BIULETYN INFORMACYJNY
11 września 2020

 

 

Dzisiejszy Biuletyn rozpoczniemy od informacji dotyczących wyborów Społecznych Inspektorów Pracy w PKN ORLEN S.A. Na dzień dzisiejszy przeszliśmy etap konsultacji i czekamy na oficjalny komunikat Pracodawcy dotyczący tego procesu. Po wydaniu stosownego dokumentu rozpoczniemy wybory, które mamy nadzieję zakończyć do końca września. W miesiącu październiku odbędzie się zebranie, na którym gremialnie wszyscy nowi Społeczni Inspektorzy wybiorą Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy w PKN ORLEN S.A. na nową kadencję 2020-2024.

 

W ubiegły piątek odbyło się spotkanie z przedstawicielami służb BHP oraz kadry zarządzającej obszarami produkcji w Spółce ORLEN Południe. Rozmowa dotyczyła dostosowania firmowych wymogów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy tak, aby pracownicy tej Spółki przeszli już na stałe na równoważny czas pracy. Aktualnie ze względów bezpieczeństwa, związanego z zagrożeniem covid-19, pracownicy wykonują swoją pracę w takim właśnie systemie. Dla przypomnienia, w sierpniu tego roku w Spółce została przeprowadzona ankieta, w której 72% pracowników opowiedziało się za pozostaniem w 12-godzinnym czasie pracy. O postępach będziemy informowali Was na bieżąco.

 

W Spółce ORLEN Oil, wyszliśmy również z inicjatywą dotyczącą przejścia pracowników z systemu 8-godzinnego na system 12-godzinny. W piśmie do Prezesa Zarządu Pana Janusza Fudały napisaliśmy:

 

„Mając na uwadze zagrożenie związane z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem, w celu ograniczenia kontaktu pomiędzy Pracownikami Spółki, zminimalizowania ryzyka zakażenia oraz zapewnienie bezpieczeństwa, występujemy z inicjatywą, o wprowadzenie2decyzją Pracodawcy, na mocy art. 15x Ustawy z dnia 31 marca 2020 roku poz. 568 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, równoważnego systemu czasu pracy dla Pracowników zatrudnionych w podstawowym systemie czasu pracy czterobrygadowej organizacji czasu pracy.Kolejnym argumentem wprowadzenia takiego systemu czasu pracy jest jego funkcjonowanie w większości Spółek Grupy Kapitałowej ORLEN, w tym wprowadzony ostatnio w ORLEN Południe, gdzie po kilku miesiącach pilotażu, pracownicy w ankiecie wyrazili aprobatę dla pracy w takim systemie (70% zadowolonych pracowników).Uważamy, że w spółce ORLEN Oil powinien również funkcjonować system czasu pracy, który jest dobrze odbierany przez pracowników, jak i zgodny z normami prawa pracy.Jako organizacja związkowa działająca we wspomnianych zakładach w Grupie Kapitałowej ORLEN, deklarujemy współdziałanie z Pracodawcą w ewentualnej zmianie systemu czasu pracy.”

 

Czekamy na odpowiedź władz Spółki, a o efektach będziemy informowali Was na bieżąco.

 

Kolejnym tematem dzisiejszego Biuletynu to Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Analizując dane dotyczące wykorzystania środków za I półrocze widać, że w niektórych Spółkach (zwłaszcza tych „nowych” w ZFŚS) jest minimalne lub wręcz zerowe wykorzystanie z zakresu np. leczenia sanatoryjnego. Dlatego przypominamy, że zgodnie z zapisem regulaminu:

 

1.1. Dofinansowanie do leczenia sanatoryjnego

 

Warunkiem otrzymania dofinansowania do leczenia sanatoryjnego jest spełnienie wymogów określonych w pkt.1.1. oraz dołączenie do wniosku skanu faktury/ rachunku za pobyt na leczeniu sanatoryjnym. Prawo do dofinansowania podwyższonego o 50% w stosunku do przysługującego dofinansowania do wypoczynku, przysługuje, w przypadku indywidualnego opłacenia pobytu i leczenia sanatoryjnego przez osobę uprawnioną.

 

Na koniec informacja dotycząca krwiodawstwa. 17 oraz 21 września br. w godz.: 9 – 14 odbędzie się kolejna Akcja Krwiodawstwa w GK PKN ORLEN S.A. Mając na uwadze obecny stan epidemiologiczny w kraju, a także wszystkie obostrzenia, z którymi każdy z nas zmaga się każdego dnia, organizator zapewnia o zachowaniu wszelkich środków ostrożności podczas trwania akcji. Serdecznie zapraszamy wszystkie chętne osoby do udziału w akcji.

 

- 21.09.2020 r., w godz. 9:00 – 14:00 w Płocku,parking Centrum Administracji PKN ORLENul. Chemików 7, 09-411 Płock· 17.09.2020 r., w godz. 9:00 – 14:00 w Warszawie.

 

- Parking Budynku Senator,ul. Bielańska 12, 00-085 Warszawa.

 

Na tym kończymy dzisiejsze informacje oraz życzymy udanego i słonecznego weekendu. Natomiast wszystkim pracownikom, którzy w tym czasie pracują, życzymy spokojnej i bezpiecznej pracy.

 

Przygotował: Michał Umiński – Wiceprzewodniczący Związku.