BIULETYN INFORMACYJNY
02 października 2020

 

 

Dzisiejszy Biuletyn rozpoczniemy od informacji, dotyczących Społecznych Inspektorów Pracy w PKN ORLEN S.A. Tak jak pisaliśmy w poprzednim Biuletynie, rozpoczęliśmy proces wyborczy, który realizowany jest od dwóch tygodni. W wielu obszarach naszej firmy mamy wyłonionych już nowych lub „nowych – starych” Inspektorów i można by rzec, że wybory wydziałowych SIP powoli dobiegają końca. Przed nami walne zebranie wyborcze, dotyczące wyboru Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy na kadencję 2020-2024 r.

 

Kolejny temat to tegoroczne wybory Zasłużonych Pracowników. Jak co roku do tytułu „Zasłużonego Pracownika PKN ORLEN S.A.” zostało nominowanych 30. pracowników w trzech kategoriach:

 

  • Za całokształt wzorowej pracy zawodowej.
  • Za szczególne osiągnięcia zawodowe w roku poprzedzającym przyznanie tytułu.
  • Za postawę prospołeczną.

 

O ostatecznych wynikach wyłonionych 15. laureatów tegorocznej edycji „Zasłużony Pracownik PKN ORLEN S.A. 2020” Pracodawca poinformuje w oddzielnym komunikacie.

 

W dniu wczorajszym odbyło się kolejne w tym roku posiedzenie komisji BHP w PKN ORLEN S.A. spośród kilku ciekawych i merytorycznych dyskusji chcieliśmy wspomnieć i skomentować tą dotyczącą poprawy warunków pracy pracowników produkcji. Kilka miesięcy temu z inicjatywy Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy Pawła Zdrojewskiego, Komisja zarekomendowała wprowadzenie do użytku szaf suszarniczych służących do szybkiego suszenia i przewietrzania odzieży roboczej, rękawic oraz obuwia. Urządzenie to jest przydatne, gdy odzież robocza zostaje zamoczona, co niestety w okresie jesienno-zimowym może się często zdarzyć. To tyle w pigułce o samych szafach, których funkcjonalność i przydatność trudno podważyć. Na pewno przyczynią się one do poprawy komfortu i warunków pracy. Pomimo niezaprzeczalnych zalet tego urządzenia, nasze olbrzymie zdziwienie na obradach komisji wywołało przedstawione zapotrzebowanie na te urządzenia z poszczególnych obszarów petrochemii i rafinerii. Okazało się, że są duże obszary takie jak PR 9 czy też PR 4 gdzie zarządzający nie widzą potrzeby posiadania takiej szafy. Czy to oznacza, że na Reformingach, Bloku Olejowym, a także w innych miejscach, gdzie nie dokonano zapotrzebowania, nie pada deszcz? nie mokną ubrania? a może pracownicy nie wychodzą w złych warunkach pogodowych na powietrze? Oczywiście, że tak jak na pozostałych instalacjach tak i tam odzież pracowników często jest mokra i na pewno takie urządzenia by im się przydały. Dlaczego więc szefostwo tych obszarów uznało, że u nich nie ma potrzeby zakupu takich urządzeń ? - trudne pytanie…

Może nadmierna dbałość o wydatki ? Niby nic złego, ale czemu kosztem poprawy komfortu pracy pracowników. Może niechęć do procedur zakupowych? – ale to należy do ich obowiązków. Tak naprawdę nie znamy przyczyn niechęci do tego typu inicjatyw. Mam nadzieję, że przełożeni odpowiedzialni za ten element, zreflektują się i zweryfikują swoje decyzje w tej sprawie. Przy udziale Zakładowego Inspektora Pracy będziemy bacznie przyglądać się tej sprawie.

 

Aktualnie w dwóch Spółkach Grupy Kapitałowej prowadzone są negocjacje Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. W Spółce ORLEN Eko można by rzec, lekko się „zacięliśmy” na sprawach związanych z finansami tj. m.in. nad wysokością premii czy wysokością nagrody rocznej w poszczególnych kategoriach realizacji celów. Kolejną Spółką w jakiej negocjujemy ZUZP jest Spółka ORLEN Ochrona. Po pierwszej (dwudniowej) sesji „przepracowaliśmy” materiał zaproponowany przez pracodawcę. Wskazaliśmy elementy, w których widzielibyśmy inne rozwiązania, niż te nam zaproponowane. Wnieśliśmy m.in. o rozszerzenie ścieżki kariery zawodowej dla pracowników ochrony, zaproponowaliśmy zmianę wysokości premii oraz ustanowienie ryczałtu zmianowego na poziomie PKN ORLEN S.A. Dyskutowaliśmy również nad propozycjami dotyczącymi nagrody rocznej, która w tej Spółce byłaby całkowicie nowym elementem. O dalszych postępach prac w obu firmach będziemy pisali na bieżąco.

 

Pozostając przy Spółce ORLEN Ochrona. Na wniosek naszego związku zawodowego odbyło się spotkanie, dotyczące poprawy warunków pracy na bramie tymczasowej nr 5 (aktualnie trwa tam budowa nowego obiektu). W spotkaniu uczestniczyli oprócz naszej organizacji, Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy z PKN ORLEN S.A., Szef Ochrony Zakładu Produkcyjnego oraz Kierownik z Biura Bezpieczeństwa. Ze względu na brak możliwości ustawienia zadaszenia nad wjazdem/wyjazdem z i na Zakład, które chroniłby pracowników przed deszczem i śniegiem, wnieśliśmy o zakup ubraniowych szaf suszących, o których napisaliśmy w temacie dotyczącym pracowników PKN ORLEN S.A. Uważamy, że te, jakże przydatne urządzenia powinny stanąć również w innych miejscach Spółki. Poza tym Biuro Bezpieczeństwa PKN ORLEN obiecało wprowadzić kilka dodatkowych usprawnień, które wskazaliśmy podczas spotkania. Dodatkowo poprosiliśmy Szefa Ochrony o zakup profesjonalnych płaszczy przeciwdeszczowych. Już dziś udało się poprawić byt pracownikom poprzez wydawanie (sukcesywne) odzieży termo-aktywnej oraz nowego wzoru obuwia (o wiele cieplejszego niż te dotychczasowo używane).

 

Na koniec temat dotyczący programu MyBenefit. Przypominamy wszystkim pracownikom odchodzącym na emeryturę, że z dniem odejścia z firmy, konto pracownika jest blokowane i wszystkie środki nie wykorzystane na platformie przepadają bezpowrotnie.

 

 

 

Na tym kończymy dzisiejsze informacje oraz życzymy udanego i słonecznego weekendu. Natomiast wszystkim pracownikom, którzy w tym czasie pracują, życzymy spokojnej i bezpiecznej pracy.

 

 

Przygotował: Michał Umiński – Wiceprzewodniczący Związku.