona pracodawcy zaprosiła w dniu wczorajszym organizacje związkowe, na spotkanie mające przedstawić nam zarys całej transakcji. W spotkaniu uczestniczyli: Dyrektor Wykonawczy ds. Kadr Pani Wioletta Kandziak, Pełnomocnik Zarządu ds. połączenia - Doradca Zarządu Pan Artur Cieślik, Dyrektor Wykonawczy ds. Logistyki Pan Błażej Krawczyszyn, Dyrektor Biura Infrastruktury i Rozliczeń Logistyki Pan Rafał Zaremba, Dyrektor Biura Zarządzania Relacjami Społecznymi Pani Anna Lewandowska-Romanowska. Podczas rozmowy przedstawiono nam wymogi, jakie w ramach połączenia wniosła Komisja Europejska (warunkowa zgoda). Po stronie PKN ORLEN S.A. głównym wymogiem jest zbycie podmiotowi niezależnemu 4 Terminali Paliw oraz (opcjonalnie) części przedsiębiorstwa ORLEN KolTrans (przewozy). Co oznacza, że w przypadku pierwszego elementu, warunkuje on połączenie (jest niezbędny), natomiast co do naszej Spółki ORLEN KolTrans, w przypadku braku zainteresowania ze strony podmiotu zewnętrznego, ta część przedsiębiorstwa zostanie nadal w strukturach i nie będzie miało to wpływu na proces konsolidacji.Podczas rozmowy poruszyliśmy również temat zabezpieczenia pracowników Terminali i (opcjonalnie) ORLEN KolTrans. W odpowiedzi, Pani Dyrektor Wioletta Kandziak poinformowała nas, że na pewno będziemy w tej sprawie szukali wspólnego porozumienia, w zakresie zapewnienia pracownikom zatrudnienia na wynegocjowany okres (np. kilkuletni) oraz innych rozwiązań z tym procesem związanych, o których dziś za wcześnie, żeby rozmawiać. Analogiczne rozmowy odbędą się w przypadku, kiedy miałoby dojść do zbycia części ORLEN KolTrans.

Ponadto w komunikacie przesłanym przez pracodawcę, jaki otrzymały wszystkie organizacje związkowe, napisano m.in.: Odnosząc się do kwestii pracowniczych, pragnę uspokoić, że realizacja środków zaradczych w żadnym wypadku nie oznacza zwolnień pracowników.3W najbliższym czasie zostaną rozpoczęte rozmowy ze wszystkimi działającymi w PKN ORLEN oraz w spółce ORLEN KolTrans związkami zawodowymi, mające na celu wypracowanie porozumienia przewidującego pakiet świadczeń dla pracowników ORLEN (w tym gwarancje zatrudnienia), którzy są objęci środkami zaradczymi. W przypadku PKN ORLEN, rozmowy z partnerem społecznym, dotyczyć będą pracowników czterech Terminali Paliw, a w przypadku spółki ORLEN KolTrans (opcjonalnie) – części Spółki w zakresie działalności dotyczącej transportu kolejowego paliw.Podczas spotkania, poruszyliśmy również temat łączenia Spółek bliźniaczych w obu firmach. W odpowiedzi, Pełnomocnik Zarządu Pan Artur Cieślik powiedział, że na dzień dzisiejszy, ze względu na złożoność procesu nie da się jeszcze mówić o szczegółach. Podkreślił również, że ten proces będzie rozłożony na kilka lat. O dalszym rozwoju sytuacji będziemy informowali Was na bieżąco.

 

W ostatnim czasie, na wniosek pracowników, spotkaliśmy się z Prezes ORLEN Ochrona Panią Agnieszką Okołotowicz. Było to kolejne, cykliczne spotkanie z naszą organizacją. Tematem rozmowy były problemy i niepokoje pracownicze. Podczas dyskusji, Pani Prezes wielokrotnie zaznaczała, że Spółka jest w dobrej kondycji, rozwija się i co najważniejsze znajduje nowe rynki. Prezes Zarządu zaznaczyła również, że każdy pracownik, który widzi swoje miejsce w tej firmie i chce pracować, dostanie taką możliwość. Podczas spotkania rozmawialiśmy również o wyborach Społecznego Inspektora Pracy, Rady Pracowniczej oraz Rzecznika Etyki. Poruszyliśmy również kwestię ZUZP. W odpowiedzi usłyszeliśmy, że temat Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w ORLEN Ochrona jest nadal aktualny i po okresie urlopowym, w jaki właśnie weszliśmy, Zarząd Spółki chciałby się spotkać ze związkami zawodowymi w celu rozpoczęcia prac.

 

Kolejną Spółką, w której odbyliśmy spotkanie, to ORLEN Projekt. Podczas rozmowy z Prezesem Zarządu Panem Marcinem Kaszą, omówiliśmy problemy bieżące, rozmawialiśmy również o planach rozwojowych Spółki, które nie ma co ukrywać są dość imponujące. Zwróciliśmy się również z prośbą do Pana Prezesa, o możliwość rozważenia zmiany wysokości dofinansowania zakupu okularów korygujących wzrok, ze względu na fakt, iż kwota zwrotu jest niezmienna od 7 lat.

 

Kolejne spotkanie w ramach Grupy Kapitałowej odbyliśmy w ORLEN Oil. Podczas wideokonferencji Zarząd przedstawił kondycję finansową Spółki oraz plany na najbliższy okres. Podczas dyskusji zgłosiliśmy kilka wniosków m.in.: odpowiednie wręczanie jubilatom dyplomów przekazywanych przez Zarząd Spółki czy rozważenie upominków dla pracowników za zaangażowanie w trudnym okresie. Na koniec, po raz kolejny poprosiliśmy o przegląd zapisów Regulaminu Wynagradzania, zwłaszcza tabeli wynagrodzeń oraz zasad wypłaty nagrody rocznej. Naszym zdaniem (zwłaszcza w drugim elemencie), firma powinna przyjąć zapisy obowiązujące w PKN ORLEN lub w ostateczności przyjąć zapisy, które znalazły się w najnowszych ZUZP-ach innych Spółek Grupy Kapitałowej. Dla przypomnienia, w Regulaminie nagrody rocznej w ORLEN Oil aktualnie znajduje się następujący zapis:„W przypadku realizacji w danym roku kalendarzowym Celu Solidarnościowego na poziomie poniżej 80% planu, nagroda roczna nie jest wypłacana” – co niestety, jakiś czas temu miało miejsce.

 

W dniu wczorajszym, wspólnie z kolegami z Ruchu Ciągłego, złożyliśmy wniosek do Prezesa Zarządu ORLEN Serwis, prosząc w nim o uruchomienie dodatkowych środków na podwyżkę obligatoryjną dla pracowników tej Spółki.Organizacje związkowe działające w ORLEN Serwis S.A., tj.: Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A. i Międzyzakładowy Branżowy Związek Zawodowy w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A., które nie pozostają w sporze zbiorowym z Pracodawcą, mając na uwadze pandemię SARS – CoV - 2 oraz ogromne zaangażowanie Pracowników w procesy remontowe w tym trudnym czasie, zwracają się do Zarządu Spółki z prośbą o uruchomienie dodatkowych środków pieniężnych na podwyżkę obligatoryjną dla Pracowników Spółki w wysokości 50 zł naliczeniowo na jednego pracownika od 1 sierpnia 2020 roku.Gratyfikacja taka byłaby dla Pracowników Spółki wyrazem uznania dla ich pracy w warunkach związanych z pandemią, byłaby także dopełnieniem wydanego przez Pana Prezesa Zarządzenia o wzroście wynagrodzeń w Spółce i uwzględniała kwoty zaproponowane w trakcie tegorocznych negocjacji płacowych.Jesteśmy przekonani, że taki gest ze strony Pracodawcy wyszedłby naprzeciw oczekiwaniom Pracowników.Bardzo prosimy o przychylenie się do naszej prośby.

 

Kolejnym drażliwym tematem pracowniczym, to ostatnie ruchy kadrowe (likwidacja stanowisk pracy) w Spółce Petrotel. W związku z powyższym, nasza organizacja odbyła spotkanie z Zarządem Spółki, podczas którego przekazaliśmy tematy nurtujące pracowników. Rozmawialiśmy o tym, że pracownicy boją się o swoją przyszłość. Według nich, reorganizacja, a co za tym idzie zwolnienia, dotykają wyłącznie szeregowych pracowników o niższych uposażeniach. Podczas, nie ma co ukrywać trudnej i czasami emocjonalnej rozmowy, Zarząd firmy zapewnił, że wszystkie redukcje stara się wykonywać w sposób ewolucyjny a nie rewolucyjny. Za każdym razem rozpatrywane są różne scenariusze (np. redukcje etatów osób, które osiągną wiek emerytalny), natomiast zawsze Zarząd ma świadomość, iż każdy zwolniony pracownik nie wpływa motywująco na załogę. Oczywiście dalszy rozwój sytuacji na dzień dzisiejszy jest nie do przewidzenia, natomiast w naszej ocenie sytuacja powinna się w najbliższym okresie unormować.

 

Na koniec mało radosna informacja na temat naszego związkowego pikniku.Ze względu na trwający stan zagrożenia epidemicznego w związku z pandemią koronawirusa i związane z tym obostrzenia, musimy w tym roku zrezygnować z organizacji pikniku związkowego.Mamy nadzieję, że nasza decyzja spotka się ze zrozumieniem.Na tym kończymy dzisiejsze informacje oraz życzymy udanego i słonecznego weekendu. Natomiast wszystkim pracownikom, którzy w tym czasie pracują, życzymy spokojnej i bezpiecznej pracy.

 

Przygotował: Michał Umiński – Wiceprzewodniczący Związku.