Biuletyn Informacyjny
21 sierpnia 2020

 

 

Dzisiejszy Biuletyn rozpoczniemy od informacji o zakończeniu sporu zbiorowego w Spółce ORLEN Serwis. Strony – pracodawca oraz organizacje związkowe pozostające w sporze zbiorowym, doszły do konsensusu, wynikiem czego było podpisanie porozumienia o następującej treści:

1. Obligatoryjny wzrost wynagrodzeń zasadniczych Pracowników, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w wysokości 50,00 zł brutto od dnia 01 października 2020 r.

2. Obligatoryjny wzrost wynagrodzeń zasadniczych obejmował będzie Pracowników zatrudnionych w ORLEN Serwis S.A. na podstawie umowy o pracę na dzień 31.07.2020 r. i pozostających jednoczenie w zatrudnieniu na dzień uruchomienia środków na obligatoryjny wzrost wynagrodzeń zasadniczych, tj. na dzień 01 października 2020 r.

3. Waloryzację dodatków i świadczeń określonych kwotowo w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy dla uprawnionych Pracowników, za wyjątkiem wynagrodzeń zasadniczych – o wskaźnik 4,4% ze skutkiem od dnia 01.10.2020 r.

 

Na wniosek dwóch organizacji (naszej oraz Ruchu Ciągłego) pracodawca zaproponował w dniu 6 sierpnia 2020 r. zawarcie dodatkowego porozumienia, wprowadzającego realizację podwyżki obligatoryjnej miesiąc wcześniej, tj. od dnia 1 września 2020 r.Cieszy fakt zakończenia tego kilkumiesięcznego konfliktu, nie mniej jednak na koniec ciśnie się na usta jedynie konkluzja, że powyższe rozwiązania (w bardzo zbliżonej formie) „leżały już na stole” w marcu tego roku. W naszej ocenie, niepotrzebne było grzanie i eskalacja emocji, bo urobek w porównaniu z ambicjami był niewielki.

 

W dniu 11 sierpnia 2020 roku, wspólnie z Solidarnością oraz Ruchem Ciągłym wystosowaliśmy pismo do Prezesa Zarządu Spółki ORLEN KolTrans Pana Krzysztofa Duszczyka, o wyznaczenie daty spotkania stron tegorocznego Porozumienia Płacowego, celem dokonania uzgodnień, dotyczących dodatkowej nagrody jednorazowej z tytułu 20-lecia powstania Spółki. O wynikach będziemy informowali

 

Was na bieżąco.Kolejnym tematem jest spotkanie podsumowujące (trochę wymuszonego wirusem) pilotażu równoważnego czasu pracy w ORLEN Południe. W dniach 22.06.-15.07.2020 roku w Spółce została przeprowadzona ankieta, w której pracownicy mieli ocenić, a tym samym wyrazić swoje za lub przeciw, co do przyszłości takiego grafiku w firmie. Po zliczeniu oddanych ankiet, okazało się, że frekwencja wyniosła 93%, co bardzo cieszy i tym samym daje bardzo miarodajny wynik. I tak za kontynuowaniem 12 godzinnego czasu pracy opowiedziało się aż 72% pracowników. Dla naszej organizacji mającej już doświadczenie z PKN ORLEN, wynik nie był wielkim zaskoczeniem. Od samego początku, wraz z Przewodniczącym Januszem Barańcem z Ruchu Ciągłego (z Zakładu w Jedliczach) przekonywaliśmy pozostałe Związki do chociażby pilotażu systemu i możliwości oceny jego przez samych pracowników. Sytuacja w jakiej znaleźliśmy się wszyscy (koronawirus), wymusił na pracodawcy takie rozwiązanie i dlatego pracownicy mieli szansę porównać ten system pracy, z tym jaki mieli dotychczas (pracowali ciągiem 7 dni po 8 godzin). Podczas spotkania Prezes Zarządu poinformował, iż firma aby po okresie zagrożenia epidemiologicznego mogła wprowadzić ten system pracy, musi przeprowadzić analizy i ewentualnie dokonać pewnych zmian w zakresie BHP.

 

O dalszym rozwoju sytuacji będziemy informowali Was na bieżąco.Na początku tego tygodnia otrzymaliśmy (do wiadomości) pismo od Prezydenta Miasta Płocka Pana Andrzeja Nowakowskiego kierowane do Prezesa Zarządu PKN ORLEN S.A. Pana Daniela Obajtka, w którym Prezydent zwraca się z propozycją, aby PKN ORLEN objął patronat – jako sponsor tytularny – nad budowanym aktualnie stadionem w Płocku. Stoimy na stanowisku, że nasza firma, która w dużej mierze wspiera polską kulturę, sport oraz wiele innych przedsięwzięć ogólnopolskich, powinna wesprzeć również naszą lokalną sprawę. Tym bardziej, że takie rozwiązania są już znane w Polsce, gdzie jedna ze Spółek z naszej Grupy jest sponsorem tytularnym – Stadion Energa Gdańsk. Płocki sport jest dla mieszkańców bardzo ważny. Kilka pokoleń kibiców wyrosło na kanwie naszego Klubu i dla wielu z nich, rzeczą oczywistą i nierozerwalną jest symbioza miasta z największym w Polsce zakładem. Nie ma co ukrywać, że wielu mieszkańców ale i też pracowników uważa, że nasza firma bardzo angażuje się w sprawy „wielkie”, jednak chcieliby aby sprawy lokalne były również dostrzegane.

 

Ostatnim, jednak niezmiernie ważnym tematem, jest wsparcie dla małej Zosi Paczwy z Płocka. W ramach akcji „Challenge dla Zosi” nasza organizacja została nominowana do akcji „pompowania” przez Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego. Uważamy, że akcja jest słuszna i należy pomagać słabszym, co często czynimy. Dlatego jako związek zawodowy postanowiliśmy przekazać środki finansowe na konto Zosi. Również wszystkich członków i sympatyków Związku zachęcamy do wpłaty na rzecz „Walecznej Zosi”. Wiadomo cała akacja, to również wyzwanie polegające na wykonaniu pompek lub przysiadów. Z powodu okresu urlopowego oraz faktu, iż wielu z Was jest na wypoczynku lub pracuje w domu, postanowiliśmy naszą akcję przeprowadzić w troszkę inny sposób. Każdy Członek Związku lub jego rodzina, który miał ochotę na „pompowanie” na rzecz Zosi, wykonał stosowne zdjęcie i nam je przesłał. Dzięki temu powstał wspaniały kolaż z naszej akcji. Tym samym dalej rzucamy „szlachetne wyzwanie” do realizacji tej akcji kolejnym firmom – OTP S.A. oraz Petrotel.

 

Na tym kończymy dzisiejsze informacje oraz życzymy udanego i słonecznego weekendu. Natomiast wszystkim pracownikom, którzy w tym czasie pracują, życzymy spokojnej i bezpiecznej pracy.

 

Przygotował: Michał Umiński – Wiceprzewodniczący Związku.